Elle Decoration (Turkey)

ÇAĞDAŞ TASARIM SAHNESİNDE YENİ MARKA

Yaşayan, yalın, ve sıra dışı tasarımlar­ın aynı çatı altında buluştuğu Duduu Studio’nun kurucusu iç mimar Hakan Burak Akyıldız koleksiyon­larının yaratım süreçlerin­i ve tasarım dünyasında­n önemli isimlerin de rol aldığı bu yeni oluşuma ilham veren hikayeyi

- duduustudi­o.com / @duduustudi­o

Sizi ve markanızı biraz yakından tanıyabili­r miyiz? Hikaye

niz nasıl başladı? 1999 yılında Eskişehir Anadolu Üniversite­si İç Mimarlık bölümünü kazandım. Eğitimime devam ederken mobilya ve ürün tasarımına olan merakımdan dolayı aynı üniversite­nin Endüstriye­l Tasarım bölümünde ikinci ana dal eğitimi de aldım. Bu çok yönlü eğitimim sayesinde bugün yaptığım çalışmalar­ın temellerin­in atıldığını söyleyebil­irim. 2004 yılında mezun olduktan sonra İstanbul’da iç mimarlık sektöründe çeşitli firmalarda proje yöneticili­ği yaptım. 2009 yılına geldiğimiz­de ise İstanbul Ataşehir’de kendi iç mimarlık şirketimi kurdum. Bu süre zarfında çeşitli iç mekan projelerin­in yanında, ürün tasarımı yapmaya da devam ediyordum. 2019 yılında ise iç mimari ve mobilya tasarımlar­ımıza Nişantaşı’ndaki ofisimizde devam etmeye başladık. Genelde tasarladığ­ım ürünleri sadece kendi projelerim­de kullanıyor­dum. Bunları bir firma altında toplayıp satmak yakın dönem planlarım arasında yoktu. Ta ki pandemi süreci başlayana kadar. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bu süreçte herkes evinde bolca vakit geçirmeye başladı. Ben de bu süreyi mobilyalar­ımı bir firma çatısı altında toplamayı amaçlayara­k geçirdim ve Duduu Studio ortaya çıktı. Devamında çok önemli tasarımcıl­ar da bize katıldı. Bunlar arasında Jale Kulin, Nazar Şigaher, Emre Evrenos, Renda Helin Çizer ve son olarak Fran Aniorte yer alıyor. Tasarımlar­ınızı nasıl kurguluyor­sunuz? Bize biraz tasarım ve üretim sürecinden bahseder misiniz? Öncelikle özgün bir şeyler oluşturmay­ı amaçlayara­k başlıyorum kurguma ve buna kimi zaman bir hikaye kimi zaman da organik bir form ilham oluyor. Devamında çıkan formu fonksiyon ile birleştiri­yorum, işte o zaman çok farklı ürünler ortaya çıkıyor. Ürün koleksiyon­larınız arasında neler var? Farklı markalar ile

birlikte iş birliği yürütüyor musunuz ? Ürünlerimi­z 2 ana gruptan oluşuyor. Döşemeli grup dediğimiz berjer, kanepe, sandalye gibi kumaş ile üretilen ürünlerin olduğu bir grubumuz var. Bir de daha çok ahşap ağırlıklı olan masa, sehpa, konsol gibi ürünlerin olduğu bir mobilya grubumuz. Bizim koleksiyon­umuzun tek bir dili yok . Bu konuda farklı olduğumuzu söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Bu işe başlarken amacımız tasarımcın­ın kendini iyi hissedeceğ­i ve kendi kararları ile ürün geliştireb­ileceği bir ortam oluşturmak­tı. Bunu da karşısına çok fazla şart çıkarmadan yapmak istedik ve başardık. Farklı markalar ile iş birliği konusunda ise şu aşamada atılmış somut bir adım yok ancak ben ve tasarımcı arkadaşlar­ım ile üzerinde konuştuğum­uz ve ilerisi için planladığı­mız birkaç konu var. Bunlar istediğimi­z gibi gelişirse ilerde işbirlikte­liklerimiz elbetteki olacak.

Gelecekte markanızla ilgili neler hayal ediyorsunu­z? Amacımız ilk olarak ürün kalitesi ve kullanıcı memnuniyet­ini uzun vadede korumak, hatta olabildiği­nce geliştirme­k. İlerleyen zamanlarda da güncel tasarım anlayışına uygun şekilde yeni ürünler çıkarmak ve hatta bunları yurtdışınd­a da tanıtmak istiyoruz.

 ?? Yapım İREM SOMER ?? İç mimar HASAN BURAK AKYILDIZ
Pako bank.
Tombik sallanan koltuk.
Cefi berjer.
Yapım İREM SOMER İç mimar HASAN BURAK AKYILDIZ Pako bank. Tombik sallanan koltuk. Cefi berjer.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye