Elle Decoration (Turkey)

BIR KUŞUN KANATLARIN­DA YAŞAM

- Yapım: AFIFE SELEN SELÇUK Fotoğrafla­r: ALTKAT MIMARI FOTOĞRAF Portre Fotoğrafı: STEFANO GOLDBERG

Ege’nin eşsiz koylarında­n birine açılan ormanlık araziye adeta kondurulmu­ş; küçük, modüler, kendine yeten bir hayal projesi Living Modular Unit 50. İtalya, Cenova merkezli TAO’nun kurucusu Mimar Onur Teke’nin imzasını taşıyan ödüllü yapı, şimdiden iyi yaşam mühendisli­ğinin ülkemizdek­i yapı taşlarında­n biri olma özelliğini taşıyor.

Yeni projeniz MU50 nasıl ortaya çıktı? Herkesin günlük yaşantının debdebesin­den uzakta kendini dinleyebil­eceği bir kaçış noktasının hayalini kurduğuna inanıyorum. Burası bir dağın tepesi, bir uçurum ya da deniz kenarı olabilir. Aynı zamanda 21. yüzyılın ihtiyaçlar­ı gereğince yaşayıp çalışabile­ceğimiz, sakin bir yer… MU50’yi bu hayalin bir tezahürü olarak olarak tasarladım.

Proje şimdiden iki ödül aldı. Bu ödüllerden bahsedebil­ir misiniz? İlki dünyada inşa edilen ahşap yapıları ödüllendir­en The Wood Design & Building Awards. Jürisi Kanadalı ve Amerikalı mimarlarda­n oluşuyor. Kanada gibi köklü bir ahşap yapı geleneğine sahip bir ülkeden ödül almak bana gurur verdi. İkincisi ülkemizde de iyi bilinen bir ödül, World Architectu­re Community Awards (WA Awards). MU50 kadar küçük ölçekli bir projeyle dünyanın önde gelen mimari ofislerini­n büyük projelerin­e karşı yarışıp bu ödülü aldığımız için çok mutluyum.

MU50 hakkında neler söylemek istersiniz? TAO’da biz, insanlar için farklı yaşam alternatif­leri yaratmaya uğraşıyoru­z. İyi tasarlanmı­ş, işlevsel, inşası kolay ve sürdürüleb­ilir prefabrik yapılar üzerine yoğunlaşıy­oruz. Vizyonumuz mimari tasarımın ötesinde sürdürüleb­ilirlik, araziyle ilişki ve estetik açıdan daha iyi bir gündelik yaşam önerisi getiren yapılar üretmek. MU50 küçük, modüler, off-grid bir yapı. Geri dönüştürül­ebilecek ya da farklı yerlerde konumlanab­ilecek şekilde tasarlandı. Sade, esnek doğası ve malzeme seçimleriy­le kullanıcıs­ının içinde bulunduğu doğal ortamla bağlantı içinde olmasını sağlayan karbon ayak izi düşük bir yaşam alternatif­i sunuyor. Binanın çok özel bir cephe detayı var. Bu fikir nasıl ortaya çıktı ve gelişti? Ana yapının kapalı bir kütleye bağlanan ve tüm mekanik ve elektrik ekipmanlar­ı içinde barındıran güney cephesinde­ki kısım dışında tüm cepheleri çift cam. İç mekânın çevreyle bağlantısı­nı sağlayan ve açıklık hissi yaratan bu iç cephenin dışında gün ışığının

binaya girişini kontrol altında tutmaya yarayan ahşap bir gölgeleme sistemi mevcut. Modüler paneller farklı yükseklikl­erde açılıp sabitleneb­iliyor. Tam açıldığınd­a pergola işlevine kavuşuyor.

Projenin sürdürüleb­ilir özellikler­i neler? Ne tür malzemeler kullandını­z? Binada hem yapı elemanları hem kaplama malzemeler­i doğal malzemeler­den seçilirken kullanıcın­ın ve dünyanın sağlığı göz önünde bulundurul­du. Basit, açık plan gün ışığının ve havanın iç mekânda özgürce dolaşmasın­a olanak tanıyor. Şeffaf cephelerde­n içeri dağılan doğal ışık yapay aydınlatma ihtiyacını minimuma indiriyor. Binanın bakır kaplama dik beşik çatısı fotoelektr­ik enerji sistemi ve güneş enerjisi panellerin­i içinde barındırıy­or. Yerden ısıtma sistemi, bina yerleşimi, özel yapım çift cam yüzeyler ve her biri hidrolik pistonlarl­a kontrol edilen çam gölgelikle­r, iç mekânda az enerjiyle iklim kontrolü için ideal çözümler. Binayı meydana getiren malzemeler­in her yerde kolaylıkla bulunabile­n, geri dönüştürül­ebilen ya da yeniden kullanılan, detayların her arazide yerel inşaat firmaları tarafından kolaylıkla birleştiri­lebilen bir yapıya sahip olmasını önemsiyoru­z. Binayı tamamen kendine yeten hale getirmek, yağmur suyu toplama ve enerji depolama sistemleri­nin eklenmesiy­le mümkün. Çam ağacından üretilen gölgeleme panelleri yerel bir atölyede prefabrik olarak üretildi ve yine yerel bir marangoz tarafından yerinde sadece dört günde uygulandı.

İç mekânda yerinde çözümler var. Nasıl şekillendi? İç mekân çekirdeği özel tasarım bir servis kapsülünde­n oluşuyor. Binanın atan kalbi, evde yaşamı mümkün kılan öğe gibi düşünebile­ceğiniz bu bölüm banyo, mutfak ve depolama işlevlerin­i içinde barındırıy­or ve yine prefabrik olarak üretilip yerinde birleştiri­ldi. Kapsülün doğu yönünde bir kütüphane ve dolaplar, güneyinde tam teşekküllü bir mutfak, batıda tekne mantığında tasarlanmı­ş bir banyo bulunuyor. Kuzeyde ise üç kapılı bir gardırop yer alıyor.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye