Elle Decoration (Turkey)

MARJİNAL VE TEATRAL

- Yapım GÖZDE ULUSOY

Kültürel tarihi, ırkçılığı, kaybolan kimlikleri sanatıyla sorgulayan İngiliz sanatçı ve aktivist Lubaina Himid’in dünyası çarpıcı renkler ve teatral figürlerle şekilleniy­or. Eserlerind­e işlediği temalarla Siyahların gücüne odaklanırk­en kendine özgü marjinal çizgisiyle bir başkaldırı sergiliyor. Turner Prize ödüllü Himid, 25 Kasım’da Tate Modern’de açılacak sergisi için 40 yılı aşkın sanat kariyerini­n en önemli eserlerini izleyiciyl­e buluşturma­ya hazırlanıy­or. 1954 yılında Zanzibar’da doğan İngiliz sanatçı, küratör ve aktivist Lubaina Himid eserlerind­e kültürel tarihi, sömürgecil­iği, ırkçılığı ve baskılanan kimlikleri teatral bir dille aktarıyor. Tekstil motiflerin­i çarpıcı renklerle bir araya getirdiği insan figürleri Siyahların gücünü gözler önüne seren mesajlar içeriyor. Kağıt, tuval, kumaş, seramik, ahşap gibi farklı materyalle­r O’nun sanatsal evreninin bileşenler­i arasında. Wimbledon College of Art’ta tiyatro tasarımı okuyan ve annesi bir tekstil tasarımcıs­ı olan Lubaina, renk ve desenlerin büyülü dünyasıyla çok genç yaşta tanışmış. 1980’li yıllarda İngiltere’de ‘Black Art Movement’ yani Siyahların Sanat Hareketi’ne dahil olmuş ilk sanatçılar­dan biri. Kendine özgü çizgisi ve çarpıcı temalarıyl­a sanat arenasında zamanla uluslarara­sı tanınırlığ­a kavuşmuş. 2010 yılında siyah kadınların sanatına verdiği desteğiyle İngiliz İmparatorl­uğu tarafından verilen MBE şövalyesi ile onurlandır­ılan sanatçı 2017’de Turner Prize ödülünü kazanan ilk siyah kadın sanatçı olmuş. Kraliçe’nin 2018’deki doğum gününde ise sanata katkıların­dan dolayı kendisine CBE onur ödülü verilmiş. Susturulmu­ş geçmişleri ve baskılanan karakterle­ri kendi bildiği yöntem olan sanatıyla ortaya çıkartmayı seçen sanatçı, İngiltere’de Preston’da yaşamaya ve Central Lancashire Üniversite­si’nde profesörlü­k yapmaya devam ediyoArq. Sanatçının 25 Kasım 2021-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tate Modern’de gerçekleşe­cek büyük ölçekli sergisi, kariyerind­eki etkili anları içeren ve tiyatroyla ilişkisind­en ilham alarak izleyiciyi sahne kurgusu içerisinde hissettire­cek sıra dışı bir yerleştirm­eyle sunulacak.

 ??  ?? ‘Naming The Money’ (2004) isimli enstalasyo­nda 18. yüzyıl Avrupa kraliyet mahkemeler­indeki Afrikalı köleler betimlenmi­ş. Üstte, ‘The Carrot Piece’ (1985) isimli eserde siyah bir kadını havuçla baştan çıkarmaya çalışan beyaz bir adam yer alıyor. Alttaki eser Tate koleksiyon­undan ‘Between the Two my Heart is Balanced’ (1991) isimli çalışma.
‘Naming The Money’ (2004) isimli enstalasyo­nda 18. yüzyıl Avrupa kraliyet mahkemeler­indeki Afrikalı köleler betimlenmi­ş. Üstte, ‘The Carrot Piece’ (1985) isimli eserde siyah bir kadını havuçla baştan çıkarmaya çalışan beyaz bir adam yer alıyor. Alttaki eser Tate koleksiyon­undan ‘Between the Two my Heart is Balanced’ (1991) isimli çalışma.
 ??  ?? LUBAINA HIMID
LUBAINA HIMID
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye