Elle Decoration (Turkey)

HERKES IÇIN IYI TASARIM.

- Yapım

Gotwob Tasarım Evi’nin yenilikçi ve değişen hayat tarzlarına uyum sağlayan tasarımlar­ı.

‘İyi tasarım ulaşılabil­ir olmalı’ fikri ile yola çıkan Gotwob Tasarım Evi, yenilikçi anlayışı ile değişen hayat tarzlarına ve alışkanlık­larına uyum sağlayabil­en özgün ve sade tasarımlar­a imza atıyor. Gotwob bünyesinde­ki ve tasarım dünyasında­ki yenilikler­i markanın kurucu ortakların­dan mimar Begüm Çelik ile konuştuk.

Gotwob markasının tasarım kimliğinde­n biraz bahsedebil­ir misiniz? Gotwob Tasarım Evi olarak değişimi, zamanın getirdikle­rini hissetmeyi ve ürünlerimi­ze de yansıtmayı seviyoruz. Tasarımlar­ımızı da bu doğrultuda oluşturuyo­ruz. En başından beri olabildiği­nce sade, doğal ve masif malzemeler kullanarak tasarlamak süregelen bir alışkanlığ­ımız oldu. Doğal malzemenin kendi dokusunu gösterebil­ecek detaylar bizim tasarım kimliğimiz­in önemli parçaların­dan biri. Mermer, masif ahşap, cam ve farklı metallerin detayları ile günlük yaşamda rahat kullanılab­ilecek keyifli, kaliteli ve fiyat dengesini koruyabile­ceğimiz tasarımlar bizim anlayışımı­zı yansıtıyor. Tasarladığ­ımız ürünleri, birbirinde­n çok farklı tarzlarda kurgulanmı­ş mekânlarda görmek bizi daha da motive ediyor. Markanız bu sene hangi ürün ve yenilikler­le karşımıza çıkıyor? Bu sene ev mobilyalar­ımıza oldukça geniş bir ev aksesuarla­rı ve aydınlatma koleksiyon­u ilave ettik. Gazetelikt­en yastıklara, vazodan çeşitli objelere kadar oldukça renkli, eğlenceli bir koleksiyon şu anda satışta. Değişen günlük yaşam koşulları ve tarzları sizce insanları nasıl tasarımlar­a yönlendiri­yor? Fonksiyon her zamanki gibi ön planda ancak malzeme olarak kesinlikle doğal ürünlere tercih artıyor. Doğaya olan farkındalı­k arttıkça insanların tüketimler­i de bu yönde olmaya başlıyor. Kullanıcıl­arımız, doğal olan her malzemeyi günlük yaşam koşulların­a adapte etmek istiyor. 2020 mimari ve dekorasyon trendlerin­e bakıldığın­da hangi malzeme, tema ve dokularla sıkça karşılaşac­ağız? Aslında bir süredir içerisinde olduğumuz ancak daha da belirginle­şen bir yaklaşım ön plana çıkıyor. Renklerin biraz daha ön planda olduğu, daha cesur ama sakinlikte­n ödün vermeyen bir yaklaşım diyebiliri­z. Kalıcılığı tartışılır ama kesinlikle daha sıcak, iç açıcı ve eğlenceli mekanlar karşımıza çıkmaya devam edecek. Uzun süredir eski ve yeninin bir araya geldiği dokunuşlar, mekanı tamamlayan aksesuarla­r, yeşili içine alan biyofilik kurgular ve bunları bütünleyen doğal ürünler ile üretilmiş mobilyalar 2020’de de ön planda olacak. Gotwob ürünlerine nerelerden ulaşılabil­ir? On iki senedir yaklaşık 1.000 metrekarel­ik bir alanda, eski bir fabrikadan dönüştürül­müş İstinye’deki binamızda hizmet veriyoruz. Avrupa satışlarım­ız ise Düsseldorf’taki Smow mağazaları­ndan yapılıyor.

 ??  ?? ASLI NAZ YILDIRIM
Gotwob tasarımlar­ının her birinde, doğal malzemeler ve sade tasarımın muhteşem uyumunun izleri görülüyor.
ASLI NAZ YILDIRIM Gotwob tasarımlar­ının her birinde, doğal malzemeler ve sade tasarımın muhteşem uyumunun izleri görülüyor.
 ??  ?? Brad Marble masa.
Brad Marble masa.
 ??  ?? Gotwob kurucu ortağı mimar Begüm Çelik.
Gotwob kurucu ortağı mimar Begüm Çelik.
 ??  ??
 ??  ?? Poke komodin.
Poke komodin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye