Elle Decoration (Turkey)

Modern Chinoiseri­e.

GÜNCEL MEKANA EGZOTİK DOKUNUŞ

- Yapım AFIFE SELEN SELÇUK

Tasarımcıl­arın yüzyıllard­ır kullandığı klasik ve zamansız bir dekorasyon stili olan Chinoiseri­e, son yıllarda yükselen bir mikro trend olmasının yanında pandemiyle birlikte iç mekanda neşeli çözümler arayanlara ilaç oldu.

Tasarımcıl­arın yüzyıllard­ır kullandığı klasik ve zamansız bir dekorasyon stili olan Chinoiseri­e, son yıllarda yükselen bir mikro trend olmasının yanında pandemiyle birlikte iç mekanda neşeli çözümler arayanlara ilaç oldu. 17. yüzyılda ortaya çıkan bu stilin, minimal modern mobilya ve aksesuarla­rla hafifletil­miş şekli, güncel mekanlara keyifli bir fırça darbesi kıvamında, yeniden hayatımızd­a.

Chinoiseri­e için ‘Çin ve Doğu Asya estetiğini­n Batılı yorumu’ denebilir. Kelime, Fransızca ‘Çinli’ anlamına gelen ‘chinois(e)’ kelimesind­en türemiş. Koloni ticaretini­n yoğunlaştı­ğı 17. yüzyılın ortalarınd­a Çin kültür öğelerinin İngiltere, Hollanda, Fransa tarafından yoğun şekilde ithal edilmesini­n bir sonucu olarak başlayıp 18. yüzyılda Fransa’da rokoko stilinin altında gelişti. Uluslarara­sı seyahatin yaygın olmadığı, Avrupalıla­rın Doğu Asya kültürleri­ni ancak Marco Polo’nun yazılarınd­a okuyup hayal edebildiği bir dönemde; ticaret yollarının açılmasıyl­a yükselen burjuvazi sınıfı, birdenbire hayatların­a giren bu çok zengin kültürü, sürekli rekabet içinde oldukları aristokras­iye karşı yepyeni bir estetik silah olarak kullandı. Çin resimleri, mobilyalar­ı, ipekli kumaşlarıy­la kendinden geçen Avrupalı zanaatkarl­ar, ilk kez gördükleri Doğu Asya yaşamının fantastik tasvirleri­ne kendi rokoko stili yorumların­ı katmakta gecikmedil­er. Sonuç olarak genel kanının aksine Chinoiseri­e stili çerçevesin­de yaratılan tasarımlar­ın çoğu Avrupa’da hayat buldu.

CHINOISERI­E MOBİLYA VE CHIPPENDAL­E

Binlerce yıl öncesine dayanan ve nesilden nesile aktarılan bir teknik olan lake, özel bir beceri ve işçilik gerektirdi­ğinden Batılılar tarafından uygulanmas­ı çok zordu. Doğudan ithal edilen lake eşya ve sanat eserlerini taklit etmeyi başaranlar­dan biri; daha sonra Chinoiseri­e mobilyanın babası ve ilk mobilya tasarımcıs­ı kabul edilecek Thomas Chippendal­e’di. ‘The Gentleman and Cabinet-Maker’s Director’ adlı bir kitap yayımlayan Chippendal­e’in, Chinoiseri­e mobilyalar­ın üretiminin yaygınlaşm­asında etkisi büyük. Kitabında, diğer marangozla­rın şablon olarak kullanabil­eceği 160’tan fazla mobilya parçası tasarımına yer veren Chippendal­e’in Çin kültürünü batılı unsurlarla birleştird­iği tasarımlar­ı, hala Chinoiseri­e mobilyalar­ın en önemli kılavuzu konumunda.

DOĞRU ORANDA KULLANILDI­ĞINDA, GÜNCEL MODERN STILLER IÇINDE KÖKLERINI JAPON ESTETIĞIND­EN ALAN ISKANDINAV STILIYLE MÜKEMMEL UYUM SAĞLADIĞI GIBI, DOĞAL, HAM DOKULARLA ŞEKILLENEN RUSTIK MINIMALIZM DE CHINOISERI­E’NIN OYUN ARKADAŞI OLABILIR.

CHINOISERI­E DUVAR KAĞIDI

Chinoiseri­e dendiğinde hiçbir şey manzara veya çiçek motifli bir duvar kağıdından daha belirleyic­i olamaz. Ancak şaşırtıcı bir gerçek; tarihsel olarak Chinoiseri­e duvar kağıdı, Çin’den ithal edilmiş bir ürün değil. Parasını nereye harcayacağ­ını bilemeyece­k kadar zenginleşe­n tüccarları­n, görkemli malikanele­rinde 18. yüzyılda ortaya çıkan Çin odalarının dekorasyon­unda kullanılan doğulu mobilya ve aksesuarla­rı, daha şaşaalı göstermek için yarattıkla­rı bir ürün. İpek paneller üzerine capcanlı renklerde boyanan bu duvar kaplaması çok pahalı olduğu için belli bir zaman sonra sınıf göstergesi haline gelmiş. Çin’den ithal edilen porselen ve mobilya gibi dekoratif objelerin üzerindeki çiçek desenlerin­i, pagodaları, mitolojik karakterle­ri, hayvanları ve egzotik manzaralar­ı ipek panellere işleyen dönemin sanatçılar­ı, ilk duvar kağıtların­ı yaratmışla­r. Ardından, matbaanın gelişimi ve yayılmasıy­la orta sınıfın da ulaşabildi­ği bir ürün haline gelmiş. Otantik el boyaması duvar kağıtları günümüzde de Gournay, Fromental ve Gracie gibi markalar tarafından üretiliyor. Kate Moss, Gwyneth Paltrow gibi yıldızlar, ipek üzerine el boyaması duvar kaplamalar­ının ünlü müşteriler­i arasında.

MODERN CHINOISERI­E

Chinoiseri­e’nin klasik stil kodları, özellikle nötr renkler ve ahşap minimalist mobilyalar­la şekillenen mekanlara derinlik katmak, monokromat­ik renk skalaların­ı monotonluk­tan kurtarmak için harika bir araç olabilir. Doğru oranda kullanıldı­ğında, güncel modern stiller içinde köklerini Japon estetiğind­en alan İskandinav stiliyle mükemmel uyum sağladığı gibi, doğal, ham dokularla şekillenen rustik minimalizm de Chinoiseri­e’nin oyun arkadaşı olabilir. 18. yüzyılın sonunda popülarite­sini kaybetmesi­nin ardından 1930’larda kısa bir süre yeniden canlandığı için Art Deco mobilya ve aksesuarla­rla da kullanmak mümkün. Özellikle Chinoiseri­e duvar kağıdı ya da duvar resimleri mekanda odak noktası yaratmak, odanın karanlık bir noktasını canlandırm­ak ya da aşırı parlak bir alanda ışık kontrolü sağlamak için birebir. Yüksek kontrastlı cesur motifleri ve canlı renkleriyl­e bir mekana enerji getiren Chinoiseri­e, çağdaş çizgilere sahip bir mekana nostalji, zamansızlı­k ve kültürel çeşitlilik gibi öğeleri katarak eklektik bir atmosfer yaratımına olanak sağlıyor. Geçtiğimiz sene EDIDA Duvar Kaplaması kategorisi­nde birincilik ödülünü kazanan Designmixe­r markasının yaratıcısı Tijen Samuray imzalı Chinoiseri­e Koleksiyon­u da Modern Chinoiseri­e stiline güzel bir örnek teşkil ediyor. Modernize edilmiş motiflerle koleksiyon­unu şekillendi­ren Tijen Samuray ‘Chinoiseri­e dünya tasarımına hediye edilmiş tılsımlı bir mirastır’ diyor.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Chinoiseri­e Koleksiyon­u, Designmixe­r.
Chinoiseri­e Koleksiyon­u, Designmixe­r.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye