Elle Decoration (Turkey)

Evde yeşil wellness.

- Yapım MELDA ONBAŞYAN

Babil Peyzaj’ın kurucusu peyzaj mimarı Sanem Özparpucu’ya bitkilerin bilinmeyen­lerini, bakım sırlarını ve faydaların­ı sorduk.

Yeşil bitkilerin ev ortamında daha fazla kullanılma­sının sağlıklı bir yaşam için önemli bir anahtar olduğu son yıllarda yapılan bir çok araştırmay­la kanıtlandı. Babil Peyzaj’ın kurucusu peyzaj mimarı Sanem Özparpucu’ya bitkilerin bilinmeyen­lerini, bakım sırlarını ve faydaların­ı sorduk. Toksinlerd­en arındırılm­ış kaliteli bir hava, daha az stres ve daha fazla mutluluk için evinizde yeşile yer açın.

Bitkilerin evdeki yaşama nasıl bir etkisi var? Görüntü anlamında ev dekorasyon­una canlılık getirdikle­ri bir gerçek, ama sağlık açısından ne faydaları var?

bitkiler, mekanların havasını daha temiz hale getirmek için yaşamları boyunca çalışan en sadık kahramanla­rımız. sağlığa olumlu etkileri sayamayaca­ğımız kadar fazla. evimizi havalandır­mak için camı açtığımızd­a, kentin gazını da evlerimize davet ediyoruz ve kirli havayı sürekli solumak zorunda kalıyoruz. bu yüzden de bulduğumuz her fırsatta doğaya kaçmak istiyoruz. çünkü insan kendini doğanın içinde dingin, sakin ve mutlu hisseder. doğayı kendimize bir nebze daha yakın hissedebil­mek için hayatımızd­a bitkilere daha fazla yer açmalıyız. bitkiler yaşam alanlarımı­zdaki

karbondiok­siti emerek, gün boyu bol miktarda oksijen ve nem vererek daha rahat nefes almamızı sağlar. Ayrıca havada gözle görülmeyen birçok kimyasal gaz ve toksini de absorbe ederek havayı temizler. Bu kahramanla­rı hayatımıza ortak ettiğimizd­e stresimiz azalır, yaşam kalitemiz, enerjimiz ve yaratıcılı­ğımız artar. Evde daha fazla oksijen ve daha temiz bir hava için hangi

bitkileri tercih edebiliriz? İçinde bulunduğum­uz bu salgın döneminde hepimizin en çok farkında olduğu şey temiz ve rahat bir nefes almanın ne kadar değerli olduğudur sanırım. Birçok bitki bu anlamda çok değerli fakat ben size en faydalı üç bitkiden bahsedebil­irim. Sansevieri­a yani Paşa Kılıcı bitkisi, havayı en iyi temizleyen ve en şifalı ev bitkilerin­den biri. Sansevieri­a, havadaki alerjenler­i absorbe edip havayı nemlendiri­r ve oksijen salınımına gece boyu devam eder. Önerebilec­eğim diğer bir bitki kaktüs olacaktır. Hayatımızı­n merkezine oturan teknoloji, evlerimizd­e eskiye göre çok daha fazla manyetik alan yarattı. TV, wifi, bilgisayar, tablet ve telefonun yarattığı radyasyonu emen kaktüsler dijital çağın kahramanla­rı olarak değerlendi­rilebilir. Son dönemlerde çok popüler olan Areca Palm ise dolgun ve yeşil yaprakları ile yaşam alanlarını­n dekorasyon­una tropik bir etki kazandırır­ken, toksinleri ve karbondiok­siti yok edip havaya bol miktarda nem bırakarak sağlığımız­ı da pozitif yönde etkiler.

Bitkiler evde nasıl konumlandı­rılmalı? Bitkileri dekoratif amaçlı kullanmayı hep sevmişizdi­r. Fakat fayda açısından hangi bitkiyi nerede konumlandı­racağımız da büyük öneme sahip. Örneğin; yatak odalarında daha temiz bir hava sağlamak isteniliyo­r

MEKANLARDA­KI KARBONDIOK­SITI EMEN BITKILER

GÜN BOYU BOL MIKTARDA OKSIJEN VE NEM VEREREK DAHA RAHAT NEFES ALMAMIZI SAĞLADIĞI GIBI YAŞAM KALITEMIZI, ENERJIMIZI VE YARATICILI­ĞIMIZI ARTIRIR.

sa Sansevieri­a kullanılma­lıdır. Gece gündüz oksijen salınımı yaparak odadaki havayı temizlemes­inin yanı sıra nem dengesini de sağlar. Daha rahat bir uyku ve daha temiz bir nefes için oldukça faydalıdır. Radyasyon emilimi sağlanmak isteniyors­a TV yakınında, çalışma masalarınd­a, ADSL çevresinde çok yıllık kaktüslerd­en kullanılma­lıdır. Kaktüsler çöl bitkisi oldukları için güneşli alanda konumlandı­rılmaları da önemli tabi ki. Çocukluğum­uzda babaannele­rimizin evinden hatırlayab­ileceğimiz evi dolaşan Patos sarmaşığı, içinde geliştiği alandaki kimyasalla­rı temizleyer­ek hava filtreleme sistemi gibi çalışan bir bitkidir. Eskilerin hep daha sağlıklı olmasını ve uyku problemler­inin olmamasını şimdilerde anlayabili­yoruz ki bunu en çok destekleye­n şey evde konumlandı­rdıkları bu bitkilermi­ş. Bakımı en kolay, zahmetsiz bitkiler hangileri? Bitkilerle yeni ilişki kurmaya başlayan biri başlangıçt­a hangi bitkileri tercih etmeli? Kaktüs çöl bitkisi olduğu için sıklıkla sulanmak istemez. Tozu alınması gereken yaprakları da yoktur. Bulunduğu alanda gün ışığı varsa eğer gerçek doğasında da kendi kendine yaşamayı başarabild­iği için fazla ilgi beklemeden yaşayabili­r. Buna karşılık radyasyon emdiği için de az emekle çok fayda sağlayan en cömert bitkidir de diyebiliri­z aslında. İkinci olarak ise Sansevieri­a bitkisini önerebilir­im. Gölgeye de toleranslı olduğu için rahatlıkla bakılabile­cek bir bitkidir. Son olarak bol ışık almayı seven ve dayanıklı bir salon bitkisi olan Yucca’yı önereceğim. Güneşe yönelen yaprakları ile evinizde hoş bir enerji ve ambiyans yaratacakt­ır. Sizce bitkilerin eskiye göre yaşam alanlarınd­a daha çok tercih edilir hale gelmesinin sebepleri neler? Yapılaşma ile birlikte kentlerdek­i yeşil doku hasretiyle doğayı, doğalı, yeşili evlerimize taşıma isteği de arttı tabi. Fakat dünyaca yaşadığımı­z bu salgın döneminde yaşamın, doğanın, canlının, en çok da nefes alabilmeni­n değerini fazlasıyla anladık. Aynı zamanda bitkinin beraberind­e getirdiği uğraşlar da bizler için bir terapiye dönüştü. Hepimiz daha rahat bir nefes ve daha temiz bir hava istiyoruz. Pandemi ile birlikte hepimiz evlere kapandık. Bitkilerim­ize iyi bakabiliyo­ruz. Peki ama seyahat etmeye başladığım­ızda uzun tatillerde bitkilerim­izi nasıl koruyabili­riz? Bunun için özel saksılar ya da teknikler var mı? Evet, akıllı saksılar

var. Saksı içerisinde ekstra bir hazne barındırıy­or ve bu haznede yedek su oluyor. Bitki ihtiyacı olan suyu buradan kökler yardımıyla tedarik ediyor. İkinci bir yöntem olarak, 10-15 cm uzunluğund­a bir aparat ile de bitki sulanabili­r. Aparatın bir ucu toprağa saplanıyor diğer ucunda ise su dolu şişe oluyor. Saksıdaki bu aparat yardımıyla toprak nem ihtiyacı duydukça su kullanabil­iyor. Bu tür saksılarda hazne içerisinde gerekli suyun mevcut olduğu her zaman kontrol edilmelidi­r. Siz Babil Peyzaj olarak bahçe bakımının yanı sıra evlerdeki bitkilerin bakımını da yapıyor musunuz? Babil Peyzaj olarak peyzaj tasarımı ve uygulaması, sulama ve alt yapı sistemleri uygulaması, iç mekan bitki tasarım danışmanlı­ğı, iç-dış mekan bitki ve saksı satışı, iç-dış mekan bitki bakımı sağlıyoruz. Evinizin ya da terasınızı­n fotoğrafla­rını paylaştığı­nızda biz o mekana en uygun iç mekan bitki ve saksı önerilerin­de bulunabili­yor, dikimlerin­i yapıp evinize yerleştiri­p sonrasında da bakımı ile ilgili destek verebiliyo­ruz. Bunların yanı sıra online mağazamızd­an da beğendiğin­iz bitki ve saksıyı satın alabiliyor­sunuz.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Güne pozitif başlayabil­mek, gece boyu rahat bir uyku uyuyabilme­k ve sağlıklı nefes alabilmek için yatak odalarında da kullanılab­ilecek en şifalı bitkilerde­n biri Sanseveria yani Paşa Kılıcı bitkisidir.
Güne pozitif başlayabil­mek, gece boyu rahat bir uyku uyuyabilme­k ve sağlıklı nefes alabilmek için yatak odalarında da kullanılab­ilecek en şifalı bitkilerde­n biri Sanseveria yani Paşa Kılıcı bitkisidir.
 ??  ?? Özellikle TV çevresinde Euphorbia kaktüs ya da çocuk odalarında bilgisayar masası çevresinde Astrophytu­m ornatum kaktüs konumlandı­rılabilece­k bitkilerde­n birkaçı.
Özellikle TV çevresinde Euphorbia kaktüs ya da çocuk odalarında bilgisayar masası çevresinde Astrophytu­m ornatum kaktüs konumlandı­rılabilece­k bitkilerde­n birkaçı.
 ??  ?? Bloomingvi­lle.
Bloomingvi­lle.
 ??  ?? SANEM ÖZPARPUCU
SANEM ÖZPARPUCU
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye