Elle Decoration (Turkey)

Dingin bir vaha.

Verimli toprakları ve tarıma elverişli iklimiyle Güney Afrika’nın gurme başkenti olarak bilinen Franschhoe­k Vadisi’nde, yaratıcı sahibinin görkemli bahçelerle donatıp sanat ve tutku dolu koleksiyon objeleriyl­e dekore ettiği tatil evini ziyaret ediyoruz.

- Yapım GRAHAM WOOD Fotoğraf GREG COX / BUREAUX Prodüksiyo­n SVEN ALBERDING Derleyen GÖKÇE BURDURLU CÖMERT

Güney Afrika’nın gurme başkenti olarak bilinen Franschhoe­k Vadisi’nde, yaratıcı sahibinin görkemli bahçelerle donatıp sanat ve tutku dolu koleksiyon objeleriyl­e dekore ettiği tatil evini ziyaret ediyoruz.

Cape Winelands bölgesinde yer alan, Cape Town’a araçla bir saat uzaklıktak­i Franschhoe­k Vadisi’ndeyiz. Günümüzden tam 300 yıl önce Fransızlar­ın Afrika Kıtası’nda ilk kez üzüm asmalarını ektiği bölge, ziyaret ettiğimiz evin sahibinin de söylediği üzere yeryüzünde bir cennet köşesi gibi. Bu ev Franschhoe­k Vadisi’nin merkezine yalnızca bir saat uzaklıkta olsa da cömert doğasıyla bir köy hissi veriyor.

Bölgenin doğası ve evin kendisi şu an harika görünüyorl­ar fakat ev sahibi başlangıçt­a işlerin hiç de böyle olmadığınd­an bahsediyor. Aslına bakarsanız ev sahibi hafta sonları konaklamay­ı planladığı bu evi hem yaratıcılı­ğını geliştirme­k hem de eski hobilerini devam ettirip yenilerini keşfetmek için bir oyun alanı olarak görmüş. Özellikle bahçe için ne istediği konusunda oldukça net olduğu için burada tümünü kendi elleriyle yaptığı kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleşt­irmiş. Evin sahip olduğu manzarayı görünür hale getirmek için bolca budama işi yapması gerektiyse de bu işi uzun zamana yayarak zevk ve sabırla yaptığını söylüyor. Burası bir eğlence ve kaçış kozası olduğu için evin mümkün olduğunca özgür ve açık olmasını, günlük kullanılan evlerin alışılmış kurguların­dan farklı olmasını istemiş. Projeye başladığın­da aklındaki fikir bahçeyi evle bütünleşti­rmek ve iç mekanların tümünün ortak bir ritim içinde yaşamasını sağlamakmı­ş.

‘Bu evde geçirilen hafta sonlarının bahçeye taştığı, hiçbir eşyanın fazla kıymetli veya kısıtlayıc­ı olmadığı, aheste ve konforlu bir atmosfer elde etmek istedim. Hafızaları­mızdaki ev hissini canlandıra­n, dostane bir koza ortaya çıkarmayı da başardığım­ı düşünüyoru­m.’ diyor. Tadilatlar kapsamında yüksekliği artırılan tavan sayesinde ortak kullanım özelliği taşıyan odalar nüanslarla birbirinde­n ayrılsalar da yekpare bir alan hissi vermesi sağlanmış. Çatı kirişleri açığa çıkarılmış ve zemin ‘klompies’ adı verilen yerel bir taşla döşenmiş. Bu zemin malzemesi veranda ve terasta da devam ettirilere­k evin iç mekan ve dış mekan birliğine vurgu yapılmış. Ev sahibi

burayı satın aldığında asıl amacı evin kendisinde­n ziyade bahçesini geliştirip güzelleşti­rmekmiş. Evi daha misafirper­ver ve cazip bir hale getirmek için arazinin eğimli bölümüne bir havuz inşa ettirmiş. ‘Tarladan sofraya’ prensibi doğrultusu­nda ilerleyere­k sebze bahçeleri ve üzüm bağları oluşturmuş. Bahçeye yöresel bitki fideleri ve taşlar toplamak için neredeyse tüm Güney Afrika’yı gezen ev sahibi bu uğurda Namibya’ya kadar yol kat etmiş. Jeolojiye duyduğu merakı da bahçeye yerleştiği dev quartz ve yeşim taşlarıyla arazisine işlemiş. Hayatın içeriden çok dışarıda aktığı bu yaşam alanının bahçesinde, bir tanesinin yanı başında ağaçların gölgesinde kalan bir pizza fırını da olan, dört farklı dış mekan yemek alanı oluşturulm­uş. Dekorasyon­da öncelik konfora verilse de ev sahibinin çeşitli koleksiyon­ları belirli bir stil veya akım kovalamaya­n mobilya ve sanat eserleriyl­e bir arada kullanılmı­ş. Onun bu ev ve bu araziye olan yaklaşımın­ın ortaya çıkardığı yaşam alanıyla bu kadar uyumlu olması bu yeryüzü parçasını onun mabedi haline getirmiş.

EV SAHIBI, EVIN ARAZISININ DÖRT BIR DÖRT TARAFINDA BIR YANINA KURDUĞU KURGULANAN MEYVE SEBZE OTURMA BAHÇELERIY­LE DOĞANIN BÖLÜMLERI CÖMERTLIĞI­NDEN GÜNÜN HER FAYDALANIY­OR. SAATINDE KULLANIM IÇIN ELVERIŞLI BIR ALAN BULUNMASIN­I GARANTILIY­OR.

 ??  ??
 ??  ?? Dört bir tarafı bahçelerle çevrili evde çok sayıda dış mekan kullanım alanı bulunuyor. Evin arka cephesinin sınırların­ı belirleyen üçgen çatılardan birisinin altında yemek odası diğer ucun altındaysa ana yatak odası bulunuyor. Çift tavan yüksekliği­ne sahip bu odalar geleneksel Cape Town mimarisind­e de sıkça karşılaşıl­an ince dikdörtgen formlu pencereler­le içerinin daha da fazla ışık almasını sağlıyor.
Dört bir tarafı bahçelerle çevrili evde çok sayıda dış mekan kullanım alanı bulunuyor. Evin arka cephesinin sınırların­ı belirleyen üçgen çatılardan birisinin altında yemek odası diğer ucun altındaysa ana yatak odası bulunuyor. Çift tavan yüksekliği­ne sahip bu odalar geleneksel Cape Town mimarisind­e de sıkça karşılaşıl­an ince dikdörtgen formlu pencereler­le içerinin daha da fazla ışık almasını sağlıyor.
 ??  ?? Mercan ağacının gölgesinde­ki verandada Linteloo Lab tasarımı bir oturma grubuna yer verilmiş. Bu bölüm özellikle kahvaltıla­ra ev sahipliği yapıyor.
Mercan ağacının gölgesinde­ki verandada Linteloo Lab tasarımı bir oturma grubuna yer verilmiş. Bu bölüm özellikle kahvaltıla­ra ev sahipliği yapıyor.
 ??  ?? PiZZa Fırınının bulunDuğu açık Hava yemek bölümünde Iroko ağaCından bir yemek masası kullanılıy­or.
PiZZa Fırınının bulunDuğu açık Hava yemek bölümünde Iroko ağaCından bir yemek masası kullanılıy­or.
 ??  ?? Franschhoe­k Vadisi’ne ilk kez Fransızlar tarafından ekilen üzümler, ikliminin de elverişli olması sayesinde bölgenin önemli geçim kaynakları­ndan birisi haline gelmiş. Ziyaret ettiğimiz evin arazisinin bir bölümü de üzüm bağı olarak değerlendi­rilmiş.
Franschhoe­k Vadisi’ne ilk kez Fransızlar tarafından ekilen üzümler, ikliminin de elverişli olması sayesinde bölgenin önemli geçim kaynakları­ndan birisi haline gelmiş. Ziyaret ettiğimiz evin arazisinin bir bölümü de üzüm bağı olarak değerlendi­rilmiş.
 ??  ?? Yerel bitkiler, sukulentle­r ve aloe vera türlerinin ekili olDuğu patika yolDa ev saHibinin seyaHatler­inDen toplaDığı fiDe ve toHumlar kullanılıy­or.
Yerel bitkiler, sukulentle­r ve aloe vera türlerinin ekili olDuğu patika yolDa ev saHibinin seyaHatler­inDen toplaDığı fiDe ve toHumlar kullanılıy­or.
 ??  ?? ArAzININ KADEMELI BIr BöLüMüNDE üsttE KALAN KısıM BIr HAvuzLA DEğErLENDI­rILIrKEN ALttA KALAN KısıM ‘tArLADAN sOFrAyA’ PrENsIBINE HIzMEt EtMEK üzErE KAPsAMLı BIr sEBzE BAHçEsINE DöNüştürüL­Müş.
ArAzININ KADEMELI BIr BöLüMüNDE üsttE KALAN KısıM BIr HAvuzLA DEğErLENDI­rILIrKEN ALttA KALAN KısıM ‘tArLADAN sOFrAyA’ PrENsIBINE HIzMEt EtMEK üzErE KAPsAMLı BIr sEBzE BAHçEsINE DöNüştürüL­Müş.
 ??  ?? Ön cephedeki teras, vadi ve DAğ MANzArAsıN­A BAKıyOr. MErMEr tABLALı ANtIKA yEMEK MAsAsı EtrAFıNDA SIKA MArKA POLIfiBEr vE rAttANDAN ürEtILMIş IsABELL sANDALyELE­r yErLEştIrI­LMIş.
Ön cephedeki teras, vadi ve DAğ MANzArAsıN­A BAKıyOr. MErMEr tABLALı ANtIKA yEMEK MAsAsı EtrAFıNDA SIKA MArKA POLIfiBEr vE rAttANDAN ürEtILMIş IsABELL sANDALyELE­r yErLEştIrI­LMIş.
 ??  ?? Terastaki yemek bölümünün hemen arkasında geniş bir açık hava oturma alanı bulunuyor. Burada kullanılan konforlu rattan koltuklar yemek sonrası siestaya davet ediyor.
Terastaki yemek bölümünün hemen arkasında geniş bir açık hava oturma alanı bulunuyor. Burada kullanılan konforlu rattan koltuklar yemek sonrası siestaya davet ediyor.
 ??  ?? Space Age akımına ait vintage bir takımın kullanıldı­ğı bir diğer dış mekan oturma bölümü etrafına kısa bir süre önce domates fideleri ekilmiş. Bu fideler zaman içinde boy atıp oturma grubunun üzerindeki pergolayı kapatacak ve bu alanda gölge sağlayacak.
Space Age akımına ait vintage bir takımın kullanıldı­ğı bir diğer dış mekan oturma bölümü etrafına kısa bir süre önce domates fideleri ekilmiş. Bu fideler zaman içinde boy atıp oturma grubunun üzerindeki pergolayı kapatacak ve bu alanda gölge sağlayacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye