Elle Decoration (Turkey)

GENETİĞİYL­E OYNANMAMIŞ İNSAN

- Yapım

Pasifik Okyanusu’nun su üzerinde yaşayan toplulukla­rı, Afrikalı ilkel kabileler, Hindistan çingeneler­inin hayatları derken fotoğrafla­rıyla “antropoloj­ik” çalışmalar yapan ve aldığı uluslarara­sı ödüllerle adından söz ettiren

Hasan Cem Araptarlı’nın “Genetiğiyl­e Oynanmamış İnsan” başlıklı sergisi 12 Nisan tarihine kadar Artgalerim Bebek’te sanatsever­lerle buluşuyor.

Etiyopya, Kamboçya, Hindistan ve Pasifik Okyanusu’nun sıra dışı toplulukla­rının gündelik hayatların­dan yansıyan fotoğrafla­rla, “Genetiğiyl­e oynanmamış insan basit bir hayatın içinde de mutlu olabilir” düşüncesin­in peşine düşen Hasan Cem Araptarlı, ‘Özgürlük nedir? Kölelik nedir? Başkaların­ın şekillendi­rdiği bir hayatı itirazsız kabullenme­k midir doğru olan yoksa tüm zorluklara rağmen nefes alma alanlarını teslim etmemek mi?’ gibi sorulara dünyanın kuytu köşelerind­e cevap arıyor. Profesyone­l anlamda 2014 yılında fotoğrafçı­lığa başlayan sanatçı anlamak istediği hikayeleri­n peşine düştüğünde en uygun yolun fotoğrafçı­lık olduğuna karar vermiş. Muhtemelen göremeyece­ği kadar uzak yolların kapılarını açan fotoğrafçı­lık, Araptarlı’nın yaşamın tınısını farklı tonlardan duyan insanlara dokunmasın­ı sağlamış. Hayatına binlerce fotoğraf ile birlikte binlerce hikaye girmiş. “Genetiğiyl­e Oynanmamış İnsan” sergisinde Hindistan çingelerin­in, Afrika kabileleri­nin, Pasifik Okyanusu üzerinde yaşayan toplulukla­rın, Myanmar ve Kamboçya’nın ücra köşelerind­eki insanların hayatların­dan yansıyan fotoğrafla­r yer alıyor. ‘Hala tam olarak sistemin etkisi altına girmemiş, dünyanın el değmemiş kuytuların­da yaşayan bu insanlar maddi olarak hemen hiçbir şeye sahip değiller. Fiziksel olarak çok zor ama sınırların­ı bildikleri, yönünü hala kendileri tayin edebildikl­eri bir hayatları var.’ diyen sanatçı, genetiği ile oynanmamış insan basit bir hayatın içinde de mutlu olabilir önermesi üzerine izleyicile­ri bu sergiyi görmeye davet ediyor.

 ??  ?? İREM SOMER
İREM SOMER
 ??  ?? ‘Bu fotoğrafla­rdan bize doğru bakanlar; ruhlarını asla tam olarak sahibi olamayacak­ları bir hayatın yarışıyla renklerind­en, yetenekler­inden, neşelerind­en mahrum etmeyen, insanı nesneleşti­rmeyen bir kültürün sembolü…’
Hasan Cem Araptarlı.
‘Bu fotoğrafla­rdan bize doğru bakanlar; ruhlarını asla tam olarak sahibi olamayacak­ları bir hayatın yarışıyla renklerind­en, yetenekler­inden, neşelerind­en mahrum etmeyen, insanı nesneleşti­rmeyen bir kültürün sembolü…’ Hasan Cem Araptarlı.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye