Siemens Türkiye tedarikçilerini dijital dünyaya hazırlıyor

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Dünyada 171, Türkiye’de 162 yıldır mükemmellik, inovasyon, kalite ve güvenilirlik yönleriyle öne çıkan Siemens, dijitalizasyon kavramının dünyada ve Türkiye’de yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Faaliyetlerinde müşterilerini merkeze alan Siemens, en iyi çözümü sunmaya odaklanıyor ve bu doğrultuda kendi pazarlarında lider olan en iyi tedarikçilerle çalışıyor. Dünya çapında yaklaşık 90 bin tedarikçisi olan Siemens, tedarikçilerini, ku- rumsal ve finans yapıları, kalite, çevresel bilinç, etik değerler, işçi sağlığı gibi belli başlı faktörleri değerlendirerek seçiyor.

2017 mali yılında dünya genelinde 43 milyar Euro’luk satın alma hacmine imza atan Siemens AG, Türkiye’deki yerel tedarikçilerinden toplam satın almasını son birkaç yıl içinde 60 milyon Euro’dan yaklaşık 80 milyon Euro’ya çıkardı. Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü de aynı dönemde, çoğunluğu Tür- kiye’den olmak üzere 400 milyon Euro’nun üzerinde satın alma gerçekleştirdi.

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, “Türkiye’deki KOBİ’lerin yüksek standartlara sahip olması ve dijitalleşmeye ayak uydurabilmeleri ülkemiz için büyük önem taşıyor. 162 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olarak hem tedarikçi- lerimizin standartlarını yükseltmeyi hem de yeni dijital dünya ve ekonomi için kendilerine rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki tedarikçilerin ve KOBİ’lerin Siemens AG’nin global tedarikçisi olabilmelerine yardımcı olabilmek ve bu pastadan aldığı payı artırmak ana hedeflerimizden biri” diyor.

Siemens Türkiye bu doğrultuda tedarikçilerine işlerini kolaylaştıracak avantajlar sağlıyor. Tedarikçi Finansmanı Programı sayesinde tedarikçilerine maliyet avantajı sağlayarak işlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra kısa süre önce hayata geçirdiği yazılım robotu ‘BİLGİN’ ile de lojistik süreçlerinde sipariş yönetimine harcanan zamanı 70 kat hızlandırarak maliyet tasarrufu ve verimlilik kazandırıyor.

Tuğrul Günal

TUĞRUL GÜNAL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.