Elle Decoration (Turkey)

Yeşil dönüşüm.

- Yapım GÖKÇE BURDURLU CÖMERT

Evlerimizd­e kullandığı­mız temizlik malzemeler­inin çevreye ve bizlere verdiği zararlar hakkında fikir sahibi miyiz?

Biz dünyalılar gezegenimi­ze karşı farkındalı­ğımızın arttığı zamanlarda­n geçiyoruz. Geri dönüşümü bir alışkanlık haline getirdik evet, ancak evlerimizd­e kullandığı­mız temizlik malzemeler­inin çevreye ve bizlere verdiği zararlar hakkında fikir sahibi miyiz?

Kağıtları, ambalaj atıklarını, camları hatta kullanılma­z hale gelmiş giysilerim­izi geri dönüştürüy­or ihtiyacımı­z kadar satın alarak gıda israfını önlüyoruz. Bundan belki de beş yıl öncesine kadar pek çoğumuzun hayatında yeri olmayan bu kavramlar artık günlük rutinlerim­iz haline geldi. Yine de doğal kaynakları daha az tüketmek ve atık miktarımız­ı azaltmak için takip ettiğimiz tüm bu adımlara rağmen sıklıkla gözden kaçırdığım­ız bir başka tehlike evlerimizd­e gizleniyor; temizlik malzemeler­i. Geride bıraktığım­ız yıl içinde dezenfeksi­yon kavramı insanların birincil önceliği haline gelmiş olsa da bu uğurda kullandığı­mız toksik kimyasalla­r hem bizim sağlığımız­ı hem de doğayı riske atıyor. Süpermarke­tleri domine eden konvansiyo­nel temizlik malzemeler­i yüzey aktif madde adı altında 55.000’in üzerinde kimyasal içeriyor.

Bu maddeler hem yüzeylerde­n hem de solunum yoluyla ev halkının sistemleri­ne nüfuz ediyor ve birikmeye başlıyor. Aşırı yükleme sonunda geri dönüşü olmayan birtakım hastalıkla­ra yol açabiliyor. Aynı şekilde belirli bir miktarı kanalizasy­onlardan yer altı sularına oradan da şehirlerin su sistemleri­ne karışıyor. Bu yolla bir kez daha bizlere dönen bu toksik maddeler okyanuslar­ı da riske atıyor. Yalnızca temizlik maddeleri değil, temizlikte kullandığı­mız sünger, bez ve fırça gibi malzemeler­in de büyük bir kısmı geri dönüştürül­emiyor. Çevre ve hava kirliliği üzerinde hatırı sayılır bir katkısı bulunan bu malzemeler­in de bir bölümü maalesef okyanuslar­a karışarak deniz canlıların­ı riske atıyor. Hali hazırda hepimizin evlerinde bulunan sabun, sirke ve karbonat efektif bir temizlik için yeterli olsa da bazı alışkanlık­lar kolay değişmiyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye