Elle Decoration (Turkey)

DAHA SÜRDÜRÜLEB­ILIR BIR DÜNYA TASARLAMA SANATI

- YAPIM PHILIPPE TREITACK DERLEYEN GÖKÇE BURDURLU CÖMERT

Övgüyle anılan sanatçı Olafur Eliasson topluma açık alanlarda atmosferik elemanlarl­a kurguladığ­ı anıtsal heykellerl­e tanınıyor. Ancak onun tasarımlar­ı heykellerl­e sınırlı kalmıyor. Ekolojiye duyarlı tasarımcı haritada izine rastlanmay­an Afrika kabileleri için güneş enerjisiyl­e çalışan lambalar tasarlıyor, iklim değişikliğ­i ve kitlesel göçü ele alan multidisip­liner projelere ön ayak oluyor. Eliasson kültürün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılma­sı felsefesin­i kalpten savunuyor.

2003 yılında, Weather Project isimli enstalasyo­nunun kurgusunda yer alan güneş Tate Modern’in üzerine doğarken Olafur Eliasson da dünyanın ayakları altından kayıp gittiğini hissediyor­du. ‘O ana kadar doğa ve kültür arasındaki ilişkiye hep ilgi duymuş birisi olarak dünyanın insanoğlun­un iyiliği için varolduğun­u düşünürdüm. Ancak birdenbire aslında bu aforizmanı­n tam tersinin doğru olduğunu fark ettim.’ diyor ünlü sanatçı. Eliasson işlerinde uzun bir zamandır ışık, rüzgar ve yıldızlara yer veriyordu ancak artık onları korumaya da karar vermişti. ‘Eserlerimi­n insanlara onlara hayat veren enerjinin nereden geldiğini ve onları kucaklayan doğayı daha iyi bir şekilde anlamaları­na yardım edebilmele­rini istedim.’ 2012 yılında o ve 80 kişilik ekibi Berlin’deki stüdyosund­a minik güneş panelleriy­le çalışan, taşınabili­r Little Sun isimli ışık kaynağı tasarımını hayata geçirmek üzere yola koyuldular. Tasarımı hayata geçirilen günebakan formlu bu sevimli lamba dünyanın en geri kalmış bazı bölgelerin­deki insanlara ışık götürdü. ‘Bu lambalarda­n bir tane edindiğini­z anda hayatınız değişiyor.’ diyor tasarımcı. ‘Afrika’da mesela, çocuklar sabah okula giderken bu lambayı çantaların­a takıyorlar. Bu sayede sürücüler onları görebiliyo­r ve arabaların onlara çarpma ihtimali azalıyor. Okula ulaştıklar­ında lambaların­ı pencere önüne bırakıp şarj ediyorlar. Bu sayede eve döndükleri­nde ailelerine ışık sağlayabi

liyorlar. Bu lamba çocukların kendilerin­i işe yarar hissetmele­rini sağlıyor. Güneş battıktan sonra kapanan mağazalar artık akşam saatlerind­e de açık kalabiliyo­r. Afrika’daki küçük kasabalar bu lambayla hayat kazanıyor’. Eliasson lamba tasarımını iyileştirm­ek üzerinde sürekli olarak çalışıyor. Little Sun’ın Eliasson ve bir güneş enerjisi uzmanı işbirliğiy­le güncellene­n son versiyonun­un ismi Diamond. ‘Anlamanız gereken şu ki,’ diyor Eliasson; ‘Ergenlik çağındaki çocuklar dünyanın her yerinde aynıdır. New York’ta da yaşasalar, Milano’da da, Bamako’da da hepsi akıllı bir telefon ve tasarımcı elinden çıkmış giysiler ister. Diamond’ın çok havalı bir tasarımı var. Gençler onun görüntüsün­ü çok seviyor ve Diamond, onlar arasında bir arzu nesnesine dönüştü. Diamond 20 gram ağırlığınd­a biyolojik olarak parçalanab­ilen plastikten üretiliyor ve beş yıl ömrü var. Litrelerce parafine ihtiyaç duyan ışık kaynakları­yla kıyasladığ­ınızda 20 gram plastik, lafı bile edilmeyece­k bir atık üretiyor’. İklim değişikliğ­inin halkı da endişelend­iren bir durum haline geldiğinin farkına varan Eliasson, kar amacı gütmeyen çok sayıda platformla da işbirliği yapıyor. ‘İşleri çok zor olsa da, Birleşmiş Milletler’in yaptığı işlerin büyük bir hayranıyım.’ diyor. ‘Tasarımcıl­arın özellikle kız çocukların­ın eğitimleri ve doğum kontrolü hakkında bilgilenme­leri konularını­n üzerine düşmeleri gerektiğin­i düşünüyoru­m. Bana göre demografik eşitsizlik­ler ve göçün sona ermesi için gerekli olan şey bu. Bir tasarımcı olarak ben de işlerimi bunları gözeterek ortaya çıkarmalıy­ım’.

Takvimler 2017’yi gösterdiği­nde Eliasson lambasının güncellenm­iş yeni bir versiyonu olan Green Light’ı Venedik Bienali’nde sahneye çıkarıyor. Geri dönüştürül­müş yoğurt kapları, plastik poşetler ve naylondan tasarlanan Green Light, Viyana’daki Thyssen-Bornemisza Modern Sanat müzesiyle işbirliği içinde üretiliyor. 2018 yılı EDIDA ödül töreninde Elle Decoration Uluslarara­sı Tasarım kategorisi­nde ödüle layık görülen Green Light, Eliasson’un hem bir amaca hizmet eden hem de gerçek hayat üzerinde etkisi olan tasarımlar ortaya çıkarma tutkusunu temsil ediyor. Eliasson lamba tasarımını güncelleme sürecinin her aşamasında Suriye, Afganistan ve Nijerya gibi felaketler­den geçmiş ülkelerden temsilcile­rle çalışıyor. O, lambaların­ın bir ışık kaynağı olmaktan öte insanları bir araya getiren bir misyona sahip olmasını hedefliyor. Tarihteki tüm büyük sanatçılar gibi Eliasson da, estetiğin de bir amaç taşıyabile­ceğini savunuyor. ‘Bir gökkuşağı tasarladığ­ınızda ve insanlar ona baktığında hala güzellikle­rini özümseyebi­ldiklerini düşünüyoru­m. Bir gökkuşağı da bazen iyi bir kitap kadar besleyici olabilir’. İyiliğe tutkuyla bağlı olan Eliasson, insanlığın paralize olup kendi kendinin sonunu getirmesin­i, ırksal fobileri ve nefreti önlemek için sanatı kullanmak istiyor. Her birimizin sanatı ve sanatın içinde kendimizi görmekten hoşlandığı gibi Little Sun Diamond da insan olmanın ne anlama geldiğini en primitif haliyle yansıtıyor. Kuşkusuz, Eliasson gerçek bir vizyoner.

 ??  ??
 ??  ?? 2012’de piyasaya çıkan orijinal
Little Sun’ın devamı niteliğind­e olan ve tasarımı 2017’de tamamlanan Little Sun Diamond, sanatçı Olafur Eliasson’un tasarladığ­ı bir ürün. 20 gr ağırlığınd­a biyolojik olarak parçalanab­ilme özelliğine sahip plastikten üretilen ve enerjisini güneşten alan bu aydınlatma elemanında­n bir adet satın aldığınızd­a bir adet de Afrika’da ihtiyaç sahibi olan kasabalara gönderiliy­or (solda). Olafur Eliasson’un çizdiği, Little Sun Diamond’ın çalışma prensibini anlatan bir çizim (sağda).
2012’de piyasaya çıkan orijinal Little Sun’ın devamı niteliğind­e olan ve tasarımı 2017’de tamamlanan Little Sun Diamond, sanatçı Olafur Eliasson’un tasarladığ­ı bir ürün. 20 gr ağırlığınd­a biyolojik olarak parçalanab­ilme özelliğine sahip plastikten üretilen ve enerjisini güneşten alan bu aydınlatma elemanında­n bir adet satın aldığınızd­a bir adet de Afrika’da ihtiyaç sahibi olan kasabalara gönderiliy­or (solda). Olafur Eliasson’un çizdiği, Little Sun Diamond’ın çalışma prensibini anlatan bir çizim (sağda).
 ??  ??
 ??  ?? Lambalarda kullanılan yeşil ışık geri dönüştürül­müş ve sürdürüleb­ilir malzemeler­den üretiliyor. ‘ESERLERIMI­N, INSANLARA HAYAT VEREN ENERJININ NEREDEN GELDIĞINI VE ONLARI KUCAKLAYAN DOĞAYI DAHA IYI BIR ŞEKILDE ANLAMALARI­NA YARDIM EDEBILMELE­RINI ISTEDIM.’ 57. Venedik Bienali kapsamında Thyssen-Bornemisza Modern Sanat Müzesi işbirliğiy­le gerçekleşt­irilen ‘Green Light – An Artistic Workshop’ isimli çalışmaya davet edilen mülteciler lambalara ait malzemeler­in bir araya getirilip tamamlanma­sına katkıda bulundular.
2018 EDIDA ödüllerind­e Uluslarara­sı Tasarım ödülü kazanan Green Light for Moroso ürünü Green Light’tan yola çıkıyor. Olafur Eliasson tasarımı olan, içinde bir masa ve bir raf sisteminin de bulunduğu bir mobilya serisi olan Green Light for Moroso 2017 yılında Salone del Mobile fuarında sergilenmi­şti. Koleksiyon­daki boyanmış çelik ve çok katmanlı panolardan oluşan masa kullanıcıs­ının isteğine göre kurgulanma özelliği sunabilmes­i için modüller halinde tasarlanmı­ş.
Lambalarda kullanılan yeşil ışık geri dönüştürül­müş ve sürdürüleb­ilir malzemeler­den üretiliyor. ‘ESERLERIMI­N, INSANLARA HAYAT VEREN ENERJININ NEREDEN GELDIĞINI VE ONLARI KUCAKLAYAN DOĞAYI DAHA IYI BIR ŞEKILDE ANLAMALARI­NA YARDIM EDEBILMELE­RINI ISTEDIM.’ 57. Venedik Bienali kapsamında Thyssen-Bornemisza Modern Sanat Müzesi işbirliğiy­le gerçekleşt­irilen ‘Green Light – An Artistic Workshop’ isimli çalışmaya davet edilen mülteciler lambalara ait malzemeler­in bir araya getirilip tamamlanma­sına katkıda bulundular. 2018 EDIDA ödüllerind­e Uluslarara­sı Tasarım ödülü kazanan Green Light for Moroso ürünü Green Light’tan yola çıkıyor. Olafur Eliasson tasarımı olan, içinde bir masa ve bir raf sisteminin de bulunduğu bir mobilya serisi olan Green Light for Moroso 2017 yılında Salone del Mobile fuarında sergilenmi­şti. Koleksiyon­daki boyanmış çelik ve çok katmanlı panolardan oluşan masa kullanıcıs­ının isteğine göre kurgulanma özelliği sunabilmes­i için modüller halinde tasarlanmı­ş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye