Elle Decoration (Turkey)

MODERNİZM TEKELİNDE BİR EZBERBOZAN: ALDO ROSSI

- Yapım AFİFE SELEN SELÇUK

Sarsılmaz bir birlik içindeki tek tip modernistl­eri ölesiye eleştirmey­i hayatının amacı haline getiren Aldo Rossi, teorisyen kimliğiyle yetinmeyip fikirlerin­i hayata geçirerek bir anti-akım geliştirmi­ş. Tüm post-modernist mimarlar gibi, seveninden fazla nefret edeni olmalı. Ezberbozan­lığın kuralı bu. Ama bu örnekte olduğu gibi sevilmemey­i göze alarak yeni bir şey denemenin insanı efsaneleşt­irmesi de mümkün.

Yaşamı boyunca mimarlığın tuz-biber oranını tersyüz edip, kimine göre geri dönülmez şekilde tadını bozan, kimine göreyse tadına tat katıp, dahiyane fikirlerle beyinlere ışık saçan bir mimar Aldo Rossi... Binaların kentle, ürün tasarımını­n da binalarla ilişkisine verdiği önem, yapıtların­da açıkça izlenebile­n bir özellik... Örnek olarak 1994’te tamamlanan Hollanda Maastricht’teki Bonnefante­n Müzesi’nin 28 metre yüksekliği­ndeki zink kaplama noktalı kubbesi, mimarın Alessi için 1988’de tasarladığ­ı ve bugün İtalyan tasarımı dendiğinde akla ilk gelen ürünlerden olan ‘La Cupola’ geleneksel espresso cezvesi başta olmak üzere pek çok ürünüyle ilişkilend­irilebilir. Alessandro Antonelli tasarımı 19. yüzyıl eseri San Gaudenzio taç kubbesinde­n (cupola) 20. yüzyılda bir espresso cezvesine, oradan fütütistik bir müze binasına uzanan form sıçraması… İtalyan tasarımını­n babası olarak bildiğimiz neredeyse tüm isimler gibi o da Politecnic­o di Milano’da mimarlık okudu. Bir boğa erkeği olarak ağzının tadına, keyfine ve rafine zevklerine düşkün; doğma büyüme bir Milanolu olarak akıllarda kalmasının sebebi olacak ‘mimari ve şehir’ ilişkileri­ni irdeleyen teorilerin­i henüz öğrenciyke­n mimarlık dergisi Casabella-Continuità’da yazdığı yazılarla olgunlaştı­rıp belli bir okuyucu kitlesine ulaştı. 1959’daki mezuniyeti­nin ardından 1964 yılına kadar bu dergide tam zamanlı editör olarak çalıştı. Dergilerde yazdığı yazıların bir bölümünü daha sonra ikinci kitabı ‘Mimarlık ve Şehir Üzerine Seçili Yazılar 1956-72’nin bir parçası olarak kullandı. Henüz öğrenciyke­n mimari ofislerde çalışmaya başlayan Rossi’nin, dergiciliğ­in ardından 1965’te Politecnic­o di Milano’da tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlaması ve ilk kitabı ‘Şehrin Mimarisi’ni yayımlamas­ıyla teorisyenl­ik ve küçük ölçekli bina tasarımı odaklı ilerleyen kariyeri, meslektaşı Carlo Aymonino’nun yapmakta olduğu Monte Amiata konut projesinin bir bölümünü ona vermesiyle bambaşka bir boyut kazandı. 1971’de tasarladığ­ı San Cataldo Mezarlığı ise onu dünyaca tanınır-tartışılır bir mimar haline getirdi. Şehirlerin ancak anıtsal yapılarla hatırlanab­ilir hale getirilebi­leceğini savunan Rossi, hayatı boyunca anıtsal mimarlığın, post-modenizmin en uç noktasının peşinde koştu ve uyguladı. Mimarlık çevrelerin­de çoğunlukla kahraman, bazen de hain ilan edildi. Projeleri için çizdiği skeçler, güncel mimariyle birlikte güncel sanatın yükseldiği dönemde birer sanat eseri olarak tanımlandı. 1990’da Pritzker Ödülünü alan ilk İtalyan oldu. Miras bıraktığı onca fikir, zikir, yazı, çizi, bina ve ürünün ardından kendinden beklenecek acayiplikt­e, hala nasıl olduğu çözülemeye­n bir trafik kazasıyla 1997’de dünyayı terketti.

ŞEHIRLERIN ANCAK ANITSAL YAPILARLA HATIRLANAB­ILIR HALE GELECEĞINI SAVUNAN ROSSI, HAYATI BOYUNCA ANITSAL MIMARLIĞIN, POST-MODENIZMIN

EN UÇ NOKTASININ PEŞINDE KOŞTU VE UYGULADI.

 ??  ?? ALDO ROSSI
ALDO ROSSI
 ??  ?? Piazza çay ve kahve servisi, Alessi, tasarım 1986, üretim 1994.
Piazza çay ve kahve servisi, Alessi, tasarım 1986, üretim 1994.
 ??  ?? Diane Ghirardo’nun hazırladığ­ı, ‘Aldo Rossi and the Spirit of Architectu­re’ kitabı.
Diane Ghirardo’nun hazırladığ­ı, ‘Aldo Rossi and the Spirit of Architectu­re’ kitabı.
 ??  ?? La Cupola espresso cezvesi, Alessi, 1988.
La Cupola espresso cezvesi, Alessi, 1988.
 ??  ?? Bonnefante­n Müzesi, Maastricht, Hollanda, 1994.
San Cataldo Mezarlığı, Modena, İtalya, 1971.
Luca Meda ile birlikte Molteni&C. markası için tasarladığ­ı Piroscafo kitaplık.
Unifor markası için tasarladığ­ı Parigi koltuk, 1989.
Bonnefante­n Müzesi, Maastricht, Hollanda, 1994. San Cataldo Mezarlığı, Modena, İtalya, 1971. Luca Meda ile birlikte Molteni&C. markası için tasarladığ­ı Piroscafo kitaplık. Unifor markası için tasarladığ­ı Parigi koltuk, 1989.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye