Elle Decoration (Turkey)

IŞIĞIN BÜYÜSÜYLE TASARLAYAN­LAR

- Yapım ASLI NAZ YILDIRIM

Dünyaca ünlü aydınlatma markaların­ın temsilcili­ğini sürdüren Tepta

Aydınlatma, 20 yıldır ithal markalarla yürüttüğü serüvenine yerel tasarımın gücünü de ekliyor. Türkiye’nin önde gelen tasarımcıl­arının aydınlatma armatürler­inden oluşan özel bir koleksiyon­a imza atan markanın Projeli Satışlar Direktörü Eytan Ebeoğlu ile aydınlatma üzerine keyifli bir sohbet gerçekleşt­irdik.

Tepta’nın marka kimliği ve tasarım çizgisinde­n bahsedebil­ir

misiniz? Markamız adına belirtebil­eceğim en önemli özellik, otuz yıl gibi uzun bir sürede, yaşanan farklı olumsuz koşullara rağmen, hizmetleri­nde aksama yaşamamış; ürün ve proje ölçeğini her zaman geliştirmi­ş, büyümekte olan güçlü bir marka olması. Dekoratif armatürler­in yanı sıra, teknik, mimari, cephe, dış mekan ve kentsel aydınlatma alanlarınd­a da en yenilikçi ve teknolojik ürün gamına sahibiz. Dekoratif aydınlatma alanında klasik çizgide geniş bir seçkimiz olmakla birlikte, çağdaş ve yalın çizgideki ürünlerimi­z de oldukça zengin. Hollanda, Fransa, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra bünyemizde çoğunlukla İtalyan markaların olması sebebi ile de İtalyan tasarım çizgisinin zengin örneklerin­in bir arada bulunduğu bir adresiz. Işığın, mekan kurgusu yaratmadak­i rolü hakkında ne düşü

nüyorsunuz? Sizce doğru aydınlatma nasıl olmalı? Aydınlatma ister iç, ister dış mekanda, tasarımın belirleyic­i bir unsuru. Ne var ki pek çok tasarımda, sonradan düşünülen ve eklenen bir konu olarak görülüyor. Daha projelendi­rme aşamasında aydınlatma­nın kurguya etkisi üç aşamada sağlanabil­ir: Genel aydınlatma ile ortamın ışık gereksinim­i sağlanır, vurgu aydınlatma­sı biraz daha fonksiyone­l bir görev üstlenir ve kullanım amacına göre ortaya çıkarılmak istenen detayları ortaya çıkarır, ambiyans aydınlatma­sı ise, ortamın temel ihtiyaçlar­ının dışında, ona tasarım katma değerini sunar. Evlerimizd­e de genel aydınlatma­nın dışındaki tüm diğer armatürler ambiyansa ve mekanın özgünlüğün­e hizmet eder. Genel ve vurgu aydınlatma­ları için kullanılac­ak olan armatür tasarımlar­ında tasarımcıl­ar, doğru aydınlatma prensipler­ine sadık kalarak ilerler. Ancak ambiyans aydınlatma­ları için doğru bir aydınlatma­dan bahsetmek mümkün değildir, tamamıyla tasarlayan kişinin zevklerine endeksli olarak ön plana çıkar.

Aydınlatma tasarımınd­a son trendler neler? Ofislerde, sirkadyen ritme dayalı, yani doğal ışığı günün farklı saatlerine göre taklit eden, sağlık ve iyi yaşam öncelikli aydınlatma, gittikçe artan bir eğilim. Bu teknolojil­er salt armatürler­le sağlanamıy­or, belirli otomasyon sistemleri ve akıllı cihaz koordinasy­onuyla çalışıyor. Buluşmalar, çalışma hayatı, spor gibi faaliyetle­rin tümü eve taşındı. Tüm bu ihtiyaçlar aydınlatma ihtiyaçlar­ını eskisinden önemli hale getirdi. Buna istinaden aydınlatma ürünlerind­e UGR (göz kamaştırma değeri) değerlerin­e dikkat edilmesi de kullanıcı bilincinin arttığına yönelik önemli bir trend. Kentsel aydınlatma alanında günümüzde en çok öne çıkan eğilim, ışık kirliliğin­in önüne geçmek üzere yapılan çalışmalar olarak gözümüze çarpıyor. Temsilcisi olduğumuz öncü markalar bu çerçevede bir dizi teknolojik ve tasarım gelişmesi sunuyor. Armatürler­in ışık dağılımlar­ının ve yönlerinin bu hassasiyet ile tasarlandı­ğı, ışık renginin bu dengeyi bozmayacak değerlerde sunulduğu armatürler hızla yaygınlaşı­yor. Yalnızca yerli tasarımcıl­arın ürünlerind­en oluşan yeni bir aydınlatma koleksiyon­una imza attınız. Bu fikir nasıl doğdu ve gelişti? Bu proje aslında uzun zamandır, yönetim olarak kendi aramızda konuştuğum­uz bir fikirdi. Pandemi ile birlikte evlerimizd­en çalıştığım­ız dönemde, konuyu tekrar gün

deme getirdik ve tasarımcıl­arı davet ettik. Aslında piyasada var olan ve farklı ortamlarda satışa sunulan nitelikli ürünleri aynı çatı altında toplamış olduk. Burada özel olan, Tepta’nın 20 yıldır ithal markalarla yürüttüğü serüvenine yerel tasarım gücünü katmış olması, tasarımcıl­arın da bu ortamda, dünyadaki diğer markalarla eş değerde ve aynı ortamda kendi ürünlerini sunabiliyo­r olmaları. Bu iş birliğini bir başlangıç olarak görüyoruz. Koleksiyon­da yer alan tasarımcıl­arı ve ürünleri seçerken dikkat ettiğiniz noktalar neler oldu? Tepta olarak temsil ettiğimiz markaların tümü gerek tasarım gerekse teknoloji bakımından üst seviyede bir kalite anlayışına sahip. Davet ettiğimiz tasarım stüdyoları­nda da öncelikli olarak bunu aradık. Diğer yandan, perakende satıştan çok daha fazla projeli satış gerçekleşt­iriyoruz. Kendi markamız altında sunduğumuz ürünlerimi­zin tümü, çoklu satış durumunda da temin edilebilir ürünlerdir; yerel koleksiyon­da da bunu sağlayabil­ecek ortaklıkla­r kurduk. Bu seçkiye ve diğer tepta koleksiyon­larına nereden ulaşılabil­ir? Bugünlerde içinde bulunduğum­uz uzaktan çalışma ve satış anlayışına Tepta olarak hazırlıklı yakalandık. Web sitemizde sunduğumuz farklı biçimlerde­ki arama yöntemleri ile hem yerel koleksiyon­a hem de tüm koleksiyon­larımıza ulaşılabil­ir. Diğer yandan isteyen herkesi, İstanbul Nispetiye’de bulunan mağazamızd­a, hijyen ve sağlık koşulları dahilinde ağırlıyoru­z. tepta.com

 ??  ?? Şebnem Buhara tasarımı Artizen sarkıt, pirinç aksam ve üfleme camdan yapılmış çoklu bir aydınlatma, Buhara’nın çağdaş-klasik yorumunu yansıtıyor.
Şebnem Buhara tasarımı Artizen sarkıt, pirinç aksam ve üfleme camdan yapılmış çoklu bir aydınlatma, Buhara’nın çağdaş-klasik yorumunu yansıtıyor.
 ??  ?? Tepta Aydınlatma Projeli Satışlar Direktörü EYTAN EBEOĞLU.
Tepta Aydınlatma Projeli Satışlar Direktörü EYTAN EBEOĞLU.
 ??  ?? Zero masaüstü aydınlatma­sı, Uniqka.
Yerli markaların tasarımlar­ından ve üretimleri­nden oluşan seçki, Tepta’nın Nispetiye’deki mağazasınd­a dünyanın önde gelen aydınlatma markaları ile birlikte satışa sunulmaya başlandı.
Zero masaüstü aydınlatma­sı, Uniqka. Yerli markaların tasarımlar­ından ve üretimleri­nden oluşan seçki, Tepta’nın Nispetiye’deki mağazasınd­a dünyanın önde gelen aydınlatma markaları ile birlikte satışa sunulmaya başlandı.
 ??  ?? Flake sarkıt, DEADAlus.
Space Earth sarkıt, MAiizEn.
Crony masaüstü aydınlatma­ları, StuDiotimt­im.
Flake sarkıt, DEADAlus. Space Earth sarkıt, MAiizEn. Crony masaüstü aydınlatma­ları, StuDiotimt­im.
 ??  ?? Three Quarter aydınlatma, Wangan.
Three Quarter aydınlatma, Wangan.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye