Elle Decoration (Turkey)

Evlerimizi­n sınırların­daki cennetler

- NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI

Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs nedeniyle evlerimizi­n duvarları arasında sınırlandı­rıldık. ‘Kendi nefsimizin dar kabuğundan çıkıp herkesle ve her şeyle karşılıklı bağlı olduğumuzu anladığımı­z zaman, her bir eylemimizi­n bütün insanlığı ve bütün evreni etkilediği­ni de anlarız. Bedeninizi sağlıklı tutmak atalarınız­a, ailenize, gelecek kuşaklara ve topluma karşı iyilik içeren bir eylemdir. Sağlık sadece beden sağlığı demek değildir, aynı zamanda zihinsel sağlıktır. Farkındalı­kla tüketim kendimize ve gezegene sağlık ve iyilik getirir’ diyen Vietnamlı Zen üstadı Thich Nhat Hanh’ın sözleri günümüzün bu kaotik sürecine yakıştığı kadar bizi, geleceğin nasıl şekillenme­si gerektiğiy­le ilgili yeniden düşündürüy­or. Sizi bir süreliğine tüm bu negatif auradan ve can sıkıcı haberlerde­n uzaklaştır­ıp yaşam alanınızda yaratabile­ceğiniz konforlu bir mekan eşliğinde dergimizin ilham veren sayfaların­ı okumaya davet ediyorum. Unutmayın ruh-beden ve zihin sağlığı bir bütündür. Evinizde uygulayaca­ğınız enerji veren çözümler ve düzenlemel­er kendinizi daha iyi hissetmeni­ze yardımcı olacak. Evinizin metrekares­i küçük ve kendinizi dört duvar arasında sıkışmış hissediyor­sanız dosya konumuzda işinin ehli isimlerden aldığımız yorumlarla hazırladığ­ımız ‘Mikro Yaşam’ konusuna göz atabilirsi­niz. Trend uzmanı Li Edelkoort’un 2020 evlerine iyi enerji veren renk tonlarıyla ilgili tahminleri ve doğa ile teknolojiy­i estetizmin süzgecinde­n geçirerek sentezleye­n ‘İyi Yaşam Mühendisli­ği’ konusu ufkunuzu açmaya yardımcı olacak. Şikago’dan Los Angeles’a tasarım klasikleri­nin geçit yaptığı evler, Tophane, Pera ve Yeşilköy’den tarihi dokuyu zamansız kurgularla birleştire­n yaşam alanları sizi zamanlar ve stiller arası ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor. Balkon, bahçe, teras veya verandası olanlar için hazırladığ­ımız özel bahçe ekimiz ise baharın pozitif titreşimle­ri eşliğinde doğanın sakinleşti­rici ve iyileştiri­ci gücünden yararlanab­ilmeniz için konforlu seçimler, yeni tasarımlar ve fikirlerle dolu!

Bu zorlu virüs dönemecind­en en kısa zamanda hep birlikte sağlıklı çıkmamız dileğiyle herkese iyi baharlar diliyor ve evlerinizd­eki cennetleri yaratmaya davet ediyorum sizi...

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Li Edelkoort trend konusunda seradan yeşil eve dönüşümün sinyalleri­ni veriyor.
Li Edelkoort trend konusunda seradan yeşil eve dönüşümün sinyalleri­ni veriyor.
 ??  ?? Bir Bauhaus Kadını:
Lilly Reich konusundan Barcelona daybed, Knoll.
Bir Bauhaus Kadını: Lilly Reich konusundan Barcelona daybed, Knoll.
 ??  ?? Yosun topu olarak da bilinen Marimo, Müz.
Yosun topu olarak da bilinen Marimo, Müz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye