TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ?

Ekonomist - - Şİrketlerİn Karnesİ -

Bu tabloların asıl amacı, hisselerin değerlerini ölçebilmek için sizlere yardımcı olacak önemli rasyoları sağlamak. Bir şirketin değeri aslen verdiği temettü ile ölçülür. Sadece bu yılki değil, sonsuza kadar ki temettülerin bugünkü değeri olarak ölçülür. Buna yardımcı olmak için ilave bazı rasyolara da bakılır. Mesela şirket büyük yatırımlar yapıyordur, hem kısa vadede pek kârlı değildir, hem de fazla temettü veremiyordur. Onun için, kârlılığına da toplam öz sermayesine de bakılır (tüm bu rasyoların tanımlarını aşağıda veriyoruz). Tablolar ilave olarak şirketlerin borçluluğu, net kâr marjı gibi ilave bazı temel rasyolar içeriyor. Özellikle borçluluğuna bakarak şirketin ne kadar riskli ve ne kadar daha borçlanma (ve büyüme) kapasitesi var, onu görebilirsiniz. Son olarak da hisse ile ilgili getiri rasyolarını, 12 aydaki en düşük ve en yüksek seviyelerini, günlük ortalama hacimlerini ve de halka açıklık rasyosunu (yani toplam şirketin yüzde kaçı borsada) gibi rasyoları bulabilirsiniz. Net kâr rakamı, bilanço- larda ana ortaklık kârı olarak ifade ediliyor. Yedekler Toplam : Yedekler, birikmiş kâr ve yeniden değerleme toplamını ifade eder. Şerketin bedelsiz verme kapasitesini gösterir. Toplam Hisse Adedi ve Piyasa De eri: Türkiye’de ödenmiş sermaye olarak bilinen, aslen toplam şirketin kaç adet hissesi olduğunu gösteren rasyo. Günlük fiyat ile toplam hisse adedi çarpılınca şirketin toplam piyasa değeri bulunur. F/K (Fiyat / Kazanç): Şirketin son 12 aydaki kârı-

nın bugünkü piyasa değerine oranıdır. F/DD (Fiyat/ Defter De eri): Piyasada bilinen adı Piyasa Değeri/Defter Değeri’dir. Şirketin piyasa değerinin öz sermayesine oranıdır. Defter değeri bugün şirketi kurmaya kalksanız kaça mal olurun muhasebe değeridir. Bu rasyoya özellikle Özsermaye kârlılığı ile beraber bakılması doğrudur. Örneğin, şirket F/DD olarak çok ucuz (0.7 gibi) olabilir. Ama sermaye kârlılığı da çok düşük ve düzelmeyecekse, şirketin ucuz olmasının doğru olduğunu gösterir. Ama getirisi, yani kârlılığı yükselecekse, o zaman cazip olabilir. Net Kâr Marj : Net kâr’ın net satışlara oranıdır. Bu rayoya bakarken, pazar payı yüksek ve satışları iyi şirketlerin daha fazla üzerinde durmanız daha sağlıklı olur. Öz sermaye kârl l : Son 12 aylık kârının sermayeye oranıdır. Genelde finansta kural, şirketin uzun vadeli sermaye getirisinin en az sermaye maliyeti kadar olmasıdır. Ne kadar yüksek olursa şirketin (F/DD bazında) primi o kadar yüksek olur. Net borç (Bin TL): Kısa ve uzun vadeli finansal borç- lardan hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarılarak bulunuyor. Takas Saklama Oran : Borsada kote olan hisselerin toplam şirket hisselerine oranı. Hissenin derinliğini gösteren bir rasyo. Bu rasyoya özellikle günlük hacim ile beraber bakarsanız şirket hisselerinin ne kadar çok el değiştirdiğini görebilirsiniz. Belli bir hacim gereklidir, ama çok el değiştiren hisselerin de dalgalanma riski yüksek olur. Kur.Yön: Kurumsal Yönetim Endeksine dahil şirketler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.