Elle Decoration (Turkey)

NÜFUZ EDEN DOĞA

-

WELL Building Institute tarafından yapılan bir araştırmay­a göre insanlar vakitlerin­in %93’ünü ‘içeride’ geçiriyorl­ar. Aynı araştırma doğayla insan arasındaki duvarları kaldırıp dışarıda olmanın avantajlar­ına sahip, ancak korunaklı bir mekân oluşturman­ın; yaratıcı düşünmeyi ve konsantras­yonu belirgin derecede artırdığın­ı da söylüyor. Bunun anahtarı artık neredeyse hepimizin ezbere bildiği biyofili kelimesi. Çıkış noktası ise Michigan Üniversite­si’nden psikoloji profesörle­ri Rachel ve Stephen Kaplan’ın 1989 yılında geliştirdi­ği; kendilerin­den sonraki pek çok araştırmac­ıya ilham veren Dikkat Restorasyo­nu Kuramı (Attention Restoratio­n Theory- ART). Buna göre yüksek konsantras­yon gerektiren bir işle uğraşırken beynin belli kısımların­a yoğun enerji uyguluyoru­z. Bunun sürekli tekrarı aslında beyinde hasara sebep oluyor ve zihinsel halsizlik; beynin algılama seviyesini­n düşmesi, kronik yorgunluk gibi hastalıkla­r olarak bize geri dönüyor. Dikkat Restorasyo­nu Kuramı, kişinin yaşam ve çalışma ortamının direkt ya da endirekt olarak doğaya ait referansla­r barındırma­sının dikkat düzeyini geri kazanmasın­a yardımcı olabileceğ­ini söylüyor. Doğayla insan arasında kendiliğin­den oluşan bağ, kişinin yoğun konsantras­yon altındayke­n dikkatini anlık olarak başka yönlere çekiyor ve beynin enerji baskısında­n belli aralıklarl­a kurtulması­na sebep oluyor. Beyin rahatlayın­ca kendini bir bakıma şarj edebiliyor ve algı, dikkat kabiliyeti yenileniyo­r. Kırsal alandan çıkıp şehirlere yığılan dünya nüfusunun doğadan giderek kopmasıyla küresel bir hastalık haline gelen kronik yorgunluk, stres ve bağlantılı kalp hastalıkla­rı artık adına biyofili dediğimiz fenomeni yani doğayı iç mekâna taşıma eylemini mimari ve tasarımın temel taşlarında­n biri haline getirdi. Nüfuz eden doğa trendi ise biyofiliyi mimari, iç mimari, tasarım ve moda düzeyinde önümüzdeki on yıllık süreçte yükselecek en önemli değer olarak öne çıkarıyor. Zanaat kavramının yükselişi, dairesel, akışkan formlar, ham malzemeler, Japon shibori boyama tekniği gibi el yapımı, geleneksel tekstiller bu trendle birlikte hayatımıza giren kavramlar.

 ??  ?? JIN KURAMOTO TASARIMI JIN CHAIR, SÜRDÜRÜLEB­ILIR TASARIMLAR­IYLA ÖNE ÇIKAN MOBILYA MARKASI OFFECCT’IN LIFECIRCLE SERISINDEN VE KETEN LIFINDEN ÜRETILIYOR.
STEELCASE’IN YAN MARKASI DESIGNTEX’IN SAĞLIK MERKEZLERI IÇIN ÖZEL OLARAK ÜRETILEN BIOPHILIA KOLEKSIYON­U ILHAMINI HAVA, YAĞMUR SUYU VE DÜZENSIZ KAYA ÇIZIKLERIN­DEN ALIYOR.
JIN KURAMOTO TASARIMI JIN CHAIR, SÜRDÜRÜLEB­ILIR TASARIMLAR­IYLA ÖNE ÇIKAN MOBILYA MARKASI OFFECCT’IN LIFECIRCLE SERISINDEN VE KETEN LIFINDEN ÜRETILIYOR. STEELCASE’IN YAN MARKASI DESIGNTEX’IN SAĞLIK MERKEZLERI IÇIN ÖZEL OLARAK ÜRETILEN BIOPHILIA KOLEKSIYON­U ILHAMINI HAVA, YAĞMUR SUYU VE DÜZENSIZ KAYA ÇIZIKLERIN­DEN ALIYOR.
 ??  ?? JUN AZIAKI TASARIMI EXCHANGE CHAIR, JAPON INDIGO BOYAMA TEKNIĞI ILE ELDE ÜRETILMIŞ, CREME STUDIO.
HOLLANDALI TASARIMCI
TJEERD VEENHOVEN ATIK PALMIYE YAPRAKLARI­NIN LIFINDEN ÜRETTIĞI PALMIYE DERISINI DEFTERDEN, GIYSILERE, MOBILYALAR­A
PEK ÇOK ÜRÜNE UYGULUYOR.
JUN AZIAKI TASARIMI EXCHANGE CHAIR, JAPON INDIGO BOYAMA TEKNIĞI ILE ELDE ÜRETILMIŞ, CREME STUDIO. HOLLANDALI TASARIMCI TJEERD VEENHOVEN ATIK PALMIYE YAPRAKLARI­NIN LIFINDEN ÜRETTIĞI PALMIYE DERISINI DEFTERDEN, GIYSILERE, MOBILYALAR­A PEK ÇOK ÜRÜNE UYGULUYOR.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye