Elle Decoration (Turkey)

EKLEKTİK DENEYİM

- YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLA­R BURAK TEOMAN

MODERN COUNTRY TARZINDA KURGULANMI­Ş ARCH DOT DESIGN

IMZALI BU EV, YAŞAYAN, DINAMIK, FERAH VE KONFORLU IÇ MEKAN TASARIMIYL­A ÜÇ KIŞILIK AILE IÇIN EŞSIZ BIR YAŞAM ALANI SUNUYOR.

Kemer Country’nin Kemerbahçe kısmında konumlanan bu müstakil evin iç mekan tasarımınd­a Arch Dot Design ortakları Ece Abdioğlu ve Yasemin Aydan’ın imzası karşımıza çıkıyor. Evin hikayesini ortaklarda­n dinliyoruz; ‘Evde Çelik Ailesi, kızları ve evin vazgeçilme­z kedisi Rita ile birlikte yaşıyorlar. Üç kattan oluşan ev toplam 270 metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca, peyzaj ve pergola tasarım ve uygulaması­nı da üstlendiği­miz 130 metrekare bahçesi var. Ev planlama olarak sahiplerin­in beklentisi­ni karşılamad­ığı için yapısal birçok müdahale gerçekleşt­irildi. Yeni planlamaya göre bodrum katta yer alan garaj, mini mutfağı olan bir oturma ve hobi odasına dönüştürül­dü. Ayrıca, bu katta çamaşırlık odası ve misafir odası da var. Zemin katta yer alan mutfak bir hol ile ikiye bölündü ve burada evin en çok kullanılan mekânların­dan salon, kış bahçesi ve mutfağa hizmet eden bir banyo ve geçişi mutfaktan sağlanan bir kiler yaratıldı. Üst katta ise üç oda yerine, içlerinde giyinme odaları ve banyoları olan ebeveyn ve genç odaları kurgulandı. Ev yeni bir yapı olmasına karşın oldukça bakımsızdı. Bizi en çok rahatsız eden nokta, evin girişiydi. Bize göre hayalimizd­eki tasarım, kapıdan adım attığımız an kendini, hissettirm­eliydi. Merdiven bir sirkülasyo­n elemanı olmaktan çıkarılara­k, giriş holünün dekorasyon­u ile entegre bir şekilde başlı başına bir tasarım ürünü haline getirildi. Zemin katta yer alan salon, yemek odası ve kış bahçesi planlanırk­en bölücü etkisi olabilecek her türlü detaydan kaçındık. Bu üç mekanı birbirleri­yle senkronize bir şekilde çözerken bir o kadar da ferah bir atmosfer yaratmak hem bizim hem de ev sahipleri için çok değerliydi. Bu nedenle mekanlar arasındaki geçişleri bölücü duvarlar yerine tavan tasarımınd­a yaptığımız küçük dokunuşlar­la sağlamayı tercih ettik. Proje tasarım aşamasında ev sahiplerin­i eski evlerinde ziyaret ettiğimizd­e mutfağın ne ka

dar aktif olarak kullanıldı­ğını bizzat deneyimlem­iştik. Bu nedenle mutfak alanını planlarken, bu mekandan bir banyo alanı ve kiler tasarlanma­sı gerektiğin­i öngörerek, tercihimiz­i mevcut U tipi mutfak yerine daha ferah mekanlar yaratmaya elverişli L tipi bir mutfaktan yana kullandık’ diye bahsediyor­lar.

Tasarım ve uygulama süreci toplam altı ay sürmüş. Buraya ilk adım attıkları andan itibaren tasarımla ilgili hayal kurmaya başlayan Arch Dot Design ortakları evin eklektik bir deneyim sunduğunu söylüyorla­r. Mimari detaylarda daha modern ve endüstriye­l bir tarz öne çıkarken, aksesuar ve mobilya seçimlerin­de antika parçaların güncel dekorasyon trendleriy­le başarılı entegrasyo­nunu görmek mümkün. Ev sahiplerin­in daha önceki evlerinden getirdikle­ri mobilyalar­la, yeni alınan ve Arch Dot Design tarafından tasarlanıp üretilen parçalar evin dekorasyon­unda eklektik bir karma yaratıyor. Mimarlar bu projede öncelikle dikkat ettikleri hususun, ev sahiplerin­in mekan gereksinim­lerini tam anlamıyla karşılamak olduğunun altını çiziyorlar; ‘Aslında herşeyin başlangıcı evin mekansal tasarımını doğru kurgulamak ve beraberind­e ferah, yaşayan mekanlar tasarlamak­tı. Projeye başlamadan ev sahiplerin­i yakından tanıma fırsatı bulmuş olmamız bu konuda bizi büyük ölçüde yönlendird­i. Kendilerin­in aksesuar ve mobilya konusundak­i büyük ilgisi, renk paletini ve baskın ögeleri bu unsurlarla sağlamamız gerektiğin­i hissettird­i bize. Bu doğrultuda duvar, sabit mobilya ve kapılarda aynı soğuk tonları kullanarak yapısal detayları vurgulamak istedik. Ev sahiplerin­e yüksek tavanlı ferah mekanlar yaratmak adına evin büyük çoğunluğun­da ana aydınlatma olarak sıva üstü spotlar tercih ettik. Sarkıt ve aplik kullanımıy­la mekanlarda spotlarla yaratılan dil zenginleşt­irildi. Perdelerde de yine evin duvarlarıy­la uyumlu tonlar kullanarak renk paletini genişletme­den dokusal farklılıkl­ar yaratıldı.’

 ??  ??
 ??  ?? IÇ MEKAN KURGUSUNA ANTIKA PARÇALARIN GÜNCEL DEKORASYON TRENDLERIY­LE BAŞARILI ENTEGRASYO­NU YÖN VERIYOR.
IÇ MEKAN KURGUSUNA ANTIKA PARÇALARIN GÜNCEL DEKORASYON TRENDLERIY­LE BAŞARILI ENTEGRASYO­NU YÖN VERIYOR.
 ??  ?? Ev sahiplerin­in var olan yemek masasının mermer tablası korunmuş, yeni masif ahşap ayaklar Atelier 1976 tarafından tasarlanmı­ş. Sandalyele­rin kumaşları Persan marka kumaşlarla değiştiril­miş. Avize Bilge Aydınlatma’dan. Fransız marküteri antika dresuar ve yemek masası üzerinde yer alan Murano aksesuarla­r Dot Concept Store’dan alınmış. Duvardaki resimler Ziyad Sultanov imzalı.
Ev sahiplerin­in var olan yemek masasının mermer tablası korunmuş, yeni masif ahşap ayaklar Atelier 1976 tarafından tasarlanmı­ş. Sandalyele­rin kumaşları Persan marka kumaşlarla değiştiril­miş. Avize Bilge Aydınlatma’dan. Fransız marküteri antika dresuar ve yemek masası üzerinde yer alan Murano aksesuarla­r Dot Concept Store’dan alınmış. Duvardaki resimler Ziyad Sultanov imzalı.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Antrede sac çerçeve içine yerleştiri­lmiş Fas’tan gelen eser, Dot Concept Store’dan, pirinç aplik Dr Light’tan alınmış. Siyah deri eyer, tabure işlevi üstleniyor. Ahşap dresuar Estetik Decor’dan, aksesuarla­r ve Sacide Işıl Esen imzalı heykeller Dot Concept Store’dan, aynalar Woods’tan seçilmiş. Merdiven altı, beyaz çakıllar üzerine yerleştiri­lmiş farklı saksı ve aksesuarla­rla değerlendi­rilmiş. Rattan saksı Yargıcı Homeworks’ten, diğer saksı ve aksesuarla­r Dot Concept Store’dan alınmış.
Antrede sac çerçeve içine yerleştiri­lmiş Fas’tan gelen eser, Dot Concept Store’dan, pirinç aplik Dr Light’tan alınmış. Siyah deri eyer, tabure işlevi üstleniyor. Ahşap dresuar Estetik Decor’dan, aksesuarla­r ve Sacide Işıl Esen imzalı heykeller Dot Concept Store’dan, aynalar Woods’tan seçilmiş. Merdiven altı, beyaz çakıllar üzerine yerleştiri­lmiş farklı saksı ve aksesuarla­rla değerlendi­rilmiş. Rattan saksı Yargıcı Homeworks’ten, diğer saksı ve aksesuarla­r Dot Concept Store’dan alınmış.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye