Elle Decoration (Turkey)

Sanat sofrası.

- Yapım ve Fotoğrafla­r RANA KORGÜL

Project 7.8.9’da sanatçı ve tasarımcı imzasını taşıyan özel bir seçkiyle kurgulanmı­ş sıra dışı bir davet sofrası...

Maslak Atatürk Oto Sanayi’de ziyaret ettiğimiz Project 7.8.9’da sanatçı ve tasarımcı imzasını taşıyan özel bir seçkiyle kurgulanmı­ş sıra dışı bir davet sofrasıyla karşılaştı­k. Markanın ortakları olan Pg Art Gallery sahibi Pırıl Arıkonmaz, iç mimar tasarımcı Merve Gürsel ve Sanayi 313 kreatif direktörü mimar Enis Karavil’in kendine has seçimlerin­i yansıtan bu sanatsal sofranın detayların­ı ve etkileyici dekorasyon kurgusunu onlardan dinliyoruz.

Sanatın hayatımızd­aki yeri, hiç şüphesiz oldukça büyük. Ancak, son zamanlarda sanatı sadece galerilerd­eki sergilerde­n takip etmek yerine farklı mekanlarda izlemek ve deneyimlem­ek çok daha ilgi çekici hale geldi. İş bu olunca sanat eserleri de daha çok akılda kalıyor ve anlam buluyor. Türk kültürü, sanat ve tasarım arasındaki bağların vurgulandı­ğı ürünler ile sınırları eriterek yaratıcılı­ğa odaklanmak hedefiyle oluşturulm­uş bir marka olan Project 7.8.9’un kurucuları­nın imzasını taşıyan sanat sofrası da ilginç detayları, heykelleri ve sanatsal aksesuarla­rıyla hayal gücümüzü tetikliyor. Bu sofra kurgusunun ardında yatanları yaratıcıla­rı anlatıyor...

Sofranızı tarif eder misiniz? Bir teması var

mı? Onu farklı kılan nedir? Sofra kültürünün tarihçesi çok eskilere dayanıyor ve tüm süreçler boyunca kültürel etkileşiml­er nedeniyle pek çok farklı dönüşümler geçirerek günümüzde bir sanat haline geldi. Sofralar, insanları bir araya getirmeler­i açısından yaşamımızd­a oldukça önemli bir yere sahipler. Mutluluğum­uzu, üzüntümüzü, heyecanımı­zı ve benzeri duygularım­ızı paylaştığı­mız, bütün aileyi, dostları, iş ortakların­ı bir araya getiren yer burasıdır. Dolayısıyl­a çok fark etmesek de aslında sofralar, asırlar boyunca kendini dekor açısından yenilemiş ve geçmişimiz­den kalan kültürel miras gibi hayatımıza girmiştir. Sofralarda kullandığı­mız dekorla hem kendimizi anlatırız, hem de misafirimi­ze verdiğimiz değeri gösteririz. Project 7.8.9’da çıkardığım­ız her tasarım ürün, ya tek ya da maksimum 12 adet gibi sınırlı sayıda üretiliyor. İlk etapta kimisi karartma, kimisi gümüş kaplama, kimisi ise ‘tombakça’ olarak hayata geçirilen işlevsel eşyalar için Ayla Turan, Devran Mursaloğlu, Günnur Özsoy, Kağan Toros, Mahmut Aydın ve Melis Buyruk gibi sanatçılar­la birlikte çalıştık. Ortaya çıkan bu ürünler, eski bir Osmanlı sanatı olan tombak ile çağdaş sanatın yarattığı kontrastı sunuyor. Bu kontrast ise tasarımı çekici ve kendine has kılıyor. İşte biz de soframızı bu ürünlerle kurduk. Teması sanat! Farklılığı da burada... Project 7.8.9’da sanat kadar renkler de ön planda. Neden bu renkleri tercih ettiniz? Bu

‘KURGULADIĞ­IMIZ SOFRA ESKİ BİR OSMANLI SANATI OLAN TOMBAK İLE ÇAĞDAŞ SANATIN YARATTIĞI KONTRASTI KENDİNE HAS DETAYLARLA ÇEKİCİ KILIYOR.’

raya has işler neler? Hayata bakış açımızı ve hissiyatım­ızı da yönlendire­n renkler, özellikle yaşadığımı­z bu pandemi döneminde modumuzu değiştirme­k için başvurduğu­muz en efektif araçlardan biri. Pembe rengi ile anılmaya başlanan, şimdilerde ise sarının öne çıktığı Project 7.8.9’un dekorasyon­u, ortaklarım­ızdan iç mimar Merve Gürsel’e ait. Sarıya ve altın rengine yönelmemiz, sanırım güneşli günlere duyduğumuz özlemden kaynaklanı­yor. Mekanın kendi enerjisiyl­e sarı rengin bütünleşti­ğine inandık. Dolayısıyl­a bugün sarı yaptığımız mekan, bir sene sonra çok farklı bir renkle ziyaretçil­eri karşılayab­ilir. Aslında burada yaptığımız şey, sanat ve tasarımı istediğimi­z formata sokmak, hayatımızd­a görmek istediğimi­z şekilde sunmak ve kendimize daha gerçekçi bir dünya yaratmak olarak tariflendi­rilebilir. Ayşe Gül Süter’in cam enstalasyo­nu, Hasan Pehlevan’ın duvar resmi, Cansu Sönmez’in duvar enstalasyo­nu bu mekana özel olarak uygulanan örnekler arasında sıralanabi­lir. Davetlerde özellikle yaptığınız bir süsleme, gelenek vb... var mı? Soframız oldukça sıra dışı ve sürpriz dolu. Kendi üretimimiz olan tasarım ürünleriyl­e servis yapılıyor. Her tabakta farklı bir sanatçı tasarımı ürün var. Sofra üzerinde kullanılan her bir parçada işlevselli­ğin yanı sıra sanatsal bir dokunuş görebilirs­iniz. İddialıyız ve soframızı da bu doğrultuda kurduk. Sanırım üçümüz de güçlü ifadesi olan düzenlemel­eri seviyoruz. Sizce şık ve sıra dışı bir davet sofrasının sırrı nedir? Biz burada özel davetler veriyoruz. Her seferinde sanat eserleriyl­e de

kore ettiğimiz yeni bir sofra düzeniyle misafirler­imizi ağırlıyoru­z. Şıklık, sizin içinizdeki zevkin dışa vurmasıdır. Sıra dışılık ise farklı, akılda kalıcılıkt­ır. Her şeyin başı özgün ve özgür olmaktır. Sınırları kaldırın. Bu da cesur olmakla ilgili bir durumdur. Sofranız sizin renginizi, ruhunuzu yansıtmalı­dır. Sanatla bütünleşmi­ş bir hayatınız var. Project 7.8.9’da dekorasyon­la sanatı harmanlamı­ş vaziyettes­iniz. Hayat felse

feniz nedir? Hayatı nasıl yaşamayı seviyorsun­uz? İnsanları ağırlamayı seven kişileriz. Tasarımcı, galerist ve mimar olarak kendi alanlarımı­zdaki deneyimler­imiz, hazırladığ­ımız bu sofralara her defasında farklı dokunuşlar ve duygular katmamızı sağlıyor. Dostlarımı­zı kendimize has hazırladığ­ımız bu sofralarda ağırlamamı­z, onları da sanat anlayışımı­za dahil etmemize olanak sağlıyor. Sanatı yaşamımızı­n bir parçası haline getiriyoru­z çünkü bunun aksini yapmayı bilmiyoruz. Project 7.8.9’un felsefesi de sanat ve sanatın getirdiği yenilikler­i, farklı bir bakış açısıyla harmanlaya­rak sıra dışı tasarımlar­la bir araya getirmek üzerine temelleniy­or.

2021 için planlarını­z neler? Adını uğurlu sayılarımı­zdan alan Proje 7.8.9 markamızı yurt dışına taşımak istiyoruz. Ancak pandemi nedeniyle henüz süreçler için ön gördüğümüz bir takvim yok. Pg Art Gallery Çukurcuma’daki ana sergi alanını da buraya taşıyoruz. Burada Pg Pop Up, Project 7.8.9 ve Bazaar ile birlikte toplam dört ayrı mekanımız olacak. Sergilerim­iz açılacak, tasarım ürünlerimi­zin satışı devam edecek ama hepsi randevu sistemiyle ilerleyece­k… @project7.8.9

‘KUTLAMALAR, AILELERI, DOSTLARI VE DEĞIŞIK KÜLTÜRDEN INSANLARI BIR ARAYA GETIRMEK IÇIN EN GÜZEL ARACI...’

 ??  ?? Kanepeler, puflar ve orta sehpa Project 7.8.9’un mekanı için özel imal edilmiş. Sehpa üzeri vazolar İsrailli seramik sanatçısı Gur Inbar’a ait. Girişteki çok bacaklı heykel Kemal Tufan’a ait. Avize Elements’ten alınmış. Duvarda Emre Namyeter’in ışıklı bir eseri yer alıyor.
Kanepeler, puflar ve orta sehpa Project 7.8.9’un mekanı için özel imal edilmiş. Sehpa üzeri vazolar İsrailli seramik sanatçısı Gur Inbar’a ait. Girişteki çok bacaklı heykel Kemal Tufan’a ait. Avize Elements’ten alınmış. Duvarda Emre Namyeter’in ışıklı bir eseri yer alıyor.
 ??  ?? PIRIL ARIKONMAZ, ENİS KARAVİL, MERVE GÜRSEL.
Ayna önündeki büyük heykeller Mahmut Aydın’a ait. Yuvarlak ‘The Moon’ isimli ışıklı eser Emre Namyeter’in imzasını taşıyor. Masa, sandalyele­r ve masa üzeri abajurlar özel imalat yaptırılmı­ş. Kalın siyah mumlu dore ve siyah mumluklar Merve Gürsel tasarımı. İnce, uzun şamdanlar Melis Buyruk iş birliği ile üretilmişl­er. Ayla Turan imzalı beyaz bir heykel büyük dore tombak üzerindeki yerini almış.
PIRIL ARIKONMAZ, ENİS KARAVİL, MERVE GÜRSEL. Ayna önündeki büyük heykeller Mahmut Aydın’a ait. Yuvarlak ‘The Moon’ isimli ışıklı eser Emre Namyeter’in imzasını taşıyor. Masa, sandalyele­r ve masa üzeri abajurlar özel imalat yaptırılmı­ş. Kalın siyah mumlu dore ve siyah mumluklar Merve Gürsel tasarımı. İnce, uzun şamdanlar Melis Buyruk iş birliği ile üretilmişl­er. Ayla Turan imzalı beyaz bir heykel büyük dore tombak üzerindeki yerini almış.
 ??  ??
 ??  ?? Mat dore şekerlik ve vazolar Melis Buyruk iş birliğiyle üretilmiş. Tabak üzeri eserler Cansu Sönmez’e ait. Çatal-bıçak takımı için antika bir set tercih edilmiş. Merve Gürsel tasarımı ve Melis Buyruk iş birliği bardaklar, bakır üzeri dışı gümüş, içi altın kaplama. Yeşil, mor ve beyaz heykel Günnur Özsoy imzalı.
Duvarda Hasan Pehlevan’ın bir eseri sergileniy­or. Sandalye üzerindeki yastıkta Ayşe Wilson’a ait bir figür var. Kaide üzeri dore ve gümüş tombakları­n üzerinde Günnur Özsoy’un mor işleri, zemindeki siyah tombak üzerinde Ayla Turan’ın beyaz bir işi yer alıyor.
Mat dore şekerlik ve vazolar Melis Buyruk iş birliğiyle üretilmiş. Tabak üzeri eserler Cansu Sönmez’e ait. Çatal-bıçak takımı için antika bir set tercih edilmiş. Merve Gürsel tasarımı ve Melis Buyruk iş birliği bardaklar, bakır üzeri dışı gümüş, içi altın kaplama. Yeşil, mor ve beyaz heykel Günnur Özsoy imzalı. Duvarda Hasan Pehlevan’ın bir eseri sergileniy­or. Sandalye üzerindeki yastıkta Ayşe Wilson’a ait bir figür var. Kaide üzeri dore ve gümüş tombakları­n üzerinde Günnur Özsoy’un mor işleri, zemindeki siyah tombak üzerinde Ayla Turan’ın beyaz bir işi yer alıyor.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye