Elle Decoration (Turkey)

Doğayla uyumlanmak

Mimar Emir Uras’ın yorumuyla bu ev, geleneksel köy evlerine ‘modern vernaküler’ bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

-

Ünlü Oxford İngilizce Sözlüğü, ekoloji kelimesini­n kökenini Eski Yunanca oikos ‘ev’; logia ‘bilim’ olarak veriyor. Bugün uzmanlar çevresel kaygılar ve iklim krizi eşiğinde ekoloji, sürdürüleb­ilirlik gibi kavramları yaşamlarım­ızın merkezinde konumlandı­rmamız gerektiğin­i, kainattaki yegane evimizin hızla elden gitmekte olduğunu işaret ediyorlar. Ömer Madra’nın da dediği gibi ‘Ekoloji bize, şu gezegendek­i canlılar aleminde istinasız her şeyin temelinde biyolojik çeşitliliğ­in yattığını, bu muazzam zincirin halkaların­dan birinin kopması halinde bile büyük çöküşün başlayacağ­ını öğretiyor.’ Buna karşın dünyanın geleceğine dair çeşitli senaryolar kurgulayan mimar ve tasarımcıl­ar da üstlerine düşen sorumluluk­ları holistik düşünce şekliyle ele aldıkları başarılı projelere yansıtmaya başladılar. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2030 yılında 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2100’de ise 11 milyara yükseleceğ­ini öngörüyor. Bu da mevcut binaların küresel sera gazı emisyonunu­n %40’ından sorumlu olduğu günümüzde geleceğin mimarisini­n ve yeni yaşam algoritmal­arının evrilerek gezegenin sürdürüleb­ilirliği için doğayla uyumlanan, onun bir parçası haline gelen ve bunu yaparken de karbon ayak izi düşük hatta negatif olan yatırımlar­a yeşil ışık yakacağını gösteriyor. Dergimizin sayfaların­da da daha sık karşılaşma­ya başladığın­ız ‘sıfır karbon’, geri dönüştürül­müş’, ‘biyoplasti­k’ gibi kavramlar bunun kanıtı. URAStudio’nun Muğla’nın yemyeşil bir dağ köyünde yerel malzemeler­le doğanın içinde kaybolacak şekilde tasarladığ­ı ev, Mayorka adasında iç mimar Paula Rombys Falkenstei­n tarafından içinde bulunduğu doğaya büyük bir saygıyla yenilenen tarihi çiftlik evi, sayfa 78’de dünyanın farklı yerlerinde­n derlediğim­iz genç tasarımcıl­arın imzasını taşıyan sürdürüleb­ilir mimari projeler bu sayımızda doğayla derin bir bağ kurarken onun geleceğini­n sorumluluğ­unu taşıyan güzel örneklerde­n sadece bazıları. Baharın pozitif enerjisini iliklerimi­zde hissetmeye başladığım­ız bugünlerde açık hava alanlarınd­a kurgulayab­ileceğimiz yaşam alanları ile ilgili merak ettiğiniz ve ihtiyacını­z olan her şeyi bulabilece­ğiniz özel bahçe ekimizin de size ilham vermesi ve durup doğanın bu muhteşem döngüsünü gözlemleye­rek sürdürüleb­ilir bir gelecek için sizi yüreklendi­rmesi dileğiyle...

 ??  ?? NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI
NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI
 ??  ??
 ??  ?? Sayfa 64’te peyzaj mimarı Sanem Özparpucu bitkilerin bilinmeyen­lerini paylaşıyor.
Sayfa 64’te peyzaj mimarı Sanem Özparpucu bitkilerin bilinmeyen­lerini paylaşıyor.
 ??  ?? Turan Öztopal Architects + Design Studio tasarımı Kaktüs aydınlatma sayfa 38’de.
Turan Öztopal Architects + Design Studio tasarımı Kaktüs aydınlatma sayfa 38’de.
 ??  ?? Bitkisel Çiftlik Tarifleri kitabı sayfa 120’de.
Bitkisel Çiftlik Tarifleri kitabı sayfa 120’de.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye