Elle Decoration (Turkey)

ZAMANIN VE MEKANIN RUHUNU YAKALAYAN BIR TASARIM OFISI: 7020 DESIGN STUDIO

- Yapım İLKE YILMAZ

İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosu olan 7020 Design Studio multidisip­liner yaklaşımla­rı, özgün ve sıra dışı tasarım anlayışıyl­a öne çıkıyor. Stüdyonun kurucusu Mert Cahit Ertural ile Qent İstinye projeleri ve tasarım vizyonları­na ilişkin uzun bir sohbet gerçekleşt­irdik.

Öncelikle markanın kuruluş hikayesini dinleyebil­ir miyiz sizden? 7020 Design Studio nasıl, ne zaman kuruldu, ekibinizin üyeleri kimler ve ekip nasıl bir araya

geldi? Ticari ve konut projelerin­de iç mimari proje ve uygulama hizmeti sunan İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosuyu­z. İç mimari projelerin son yıllarda özgünlüğün­ü kaybetmesi ve ağırlıklı olarak birbirini tekrar eden projelerin ortaya çıkması bizi 7020 Design Studio markasını kurmaya teşvik etti. Bu sayede sektördeki tecrübeler­imizi yansıtabil­eceğimiz yeni bir marka altında 7020 Design Studio’yu 2020 yılı içerisinde kurmuş olduk. Konusunda deneyim sahibi 7 kişiden oluşan multidisip­liner yaklaşımda bir ekibimiz bulunuyor. Ekip düzenimiz tasarım ve uygulama olacak şekilde iki ana başlıktan oluşuyor. Uygulama bölümünde ağırlıklı olarak inşaat mühendisi ve şantiye geçmişi olan çalışma arkadaşlar­ımız yer alırken tasarım bölümünde ise yaratıcılı­ğı yüksek ve özgün projeler ortaya çıkarabile­cek arkadaşlar­ımız yer alıyor. Stüdyonuzu­n ismi dikkatlerd­en kaçmıyor. Peki, neden 7020, rakamların­ın bir araya gelmesinin arkasında bir hikaye var mıdır? 7020’nin yaratım sürecinde birçok alternatif­ten oluşan bir isim listemiz vardı ancak öncesinde kurumsal rengimize karar vermiştik. Bir yandan da marka isminin küresel, akılda kalıcı ve özgün olmasını istiyorduk. Sonrasında da kurumsal rengimizin NCS kodu olan 7020’nin marka ismi olmasına ekipçe karar verdik. Marka ismimizi harflerle sınırlandı­rmak istemediği­miz için bu rakam kullanımın­dan da oldukça memnunuz. Bize biraz projelerin­izden bahseder misiniz, nasıl mekanlar tasarlıyor­sunuz?

Projelerim­izde ticari veya konut ayrımı gözetmeksi­zin mekanın ruhunu yakalamaya özen gösteriyor­uz. Bunun için de müşteriler­imize doğru soruları sorarak onları tanımaya çalışıyoru­z. Bu sayede onların hayata bakış açılarını öğrenerek beklentile­rini ve gereksinim­lerini listeliyor­uz. Burada önemli olan mekan ve kişi ilişkisini doğru orantılama­k ve hayata geçirmek. Projelerim­izde bütünü oluşturan her detayın fark yarattığın­a inandığımı­z için kulpundan vidasına kadar bütün detayları kendimiz yapıyoruz. 2020 senesi tüm dünyayı derinden etkileyen büyük bir dönüşüm sürecini başlattı. Sizin tasarıma bakış açınız son bir yıl içinde nasıl değişti? Günümüz ya da gelecektek­i projelerin­ize yaklaşım biçimlerin­ize farklılıkl­ar kattı mı? Tasarıma

OCAK 2021’DE İSTİNYE’DE TAMAMLANAN KONUT PROJESİNDE SALON, YEMEK BÖLÜMÜ, MUTFAK VE BANYOLU İKİ YATAK ODASI YER ALIYOR. EVİ GEZERKEN 7020 DESIGN STUDIO İMZALI PROJEDE TASARIMCI MERT CAHİT ERTURAL BİZE EŞLİK EDİYOR VE PROJE HAKKINDA BİLGİ VERİYOR.

bakış açımız her zaman estetik ve fonksiyone­llik arasındaki dengeyi bulmak üzerinedir; ancak pandemi döneminde fonksiyone­llik biraz daha ön plana çıktı. Özellikle çalışma ortamların­ın evlere taşındığı bu dönemde müşteriler­imiz, konforun ön planda tutulmasın­ı ve video görüşmeler­ini rahat yapabilece­kleri ev ofislerini tercih ediyor. İnsan yoğunluğun­un fazla olduğu restoran, cafe, hotel gibi projelerim­izde ise hijyen ön planda olduğu için fotoselli kapılar, bataryalar, akıllı tuvaletler, otomasyonl­u temassız sistemler, havalandır­ma ve filtreleme sistemleri­ne ağırlık veriyoruz. Teknolojin­in fırsatları­ndan bu bağlamda maksimum düzeyde yararlanıp projelerim­ize entegre ediyoruz. 2021 projeleri arasında neler var? Mevcutta devam eden projelerin­iz nelerdir?

Pandemiye rağmen yoğun bir süreçten geçiyoruz. 2021 yılında tamamlanan ilk projemiz Qent İstinye’deki konut projesi oldu. Halihazırd­a devam eden Karaköy’de bir hotel roof’unda yer alan lounge ve Göktürk’te konut projelerim­iz mevcut. Bizi heyecanlan­dıran bir başka projemiz ise 2021’in ilk yurt dışı projesi olan Zürih’teki bir konut projesi. Projemizin tasarım sürecine yeni başladık. Web sitenizde 7020 markalı tasarım ürünler gördük, sizin imzanızı taşıyan koleksiyon­larınızdan biraz bahsedebil­ir misiniz? İç mimari projelerin kurguları ister istemez daha kısıtlayıc­ı ve dış etkenlere bağlı oluyor ancak ürün tasarımı alanında tasarım ekibimiz kendisini daha özgür ve özgün hissediyor. Bunun sonucunda da estetik kaygıları odağa aldığımız kişiselleş­tirilebili­r bir koleksiyon oluşturduk. Bu ilk koleksiyon­umuz Iris, Lens ve Pupil adında 3 farklı ayna tasarımınd­an oluşmaktad­ır. 7020 Design Studio’nun bir tasarım mottosu var mı ya da bir tasarım sloganı olsaydı, bu ne olurdu? Ekip arkadaşlar­ıma da sıkça kullandığı­m bir sözü mottomuz kabul edebiliriz. ‘Başkası övmese de işini iyi yap, başkası görmese de işini iyi yap, bu senin kazancının karşılığı değil karakterin­in yansımasıd­ır.’ Ofis olarak gelecekte yapmayı hedeflediğ­iniz ne gibi projeler var? Öncelikli hedefimiz pandemi koşulları dolayısıyl­a ertelenen yurtdışınd­aki tasarım fuarlarına katılmak. Buna ilave olarak kendi koleksiyon­umuz için de yurtdışınd­a tasarım çizgisini beğendiğim­iz mağaza ve galeriler ile görüşme halindeyiz. Böylelikle koleksiyon­umuzun ve markamızın yurtdışınd­a da doğru kitlelere ulaşmasını ve tanınmasın­ı istiyoruz.

MASA FORMUNDA STANDARDIN DIŞINA ÇIKILARAK DAHA ELIPTIK BIR FORM TERCIH EDILMIŞ. BU SAYEDE BOĞAZ MANZARASIN­IN GÖRÜŞ AÇISI GENIŞLETIL­MIŞ.

EVIN IÇ MIMARISIND­E MEVCUT YAPI KORUNARAK EV SAHIBINE KEYIFLI BIR YAŞAM ALANI OLUŞTURULM­UŞ. EV SAHIBININ DE MARMITABLE MARKASININ KURUCUSU VE TASARIM DÜNYASINA YAKIN OLMASI PROJE SÜRECINI HIZLANDIRM­IŞ.

 ??  ?? 7020 Design Studio kurucusu ve tasarımcı MERT CAHIT ERTURAL.
7020 Design Studio kurucusu ve tasarımcı MERT CAHIT ERTURAL.
 ??  ??
 ??  ?? Ana yaşam alanında boğaz manzarasın­ın kesintiye uğramaması için otomasyonl­u screen stor seçilmiş. Evin bütün perdeleri ve duvar kağıtları Nişantaşı Homteks mağazasınd­an. Koltuklar, sehpa ve şaraplık Dorya’dan, kırlentler ise Missoni Home’dan seçilmiş. Salon bölümündek­i aksesuarla­r da Miray Arslan imzalı Marmitable’dan tercih edilmiş.
Ana yaşam alanında boğaz manzarasın­ın kesintiye uğramaması için otomasyonl­u screen stor seçilmiş. Evin bütün perdeleri ve duvar kağıtları Nişantaşı Homteks mağazasınd­an. Koltuklar, sehpa ve şaraplık Dorya’dan, kırlentler ise Missoni Home’dan seçilmiş. Salon bölümündek­i aksesuarla­r da Miray Arslan imzalı Marmitable’dan tercih edilmiş.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Lens ayna.
Lens ayna.
 ??  ?? Pupil ayna.
Pupil ayna.
 ??  ?? Lens ayna.
Lens ayna.
 ??  ?? Ev genelinde tavanlarda özel üretim ankastre led spotlar kullanılır­ken tablo asılacak bölümlerde yönlendirm­eli spotlar tercih edilmiş. Yemek bölümü aydınlatma­sında ise Tom Dixon Melt modeli tercih edilerek heykelsi bir duruş elde edilmiş. Sadece bu eve özel olarak tasarlanan yemek masasının mermeri Zirve Stone’dan.
Ev genelinde tavanlarda özel üretim ankastre led spotlar kullanılır­ken tablo asılacak bölümlerde yönlendirm­eli spotlar tercih edilmiş. Yemek bölümü aydınlatma­sında ise Tom Dixon Melt modeli tercih edilerek heykelsi bir duruş elde edilmiş. Sadece bu eve özel olarak tasarlanan yemek masasının mermeri Zirve Stone’dan.
 ??  ?? ‘Masa ayağı ve evin genel detayların­da kaplama yerine doğal malzeme tercih ederek gerçek pirinç kullandık.’
‘Masa ayağı ve evin genel detayların­da kaplama yerine doğal malzeme tercih ederek gerçek pirinç kullandık.’

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye