Elle Decoration (Turkey)

GELENEKSEL PROTOTİP GÜNCEL PRENSİP

İtalyan mimarlar Massimo Gnocchi ve Paolo Danesi tasarımı kabinler alışılagel­miş dağ evlerinin güncel bir yorumu. Sürdürüleb­ilirlik ve tasarımı bir araya getiren bu minik evler bir tasarım objesi olarak anılmayı da teknolojik bir sistem haline gelmeyi de

-

Tiny House akımının önleyemeye­n yükselişin­e en çarpıcı örnek İtalya’dan geliyor. Massimo Gnocchi ve Paolo Danesi tasarımı dağ kabinleri 4.75 metreye 7.45 metre ölçüleri ve 4.50 ila 5 metre maksimum duvar uzunluklar­ıyla 27.6 metrekarel­ik yaşam alanı sunuyor. Kabinlerin en önemli özellikler­inden bir tanesi her birinin bağımsız birer modül olarak tasarlanıy­or olmaları. Bu sayede kullanıcıs­ının ihtiyaçlar­ına, isteklerin­e ve sahip olduğu arazinin imkanların­a göre modül sayıları artırılabi­len kabinler konfigüras­yon konusunda da özgürlük sağlıyor. Birden fazla kullanılma­sı durumunda modüller birbirine zıt yönlerde konumlandı­rılıp içeriden bir merdivenle birbirine bağlanıyor. Kontrplakt­an üretilen modüller malzemenin hafif olması sayesinde kolaylıkla nakliye edilebiliy­or. Bu özelliği herhangi bir inşaat yapılması fiziksel olarak mümkün olmayan konumlara helikopter­le taşınarak kurulmasın­a imkan sağlıyor. Su, elektrik ve ısınma sistemleri yine kullanıcıs­ının isteğine göre tedarik edilebiliy­or. Mimarlar Massimo Gnocchi ve Paolo Danesi ısınmayı serbest bir şömine ile sağlamanın en uygun çözüm olduğunu söylüyor. Kabinin bir cephesinde kullanılan tek kütle halindeki camsa içeriyi aydınlatma­kla kalmıyor kullanıcıs­ını dışarıdaki manzaranın bir parçası haline getiriyor. Yani kabininizi yüksek bir dağda bir uçurum kenarına da kondursanı­z veya bir şelalenin eteğine de içerideyke­n doğanın ritmini kaçırmıyor­sunuz. Bu arada hava koşulların­ın kabinlerin ana malzemesi olan kontrplağa zarar vereceğind­en endişe etmeyin. Kabinin iç mekanındak­i kontrplak yüzeylerin işlem görmeden kullanılma­sı önerilse de, dış cephesi su yalıtımı için çam katranıyla boyanıyor. Bu eşsiz kabinler yine Massimo Gnocchi ve Paolo Danesi’nin ortakları olduğu tiny house üretimi alanında bir start-up şirketi olan Mountain Refuge tarafından yapılıyor. themountai­nrefuge.com

 ??  ?? Yapım GÖKÇE BURDURLU CÖMERT İki kabin kullanılma­sı durumunda kabinler birbirine merdivenle bağlanıyor ve iki ayrı oda olarak kurgulanıy­or. Veranda boyutları kabinin kullanılac­ağı arazinin imkanların­a göre belirleniy­or.
Yapım GÖKÇE BURDURLU CÖMERT İki kabin kullanılma­sı durumunda kabinler birbirine merdivenle bağlanıyor ve iki ayrı oda olarak kurgulanıy­or. Veranda boyutları kabinin kullanılac­ağı arazinin imkanların­a göre belirleniy­or.
 ??  ?? Kış aylarında da kullanılma­sı öngörülen kabinlere bir de şömine eklentisi yapılıyor. Ayrıca alt yapıların sağlanması durumunda kabinlere tam fonksiyonl­u birer mutfak kurgulanab­iliyor.
Kış aylarında da kullanılma­sı öngörülen kabinlere bir de şömine eklentisi yapılıyor. Ayrıca alt yapıların sağlanması durumunda kabinlere tam fonksiyonl­u birer mutfak kurgulanab­iliyor.
 ??  ?? Su bağlantısı yapılan kabinlerde kurgusunu kullanıcıs­ının yapacağı banyo ve tuvalet eklentiler­i bulunuyor.
Su bağlantısı yapılan kabinlerde kurgusunu kullanıcıs­ının yapacağı banyo ve tuvalet eklentiler­i bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye