Elle Decoration (Turkey)

YAŞAMI DIŞARIYA TAŞIYAN TEKNOLOJIL­ER

- Yapım İREM SOMER Fotoğrafla­r YAVUZ DORUK Orhan Albayrak Albayrak Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Albayrak Grup, günümüz mimarisini­n talepleri doğrultusu­nda Suntech markasıyla ürün gamını genişletme­ye devam ediyor. Araştırma ve geliştirme faaliyetle­rine yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken marka, uluslarara­sı standartla­ra sahip 20 bin metrekare kapalı alanda entegre teknoloji ve donanım kullanarak geliştirdi­ği yeni sistemler ile açık hava yaşamına yeni bir bakış açısı kazandırıy­or.

Modern açılır kapanır kış bahçesi, tavan, cam, pergola ve gölgelendi­rme sistemleri­nde 1976 yılından beri faaliyet gösteren Albayrak Grup, 2021 yazına hızlı bir giriş yapıyor. Minimalist Suntech Privée koleksiyon­u için geniş açılımlı biyoklimat­ik sistemler, tamamlayıc­ı çözüm olarak sürme cam sistemleri, ısıcamlı sürme sistemler, balkonlar için sabit cam parapetler, motorlu rüzgar kırıcı ve otomatik, dış mekan dikey perde sistemleri­ni geliştiren marka, ileri teknolojis­i ve tasarımda yenilik anlayışıyl­a da dikkat çekiyor. albayrak.com

AR-GE’NIN ÖNEMI VE BAŞARIYA OLAN ETKISI

‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış Türkiye’de sektöründe ilk defa firmamızda olan Tasarım ve Ar- Ge Merkezi faaliyete geçti. Endüstri, makine, elektrik elektronik, enerji mühendisle­rinden ve mimarların­dan oluşan ekibimizle ürün çeşitliliğ­ini artırmakta ve öte yandan mevcut modelleri günümüz mimarisi ve teknolojis­indeki gelişmeler doğrultusu­nda üst düzey fayda görüşüyle geliştirme­kteyiz. Aynı zamanda fabrikamız­da altyapısı oluşturula­n ve dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırıl­an Endüstri 4.0 akıllı üretim sistemleri ile müşteri tercih ve ihtiyaçlar­ına daha hacimli ve hızlı cevap veren özelleşmiş üretim hedefliyor­uz. Sektörde tüm ilklere imza atan firmamız dijitale geçişte Türkiye’de öncü olmaya devam ederek endüstri 4.0 teknolojis­iyle üretim yapan Türkiye’de ilk firmadır.’

 ??  ?? Albayrak Grup Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN ALBAYRAK
Albayrak Grup Yönetim Kurulu Üyesi ORHAN ALBAYRAK
 ??  ?? Albayrak Grup, Amerika’nın en büyük ve prestijli fuarı IBSX 2021’de en iyi dış mekan ürün ödülünü aldı.
Albayrak Grup, Amerika’nın en büyük ve prestijli fuarı IBSX 2021’de en iyi dış mekan ürün ödülünü aldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye