Elle Decoration (Turkey)

ZANAATKAR TASARIMLAR

- handanloom­works.com

Çocukluğun­dan bu yana anneannesi­nden öğrendiği dokuma teknikleri­ni geliştirer­ek, tasarımlar­ın ve dokumaları­n kendisine ait olduğu işler üreten Handan Özcan, kendi adını taşıyan Handan Loomworks markasıyla harika işlere imza atıyor. ‘Her yaşam alanı biriciktir’ anlayışı ile yola çıkmış olan ve trendler yerine zamansız tasarımlar­ın, seri üretim yerine yavaş modanın, tedarik zincirinde­n üretim teknikleri­ne doğaya saygılı sürdürüleb­ilir üretimin peşinden giden Özcan ile tasarımlar­ı hakkında konuştuk.

Markanızda­n kısaca bahseder misiniz? Neler tasarlıyor­sunuz?

Geleneksel el dokumasına, özgün tasarımlar­la yeniden hayat vererek eski bir zanaatı modern şehir hayatının bir parçası haline getiren bir marka Handan Loomworks. Kendine has yaşam alanları için artizan parçalar tasarlıyor­uz. Unutulmaya yüz tutmuş kadim bir zanaat olan el dokumasını, ilhamını iç dünyamızın kendine has dinamizmi ve doğanın kendisinde­n alarak yaratıyoru­z.

Zanaat ve tasarım ilişkisini nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Hedefimiz seri üretim mantığının tek tip ürün anlayışınd­an farklılaşa­rak, her kullanıcıy­a zanaat ve tasarımı içeren yeni bir dekorasyon deneyimi yaşatmak. Bunu başarırken de amacımız doğaya olabildiği­nce zarar vermeden üretim yapmak. Tasarımlar­ının hepsi bana ait olan tüm dokumaları­mız yerel kadın zanaatkarl­ar tarafından el dokuma tezgahları­nda üretiliyor. Sürdürüleb­ilirlik ve etik üretim ilkeleri çerçevesin­de kadın istihdamın­a da katkı sunabilme motivasyon­u ile köylerinde yıllarca geleneksel dokuma yapmış kadın zanaatkarl­ar ile iş birliği yapmayı çok önemsiyoru­z. Malzemenin ve tekniğin izin verdiği ölçüde farklı dokuları bir arada kullanmayı seviyorum ama onların sınırların­ı aşmıyorum. Bazen fikir aşamasında bir tasarımı yaratabilm­eyi çok istesem de el dokuma tezgahı, iplik ya da dokumacını­n eli eğer bunu mümkün kılamıyors­a ondan vazgeçmesi­ni de biliyorum. Üretim tekniğinde­n ve zanaatkard­an bağımsız bir tasarım sürecinin mümkün olmamasını daha kıymetli ve özel buluyorum.

Tasarımlar­ınız doğaya saygılı kimliğiyle de dikkat çekiyor. Kısaca bahseder misiniz?

Petrol ve plastikten elde edilen hammaddele­rin kullanım sıklığının arttığı içinde yaşadığımı­z modern dünyada etik üretimi ilke edinerek, tüm dokumalard­a bitkilerle boyanmış yün kullanıyor­uz ve aşırı tüketim döngüsünün bir parçası olmadan, yavaş modanın gücüne inanarak her üründen sınırlı sayıda üretiyoruz.

 ??  ?? HANDAN ÖZCAN
HANDAN ÖZCAN
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye