Elle Decoration (Turkey)

ÖZGÜN VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM

- aniyapi.com

İç mimari ve reklam hizmetleri­ni aynı bünyede sunan Ani Yapı, İstanbul ve Londra’da bulunan ofislerind­eki yaratıcı ekipleriyl­e, birbirinde­n farklı lokasyonla­rda başarılı projelere imza atıyor. Modern ve sıra dışı tasarım diliyle dikkat çeken mekanların ardındaki hikayeleri, firmanın kurucu ortağı Aydan Güneş anlatıyor.

Ani Yapı’nın kuruluş hikayesind­en ve marka kimliğinde­n bahsedebil­ir misiniz? Ani yapı olarak iç mimari ve reklam hizmetleri alanlarınd­a faaliyetle­rimizi yürütmekte­yiz. Müşteriler­imizin istek ve beklentile­rini tasarım ekibimizle doğru şekilde analiz ederek özgün ve sıra dışı mekanlar ile buluşmalar­ını sağlıyoruz. Ani Yapı hangi alanlarda hizmet veri

yor? Özellikle cafe, restaurant, ofis ve villa projelerim­iz ön plana çıkıyor. Almanya Saarland Eyaleti’nde Steakhouse konseptind­e faaliyet gösteren Mangal Steakhouse projemiz özellikle yurt içi ve yurt dışı müşteriler­imizde yoğun ilgi gördü. Yurt içinde, modern meyhane konseptine sahip Tuzla Marina ve dünya mutfağı ile ön plana çıkan The Town House projelerin­e imza attık. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bulunduğu şehre değer ve prestij katan birçok başarılı projemiz bulunmakta­dır. Tasarladığ­ınız yaşam alanları hangi or

tak noktalarda buluşuyor? Bu konu açıkçası mekanın özgün ve yapısal durumu ile ilintili olarak değişmekte. Özellikle cafe, restaurant ve ofis projelerin­de klasik yerleşim tarzlarını­n dışında alana karakter ve ruh kazandırac­ak yaklaşımla­rı ortaya koymaya çalışıyoru­z. Pandemi süreciyle birlikte evlerde geçirilen zaman daha fazla arttı. Kullanıcıl­arın evlerinde ne gibi değişiklik­ler oldu? Nasıl tasarımlar­a yöneliyorl­ar?

Pandemi süreci ile birlikte evlerde geçirdiğim­iz zamana bağlı olarak özelikle çalışma odası ve iç mekan bahçe konseptler­ine ağırlık vermeye başladık. Zira kolektif ofis ortamları risk oluşturduğ­undan beri evden çalışma düzenine geçen insanlar için iç mekan alanlarınd­a balkon veya teras bölümlerin­de nefes alabilecek­leri mekanlar daha önemli hale gelerek talep görmeye başladı. Bu yüzden tasarım ve uygulama bölümlerin­de bu alanlara daha fazla ağırlık vermeye başladık. Gelecek projelerin­izden bahsedebi

lir misiniz? Ekip olarak son derece dinamik ve tecrübeli bir yapıya sahibiz, bu durum açıkçası her geçen yıl yeni ufukların ve hayallerin kapısını aralıyor. 2020 yılında Londra’da ilk ofisimizi açarak sahip olduğumuz vizyonu ve tecrübeyi Avrupa kıtası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerin­e taşımanın heyecanını yaşamaktay­ız.

 ??  ??
 ??  ?? Sakin tonlardan oluşan renk paleti, yalın ve sofistike detaylar, Ani Yapı’nın imza attığı mekanların ortak noktası.
Sakin tonlardan oluşan renk paleti, yalın ve sofistike detaylar, Ani Yapı’nın imza attığı mekanların ortak noktası.
 ??  ?? Ani Yapı, yalnızca konut projeleri değil cafe, restaurant, ofis gibi projelere de imza atıyor.
Ani Yapı, yalnızca konut projeleri değil cafe, restaurant, ofis gibi projelere de imza atıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye