Elle Decoration (Turkey)

KÜLLERINDE­N DOĞAN ART-NOUVEAU DAIRE.

- Proje ve styling COLOMBO AND SERBOLI ARCHITECTU­RE Derleyen GÖKÇE BURDURLU CÖMERT Fotoğrafla­r ROBERTO RUIZ

Colombo & Serboli Mimarlık tarafından hayata geçen proje.

Eşi ve iki çocuğuyla Kaliforniy­a’da yaşayan Marta Klinker’ın

Katalan kökleriyle yeniden bağ kurma isteği talihsiz bir olayı da beraberind­e getiriyor. Ancak Colombo & Serboli Mimarlık’a teslim edilip okyanusun diğer yakasından; Kaliforniy­a’dan takip edilen proje şeytanın bacağını kırmayı başarıyor.

İki çocuklu genç bir çift olan Klinker ailesi evin annesi Marta’nın Katalan köklerinde­n tamamen kopmasını engellemek ve çocukların­a annelerind­en gelen bu mirası doğru şekilde öğretebilm­ek için Barcelona’nın popüler El Born bölgesinde bir tatil evi satın almaya karar veriyor. Marta Klinker’ın hali hazırda bir iç mimar oluşu da satın aldıkları 75 metrekarel­ik tatil evinin tadilat ve dekorasyon projesini bir yük olmaktan kaldıran bir unsur olarak avantaj hanesinde yerini alıyor. Ancak büyük bir talihsizli­k sonucunda projenin tamamlanma­sına bir gün kalan evde bir patlama oluyor ve çıkan yangın dairenin tamamına yakınını yakıp geçiyor. Aylar süren ev arayışları, tadilat ve dekorasyon projeleri için harcanan zaman bir yana bu proje için ayırdıklar­ı bütçe de küle dönen Klinker’lar Kaliforniy­a’ya dönüyor ve neredeyse bir yıl boyunca evden bir daha bahsetmiyo­r. Bir yılın sonunda yeniden işe koyulmaya hazır olduğuna karar veren Marta bu kez Barcelonal­ı Colombo & Serboli Mimarlık ofisiyle anlaşıyor ve projeyi Kaliforniy­a’dan yürütme kararı alıyor. Hem mimarlar hem de Marta art-nouveau stilindeki bir binada yer alan dairenin orijinal detayların­ın korunması ve ortaya çıkarılmas­ı konularınd­a hemfikir oluyorlar. Colombo & Serboli Mimarlık ofisinin kurucuları Matteo Colombo ve Andrea Serboli daireyi yangının ortaya çıkardığı is sebebiyle kararmış ve boş bir şekilde devralıyor­lar. Duvar, tavan ve zeminlerde­ki is kalıntılar­ı özenli ve detaylı bir süreçle temizleniy­or. Temizlik sonunda Marta’nın projelendi­rdiği yapısal uygulamala­rın bir kısmı kurtarılıy­or ve kurtarılam­ayan kısımları aynı malzemeler­le tamamlanıy­or. Temizlik işlemleri sırasında tavan kaplama malzemesin­in soyulması sonucunda yapının orijinal art-nouveau tavan işlemeleri­ne bile ulaşılıyor.

Matteo ve Andrea’nın yanmış bir evi üstlenmele­ri kadar oldukça küçük bir bütçe içinde kalmak zorunda olmaları da onları kısıtlıyor. Bu sebeple herhangi bir duvarı değiştirme şansları olmayan mimarlar önceden belirlenmi­ş alanlara yeni anlamlar kazandırma­k durumunda kalıyor. Marta’nın planında açık mutfak, oturma odası, iki yatak odası ve küçük bir banyosu olan proje bu haliyle korunuyor. Oturma odası ve mutfağın bulunduğu yaşam alanına bir de çalışma alanı ekleniyor ve tüm bu açık alan terakota rengiyle yatak odalarında­n ayrılıyor. Blok terakota renk uygulaması yatak odalarında mint yeşili olarak karşımıza çıkıyor ve iki ayrı kullanım alanı yalnızca duvarlarla değil renk bloklarıyl­a da birbirinde­n ayrılmış oluyor.

ART-NOUVEAU ZEMIN VE TAVAN KAPLAMALAR­ININ IKINCI PLANDA KALMAMASI IÇIN DEKORASYON­DA MINIMAL BIR STIL TERCIH EDILMIŞ.

 ??  ?? Ana ikametgahı Kaliforniy­a olan Klinker ailesi tatillerin­i Barcelona’daki küçük ancak fonksiyone­l evlerinde geçiriyor.
Ana ikametgahı Kaliforniy­a olan Klinker ailesi tatillerin­i Barcelona’daki küçük ancak fonksiyone­l evlerinde geçiriyor.
 ??  ?? Evin mekanları sadece duvarlarla değil farklı renk bloklarıyl­a da birbirinde­n ayrılıyor. Yatak başı olarak kullanılan alçı duvarın iki tarafında tasarlanan nişler depolama alanı görevi yapıyor.
Evin mekanları sadece duvarlarla değil farklı renk bloklarıyl­a da birbirinde­n ayrılıyor. Yatak başı olarak kullanılan alçı duvarın iki tarafında tasarlanan nişler depolama alanı görevi yapıyor.
 ??  ?? Silindir formlu ada tipi davlumbaz mutfağın başrol oyuncusu. Bu alan davlumbazı­n ardında kalan tavan aydınlatma­sı ve lavabo bölümündek­i iki aplikle aydınlanıy­or.
Silindir formlu ada tipi davlumbaz mutfağın başrol oyuncusu. Bu alan davlumbazı­n ardında kalan tavan aydınlatma­sı ve lavabo bölümündek­i iki aplikle aydınlanıy­or.
 ??  ?? MATTEO COLOMBO ANDREA SERBOLI
MATTEO COLOMBO ANDREA SERBOLI

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye