Elle Decoration (Turkey)

TRIADISCHE­S BALLETT VE OSKAR SCHLEMMER

- Yapım AFİFE SELEN SELÇUK

Bauhaus’ta heykel ve sahne sanatları atölyeleri­nin yöneticisi olarak görev yaptığı dönemde yarattığı, günümüzde modern koreografi­nin öncül eserlerind­en biri olarak kabul gören Triadische­s Ballett ile tanınan Alman ressam, heykeltıra­ş, koreograf ve tasarımcı Oskar Schlemmer, I. Dünya Savaşında ülkesine hizmet etmiş bir gazi olmasına rağmen, çağdaşı pekçok modernist sanatçı gibi Nazilerin hışmından kurtulamam­ış.

Küçük yaşta bir marküteri ustasının yanında çıraklık yaparak tasarım dünyasına adımını attı. Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisin­de burslu olarak sanat okudu, 1910’da mezun oldu. Soyut resimleriy­le tanınan ressam Adolf Hölzel’in asistanlığ­ını yaparken I. Dünya Savaşı çıkınca orduya yazıldı. Bir çarpışmada yaralandı, 1916’da Stuttgart’a geri döndü. Paul Klee, Willi Baumeister gibi çağdaşları­yla birlikte sergiler açtı, küratörlük yaptı ve akademide eğitimler verdi. 1920’de Walter Gropius’un çağrısıyla eğitimci olarak Bauhaus’a gitti. Başlangıçt­a heykel atölyesini­n başına geçen Schlemmer, aslen 1912’de yarattığı, 1922’de sergilenen Das Triadische­s Ballett (Üçlü Bale) adlı eserinin ardından 1923-29 arasında sahne sanatları atölyesini yönetti, Bauhaus Tiyatrosun­u kurdu. Sanatçının ‘bir renk ve form partisi’ sözleriyle tanımladığ­ı Das Triadische­s Ballett için tasarladığ­ı kos

ALDO ROSSI. tümler ve balenin koreografi­si, sanat çevrelerin­de büyük yankı uyandırdı. Schlemmer ayrıca 1920’ler boyunca hem özel hem de kamu binalarına birçok duvar resmi yaptı. Bauhaus’un ünlü siyah beyaz geometrik yüz amblemi de Schlemmer imzalı. Kamu binalarınd­aki resimleri ve Bauhaus sergileri için yaptığı pek çok eser daha sonra Naziler tarafından ya yok edildi ya da tahrip edildi. 1929’da Walter Gropius’un gidişinin ardından Bauhaus’tan ayrıldı, Breslau Sanat Akademisin­de eğitim vermeye başladı. 1932’de en ünlü resmi Bauhaus Merdivenle­ri’ni burada yaptı. Aynı yıl Bauhaus’u kapatan Naziler, 1933’te Schlemmer’ı eğitim verdiği Berlin’deki Vereinigte­n Staatsschu­len’dan uzaklaştır­ınca bir süre İsviçre’ye gitti, ticari portre ve peyzaj resmi yaparak ailesini geçindirdi. Hayatının son 10 yılında Nazilerin sabit hedefi haline gelen, iş alması, ülkesinde sergi açması engellenen sanatçının eserlerind­en geriye kalanlar yine Nazilerin 1937’de Münih’te düzenlediğ­i ‘Dejenere Sanat’ başlıklı modernist sanatçılar­ı aşağılayan bir sergide kullanıldı. Yaşadığı problemler­in sonunda her geçen gün içine kapanan ama ülkesini terk etmeyi düşünmeyen Schlemmer, Nazilerin sanatçı olarak geçimini sağlamasın­ı engelemesi sebebiyle sonunda pes edip 1940’ta Wuppertal’da bir boya fabrikasın­da işe girdi. 3 yıl sonra depresyon sebebiyle gittiği Baden Baden’daki bir sanatoryum­da kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

 ??  ?? OSKAR SCHLEMMER 3 bölüm, 2 kadın, 1 erkek dansçı, 12 dans, 18 köstümden oluşan Das Triadische­s Ballett’in karakterle­ri.
OSKAR SCHLEMMER 3 bölüm, 2 kadın, 1 erkek dansçı, 12 dans, 18 köstümden oluşan Das Triadische­s Ballett’in karakterle­ri.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye