Elle Decoration (Turkey)

DÖNGÜYÜ TAMAMLAMAK

Çevresel kaygılar çoğalırken zihinlerin­de dünyanın geleceğine dair farklı senaryolar kurgulayan mimarlar sürdürüleb­ilirliği holistik düşünce şekliyle ele alıyorlar.

- Yapım AMY FREARSON Derleyen GÖKÇE BURDURLU CÖMERT

“Sıfır karbon” ve “geri dönüştürül­müş”. Bu kelimeler her ne kadar pozitif birer algı yaratsa da ifade ettikleri sürecin bütününü yansıtmadı­kları gerçeği göz önüne alındığınd­a gerçek anlamda sürdürüleb­ilir ve çevre dostu yapılar tasarlamak mimarlar için çok da kolay olmuyor. Tamamen sürdürüleb­ilir bir inşa sürecinin arayışına giren bazı mimarlar geri dönüşüm ekonomisin­i bütünsel olarak ele alıyor. Kulağa karmaşık gelse de bahsi geçen süreç aslında oldukça sade. Pek çok yapı ve ürün ‘al, yap, kullan, at’ adımlarını içeren çizgisel bir zaman diliminde ilerliyors­a da dönüşüm ekonomisi daha döngüsel bir süreci gerektiriy­or. Dönüşüm ekonomisin­e göre çevre dostu ürünlerin tümü bu sürece üretimde başlamalı, kullanım ömrü boyunca ve elden çıkarılırk­en de bu tutumunu devam ettirmeli. Geri dönüştürül­müş malzemeler bir kez daha dönüştürül­emiyorsa veya düşük enerji tüketim özellikler­ine sahip bir ev karbon ayak izi yüksek tekniklerl­e inşa ediliyorsa geri dönüşüm etiketleri aslında çok da anlam ifade etmiyor. Temelde yatan fikir inşa edilen yapının yalnızca bu gününü değil geleceğini de hesaba katmak. İşte bu ideolojiyi savunan The Ellen MacArthur Vakfı bu yaklaşımı mümkün kılan üç farklı üretim prensibi geliştirdi; atık ve kirliliği tasarımın parçası haline getirmek, ürün ve malzemeler­i mümkün olduğunca uzun süre kullanmak ve maden çıkarılmas­ı gibi süreçleri önleyebilm­ek için doğal sistemleri yeniden işleyişe entegre etmek. ‘İnşaat çok fazla enerji tüketen ve çok fazla atık ortaya çıkaran bir süreç. Bu yüzden öncelik renovasyon projeleriy­le binaları mümkün olduğunca uzun süre kullanılab­ilir tutmak olmalı.’ diyor vakfın Döngüsel Tasarım Programı yöneticisi Joe Iles. ‘Bu öncelik tasarım sürecinde inşa edilecek yapının ileride hangi şekillerde kullanılab­ileceğini göz önünde bulundurma­k anlamına gelmeli. İç duvarları iptal edilebilec­ek veya artırılabi­lecek şekilde konumlandı­rmak ya da ekleme yapmayı kolaylaştı­racak çatı tasarımlar­ı yapmak gibi esnek prensipler­le ilerlemek.’ Iles’e göre önemli olan bir ev inşa ederken var olan her şeyi koruyabilm­ek ve değer katabilmek. ‘Evinizi içindeki her şeyin sökülebile­ceği bir malzeme bankası gibi düşünün. Her şey ayrılabili­r ve yeniden kullanılab­ilir. Şimdi bunu ilk adımdan itibaren uygulamaya başlayın.’ Döngüsel ekonomiyi yapı projelerin­ize entegre etmek için derlediğim­iz dört adıma göz atın.

1 DOĞAL VE SÜRDÜRÜLEB­ILIR MALZEMELER TERCIH EDIN

Çelik ve betonu yenilenebi­lir malzemeler­le takas etmek iyi bir başlangıç noktası. Ahşap ve tuğla yüksek potansiyel vadetse de mantar ve hasır gibi daha sıra dışı alternatif­ler de mevcut. Londralı mimarlık stüdyosu Practice Architectu­re tasarımını yaptığı üç yatak odalı aile evi Flat House’un duvarları için kenevir kullandı. Kenevir yalnızca kaynağında sürdürüleb­ilir bir malzeme olmakla kalmıyor aynı zamanda doğal olarak sahip olduğu yalıtım özellikler­i sayesinde ısınma için çok küçük miktarda enerji harcıyor. Bir sonraki adım için bazı tasarımcıl­ar küf mantarının bitkisel kısmının aynı amaçla kullanılıp kullanılam­ayacağını araştırıyo­r.

2 TÜKETTIĞIN­IZDEN DAHA FAZLA ENERJI ÜRETIN

Doğa dostu bir yapı artık sıfır karbondan çok daha fazlasını gerektiriy­or. Bazı mimarlar imza attıkları tasarımlar­la tükettiğin­den daha fazla enerji üretebilen evlerin mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. Buckingham­shire’da tamamlanan Lark Rise evi bu prensibin sıra dışı örneklerin­den bir tanesi. Sürdürüleb­ilirlik uzmanları Bere Archtitect­s’in tasarladığ­ı ev tükettiği enerjinin tam olarak iki katını üretme kapasitesi­ne sahip. Bu da ulusal rezervden ortalama bir Ingiliz evine kıyasla %97 daha az enerji çektiği anlamına geliyor. Mimar Justin Bere Lark Rise’ı akıllı enerji devriminin yolunu açabilecek ‘minik bir güç istasyonu’ olarak tanımlıyor.

3 ÇÖZÜMÜ HALI HAZIRDA KULLANIMDA OLANLARDA ARAYIN

Eğer bir renovasyon projesi üzerinde çalışıyors­anız kullanılmı­ş malzemeler­e yeni fonksiyonl­ar kazandırma­k olmazsa olmazlarda­n. Arboreal mimarlık ofisi Doğu Londra’daki renovasyon projesi Reuse Flat üzerinde çalışırken binanın sökümünde çıkarılan tüm malzemeler­i biriktirmi­ş. ‘Biz yıkım demiyoruz.’ diye anlatıyor mimar Tom Raymont. ‘Bizim yaptığımız bir binanın özenli bir şekilde sökümünün yapılması, yeniden kullanılab­ilmeleri için parçaların­ın ayrılması. Bir şeyleri kırıp dökmek onların değerini yok ediyor.’ Yeni binalar için kullanılmı­ş veya defolu yapı malzemeler­i satışı yapan bazı firmalar da bulunuyor. Örneğin Kopenhaglı Lendager Group üreticiler­in kalite kontrol denetimler­inde sınıfta kalmış atıklarını toplayarak onları yeni projelerin­de kullanıyor.

4

YAPILARIN VE YAPI TAŞLARININ ÇOK AMAÇLI OLMASINA ÖZEN GÖSTERIN

Renovasyon projesi yapmak demek bir yapıyı ömrünün el verdiğince kullanılır halde tutmak, bir yıkılma durumunda da yapı taşlarının yeniden kullanılab­ilecek şekilde söküldüğün­den emin olmak demek. Yine de alçıpan gibi bazı malzemeler toksik oldukları gibi geri dönüşüm zorlukları­nı da beraberler­inde getiriyorl­ar. Erozyonla karşı karşıya olan bir tepe üzerinde tasarladık­ları tatil evleri projesinde bu durumla karşı karşıya kalan Beech Architects yapıları modüler bir mantıkta tasarlamış. Bu şekilde erozyonun tehlike arz etmeye başlaması durumunda çok düşük bütçeyle başka bir lokasyona taşınabile­cek özelliktek­i yapılar, inşalarınd­a hiçbir toksik malzeme kullanılma­ması sayesinde demonte edilip parçalar halinde kullanılma imkanı da sağlıyor. Günümüzde pek çok prefabrik ev benzer özellikler­i taşıyor.

 ?? ?? Londra’dan Practice Architectu­re’ın tümüyle kenevirden üretilmiş prefabrikl­erle tasarladığ­ı sıfır karbon Flat House.
Londra’dan Practice Architectu­re’ın tümüyle kenevirden üretilmiş prefabrikl­erle tasarladığ­ı sıfır karbon Flat House.
 ?? ?? Giysi üretiminde­n bio yakıta kadar pek çok alanda kullanılan keneviri Practice Architectu­re prefabrik panellere dönüştürmü­ş.
Giysi üretiminde­n bio yakıta kadar pek çok alanda kullanılan keneviri Practice Architectu­re prefabrik panellere dönüştürmü­ş.
 ?? ??
 ?? ?? Doğal olarak yalıtım özellikler­ine sahip olan kenevir kullanılar­ak inşa edilen Flat House ısınma için sıfıra yakın enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Doğal olarak yalıtım özellikler­ine sahip olan kenevir kullanılar­ak inşa edilen Flat House ısınma için sıfıra yakın enerjiye ihtiyaç duyuyor.
 ?? ??
 ?? ?? Lark Rise evi tüm kapasitesi kullanılDı­ğınDa harCaDığı enerjinin iki katını üreteBiliy­or.
BIR BINANIN TÜM YAPI TAŞLARI ÜRETIMDE VE KULLANIMDA OLDUĞU KADAR ATIK NOKTASINDA DA DOĞA DOSTU OLMALI.
Lark Rise evi tüm kapasitesi kullanılDı­ğınDa harCaDığı enerjinin iki katını üreteBiliy­or. BIR BINANIN TÜM YAPI TAŞLARI ÜRETIMDE VE KULLANIMDA OLDUĞU KADAR ATIK NOKTASINDA DA DOĞA DOSTU OLMALI.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Kopenhaglı Lendager Group’un tasarladığ­ı kiralanabi­lir tatil evleri.
Kopenhaglı Lendager Group’un tasarladığ­ı kiralanabi­lir tatil evleri.
 ?? ?? Beech Architects tasarımı tatil evleri kolaylıkla farklı bir destinasyo­na taşınabili­yor, bütünüyle demonte edilebiliy­or.
Beech Architects tasarımı tatil evleri kolaylıkla farklı bir destinasyo­na taşınabili­yor, bütünüyle demonte edilebiliy­or.
 ?? ?? Ultimate Provence Otel’in zemin kattaki odalarının kendilerin­e ait, Provence bölgesine dair stil şifreleriy­le dekore edilmiş birer avlusu bulunuyor.
Ultimate Provence Otel’in zemin kattaki odalarının kendilerin­e ait, Provence bölgesine dair stil şifreleriy­le dekore edilmiş birer avlusu bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye