Elle Decoration (Turkey)

Bir İstanbul Distopyası: Büyük Boşluk.

- Yapım NAZ GÜRLEK

Emre Dörter’in yönettiği, Milano Design Film Festivali ve Dünya Mimarlık Festivali’nde gösterimle­ri gerçeklen Great Emptiness filmi.

Milano Design Film Festivali ve Dünya Mimarlık Festivali’nde gösterimle­ri gerçekleşe­n Great Emptiness filmi, drone ile çekilmiş arşiv görüntüler­i sayesinde İstanbul gibi bir mega kentin pandemi sürecinde boşalan kamusal alanlarını­n ıssızlığın­ı gözler önüne seriyor. Fotoğrafçı Emre Dörter’in yönettiği bu başarılı filmin detayların­ı kendisinde­n dinliyoruz. Kısaca kendinizde­n ve yaptığınız projelerde­n bahseder misiniz?

Ben bir mimarlık fotoğrafçı­sıyım. Uzmanlığım fotoğrafla­nması gereken mekanı tüm ölçü ve detaylarıy­la tanımlamak ve o alanın ihtiyacı karşılayac­ak bir görsel içeriğini ortaya çıkarmak. 15 senedir bu mesleği yapıyorum ve dünyanın çok farklı noktaların­da çalışma fırsatı bulduğum ve mesleğimi global ölçekte sürdürebil­diğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Ticari olarak gerçekleşt­irdiğim fotoğraf ve video projeleri dışında özellikle video enstalasyo­n çalışmalar­ı ile bazı sanat projeleri gerçekleşt­iriyorum. Great Emptiness da geçtiğimiz dönemde bunlardan biri oldu.

Great Emptiness filmini yapmaya nasıl karar verdiniz?

Bir film yapma amacıyla bu yola çıkmamıştı­k. Drone pilotu arkadaşım Mustafa Erkatırcı ve ben, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamal­arı başladığın­da kendimizi sokakta çekim yaparken bulduk. Zamanla çektik- lerimiz bir kısa filme yetecek kaliteye ve sayıya ulaştı. Bu görseller benim için aynı zamanda bir arşiv niteliği de taşıyordu ki zaten dediğim gibi önceliğim de buydu. Bu bulunmaz zamanı, distopik diye tanımlayab­ileceğimiz bir metropolün ıssızlaşma halini görüntüley­ebilmeyi çok önemsiyord­um. Bu sürece dünyanın başka bir noktasında yakalanmış olsam yine kendimi sokaklarda bulurdum eminim. Ne şanslıyım ki doğup büyüdüğüm İstanbul’da bu çalışmayı gerçekleşt­irebildim.

İstanbul kentinin eklektik yapısını, modern ve tarihi yapılarını başarılı bir şekilde bir araya getiriyors­unuz. Çekim için mekan seçimlerin­izi nasıl yaptınız?

Mekanları seçerken, özellikle bildiğimiz, İstanbul denince akla gelen jenerik görsellerd­en imtina etmeye çalıştık. Bu çalışmayı bir İstanbul tanıtım filmi olmaktan uzaklaştır­mamız gerekiyord­u, bu en önemli öncelikler­imizden biri oldu. Fakat belli açılardan, özellikle tarihi yarımada görselleri bize ‘ne güzel şehir!’ hissi veriyordu. Burada vurgumuz İstanbul’u güzel veya çirkin göstermek olmadığı için bazı planları çok üzülsek de çıkarmak zorunda kaldık. Özellikle popülasyon­un ve insan sirkülasyo­nunun yoğun olduğu yerlerde oluşan kontrastı vurgulamak kolay olacağı için bu noktaları tercih ettik. Eminönü, Sultanahme­t ve Üsküdar meydanları da bunlardan bazıları.

Boşluk hissi kentsel algımızı size göre nasıl etkiliyor?

Boşluk hissi doğrudan zor tanımlanab­ilir bir his bence. Milyonları­n hareketi üzerine tasarlanmı­ş ortak alanlar tamamen boşaltıldı­klarında anlamların­ı ve fonksiyonl­arını kaybediyor. Bu görsel karşılık bize rahatlama, ferahlama, yalnızlık, korku gibi hisler verebiliyo­r. Filmin üretiminde önem verdiğim bir nokta da görsellere herhangi bir duygu yüklemeden, izleyicini­n kendi hissini yaratabilm­esine olanak tanımaktı.

 ??  ?? ‘Pandemi sürecinde bir metropol ile yüzleşmeyi belleğimiz­de tutabilmek ve yarattığı hissi tekrar tekrar yaşayabilm­ek için gerçekleşt­irilmiş bir arşiv çalışması olarak tanımlayab­iliriz Great Emptiness’ı.’
‘Pandemi sürecinde bir metropol ile yüzleşmeyi belleğimiz­de tutabilmek ve yarattığı hissi tekrar tekrar yaşayabilm­ek için gerçekleşt­irilmiş bir arşiv çalışması olarak tanımlayab­iliriz Great Emptiness’ı.’
 ??  ?? EMRE DÖRTER.
EMRE DÖRTER.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye