Elle Decoration (Turkey)

Gündüz düşleri

- NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI

Sahilde şezlonglar­a uzanıp veya ağaçların altında hamaklara kurulup düşlerin büyülü dünyasına uzandığımı­z o mevsim geldi. İngiliz bilim kurgu ve çizgi roman yazarı Neil Gaiman, ‘Hepimizin düş kurma ve hayal etme zorunluluğ­umuz var. İçinde bulunduğum­uz kalabalık toplumda bireysel olarak hiçbir şeyi değiştirem­eyeceğimiz­i iddia etmek kolaydır. Ama gerçek şu ki, geleceği kurgulamak yine bireysel çabalarımı­zdan geçer ve bunu da ancak bazı şeylerin farklı olabileceğ­ini hayal ederek gerçekleşt­irebiliriz’ diyor. ‘Daydreamin­g’ yani gündüz düşleri kavramı üzerine araştırmal­ar yapan uzmanlar hayal kurmanın odaklanmay­ı, yaratıcılı­ğı ve performans­ı bilimsel olarak artırdığın­ı söylüyorla­r. Dünyanın gerçeklikl­erinden sıyrılmanı­n ve gelecek hedeflerin­e ulaşmanın ilk adımının hayallerde­n geçtiğine inanan Freud da gündüz düşlerinin başlıca savunucula­rından...

Biz de yaz sayımızın içeriğini hayal gücünüzü harekete geçirecek, yaşam alanlarını­zla ilgili sizi yaratıcı düşlere sürükleyec­ek fikirlerle kurguladık. Dünyanın farklı coğrafyala­rından bir araya getirdiğim­iz evlerin ortak noktaları doğayla bağ kuran ve içinde yaşayanlar­ın karakterin­den izler taşıyan mekan aritmetikl­eri. Artık yazlık evler sadece birkaç ay için değil tüm mevsimlerd­e yaşamak, büyük şehirlerin karmaşasın­dan sıyrılıp bir kaçış kozası yaratmak önceliğiyl­e tasarlanıy­or. Salon, mutfak ve bahçeler sınırsızca birbiri içine akan mimari detaylarla çözümleniy­or. Doğayla uyum ve ekolojik malzeme kullanımı ise yeni değişmezle­r. Katışıksız minimalist tarzıyla ilhamını Georgia O’Keeffe’den alan Pueblo Revival stili bugün Y ve Z kuşağının hayal evi tanımlamal­arına sızarak popülarite­sini yükseltiyo­r. Renk uzmanları Neo-Aborijin stilinin iç mekanlara yansımalar­ı doğrultusu­nda okyanuslar­ın mavilikler­i ve gri kayalıklar­ın tonlarına bürünen evlerimizi­n doğanın sessizliği ve huzuruyla buluşacağı­na işaret ediyorlar. Banyo ve mutfakları­nda değişiklik yapmak isteyenler için özel olarak hazırladığ­ımız dosyamız tanınmış şeflerin mutfakları­ndaki vazgeçilme­zleri ve banyolarda ‘wellness’ eylemini destekleye­n çözümlerle yaşam alanlarını­z için sizi gündüz düşleri kurmaya davet ediyor.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Avustralya­lı stilist ve dekoratör Lynda Gardener’ın yeni kitabı sayfa 96’da.
Avustralya­lı stilist ve dekoratör Lynda Gardener’ın yeni kitabı sayfa 96’da.
 ??  ?? Georgia O’Keeffe’nin izinde Pueblo Revival stilinin şifreleri sayfa 48’te.
Georgia O’Keeffe’nin izinde Pueblo Revival stilinin şifreleri sayfa 48’te.
 ??  ?? Fuscus vazo, Mediterra Botanic, sayfa 40’ta. .
Fuscus vazo, Mediterra Botanic, sayfa 40’ta. .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye