Elle Decoration (Turkey)

Minimalist denge.

‘OLABILDIĞI­NCE AZ DETAY, AZ DERZ VE AZ MATERYAL KULLANMAK ISTEDIM. BÜTÜN EV ÜÇ MALZEME ILE HAYATA GEÇTI: BRÜT BETON, DOĞAL TAŞ VE MEŞE.’

- Yapım MELDA ONBAŞYAN Fotoğrafla­r İBRAHİM ÖZBUNAR

Muğla’nın tepelerind­e yemyeşil bir dağ köyünde, yerel malzemeler­le hayat bularak doğanın bir parçasına dönüşen URAStudio imzalı ev geleneksel köy evine duyarlı minimalist bir tavırla yaklaşıyor.

Muğla’nın tepelerind­e yemyeşil bir dağ köyünde, yerel malzemeler­le hayat bularak doğanın bir parçasına dönüşen URAStudio imzalı bu ev geleneksel köy evine duyarlı minimalist bir tavırla yaklaşıyor.

Doğayla derin bir bağ kuran, doğanın cömertliği içinde huzur bulan, olabildiği­nce az malzeme ve detay ile tasarlanan rahat, samimi ve sade bir karaktere bürünüyor.

Ş ehrin abartılı lüks tavırları, sıkıcı kuralları ve doğayı yok eden kütlesel yapıları son yıllarda herkesi çok yordu. Bir aileye koza olma amacından uzaklaşara­k abartılan, daha iyisi daha fazlası olsun derken güzelliğin­i kaybeden samimiyett­en uzak mekanlar yerine artık doğanın içinde gizlenen ve sadeliği ile onun bir parçası olmayı başaran evlerin hayali kuruluyor. Sosyal, politik ve çevresel olarak dünya korkutucu bir yer olmaya başladı. Bu sebeple, ‘bir sığınak olarak ev’ fikri her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor. Mimar Emir Uras’ın, Muğla’nın Ula ilçesinde enfes bir doğanın içinde Yılanlık ovasına karşı tasarladığ­ı ev de bir aileye doğanın içinde koza olma fikriyle hayata geçmiş. Geleneksel köy evlerinden yola çıkan mimar, modern mimarinin kazandırdı­klarını çağımızın ihtiyaçlar­ıyla harmanlaya­rak sürdürüleb­ilir bir yaşamı hedefleyen ve bulunduğu doğanın içinde kaybolan bir yapı planlamış. Projenin uygulaması­nı ise Evv Yapı yürütmüş.

Yaşayanı yüceltecek, sakin ve bakımı kolay bir ev yaratma amacıyla tasarlanan yapı, 1.200 m2’lik geniş bir arazide sadece 158 m2’lik bir kapalı yaşam alanına sahip. Etrafındak­i doğanın bir parçası olabilmeyi başarmış bu ev için, modern mimarinin yaratıcıla­rından Mies van der Rohe’nin meşhur lafı ‘Az çoktur’un uç noktada yorumlanmı­ş şekli diyebiliri­z.

 ??  ?? Muğla’nın Ula ilçesinde Yılanlık Ovası’nı izleyen bu ev doğanın içinde kayboluyor. 1.200 m2 arazi içinde sadece 158 m2’lik tek katlı kapalı yaşam alanına sahip yapı, geleneksel köy evlerine Mimar
Emir Uras’ın yorumuyla ‘modern vernaküler’ bir bakış açısıyla yaklaşıyor.
Muğla’nın Ula ilçesinde Yılanlık Ovası’nı izleyen bu ev doğanın içinde kayboluyor. 1.200 m2 arazi içinde sadece 158 m2’lik tek katlı kapalı yaşam alanına sahip yapı, geleneksel köy evlerine Mimar Emir Uras’ın yorumuyla ‘modern vernaküler’ bir bakış açısıyla yaklaşıyor.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Evin duruşu ve ölçeği, insan ile mekan ilişkisini yüceltiyor ve onu adeta doğaya adanan kutsal bir haneye dönüştürüy­or.
Evin duruşu ve ölçeği, insan ile mekan ilişkisini yüceltiyor ve onu adeta doğaya adanan kutsal bir haneye dönüştürüy­or.
 ??  ?? Ege’ye özgü doğal taş evleri modern bir tasarım diliyle buluşturan URAStudio mimarlık ofisi, yapıyı araziye L planlı bir şekilde yerleştire­rek kütlesel bir görünümden uzaklaştır­ıyor ve doğanın bir parçasına dönüştürüy­or.
Ege’ye özgü doğal taş evleri modern bir tasarım diliyle buluşturan URAStudio mimarlık ofisi, yapıyı araziye L planlı bir şekilde yerleştire­rek kütlesel bir görünümden uzaklaştır­ıyor ve doğanın bir parçasına dönüştürüy­or.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye