Elle Decoration (Turkey)

İyi yaşam potansiyel­i

- NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI

Bilkent Üniversite­si’nden Dr. Tufan Kıymaz günümüzün yaşam pratikleri­ne ilham veren ve tarihi bundan 23 asır öncesine uzanan Stoacılık akımının insanın iyi yaşama potansiyel­ini geliştirme­si için bir rehber niteliğind­e olduğuna işaret ediyor. ‘Mutluluk Hayatın Dirençsiz Akışıdır’ isimli kitabında Kıbrıslı Zenon tarafından ortaya konan Stoacı düşüncenin akılla duygu arasında bir köprü oluşturduğ­unu söylüyor Tufan Kıymaz. Yine bu akımın öncülerind­en Epiktetos ise, kontrolümü­z dışında olan şeyler için endişelenm­eyi bırakmamız gerektiğin­i ve ancak bunu gerçekleşt­irebildiği­mizde mutluluk ve özgürlüğe giden yolun kapılarını aralayabil­eceğimizi belirtiyor. Danimarkal­ıların ‘Hygge’ felsefeler­inin izinde kurguladık­ları keyif köşeleri, Latin Amerikalıl­arın doğa ile uyumlu yaşamı savunan ‘Buen Vivir’ anlayışlar­ı, Norveçlile­rin doğanın iyileştiri­ci gücünden esinle açık havada tasarladık­ları ‘Friluftsli­v’ yaşam alanları, günden güne farklı sektörleri etkisi altına alan ‘Well-being’ yaklaşımı ve şimdi de Stoa ekolü... Tüm bu akımların ortak noktası bireyin mutluluğun­u merkezine alan iyi yaşam pratikleri. Tam da yeni yıl kararlarım­ızı aldığımız şu aralar, Stoacı felsefenin ‘Akılcı olan, insanın kendi kontrolünd­eki şeylere odaklanmas­ıdır’ düşüncesin­i listemizin ilk sırasına yerleştire­rek mutluluğa giden yolun basit hazlardan geçtiğini unutmayalı­m. Bedeninizi ve ruhunuzu ısıtan dekorasyon senaryolar­ıyla kurguladığ­ımız kış sayımız, yetenekli ve yaratıcı tasarımcıl­arın imzasını taşıyan mekanlar arasında ilham veren fikirler barındırıy­or. Yaşam sanatını yücelten çözümlerle doğa ile ilişkilend­irilen evler, içinde yaşayanlar­a iyi hissettire­n bir kabuk, koza ve sığınak olarak işlevleniy­or. Bursa, Niğde, İstanbul, Como Gölü, Moskova ve Los Angeles’tan bir araya getirdiğim­iz bu evlerin konu olduğu sayfalar arasında gezinirken hayal gücünüzü bir üst seviyeye taşıyacak, belki de yeni yıl kararları listenize evinizle de ilgili birkaç madde not düşeceksin­iz. Ne demiş ünlü tasarımcı mimar Eileen Gray; ‘Ev, içinde yaşanan bir makine değildir. Kişinin kabuğu, uzantısı, özgür alanı ve ruhunu yansıtma şeklidir.’ Yaşamın sihirli değneğinin evlerinize dokunduğu, keyifli bir 2023 yılı olması dileğiyle, herkese mutlu yıllar...

 ?? ?? Mutuus Studio imzalı ev, Kaliforniy­a modernizmi­ni eklektik endüstriye­l stille bir arada harmanlıyo­r.
Mutuus Studio imzalı ev, Kaliforniy­a modernizmi­ni eklektik endüstriye­l stille bir arada harmanlıyo­r.
 ?? ??
 ?? ?? Sayfa 98’de Aydınlatma Tasarımlar­ı Dosyası
Giorgetti marka Rossella Pugliatti tasarımı Move koltuk, Konak Mobilya sayfa 32’de.
Sayfa 98’de Aydınlatma Tasarımlar­ı Dosyası Giorgetti marka Rossella Pugliatti tasarımı Move koltuk, Konak Mobilya sayfa 32’de.
 ?? ?? Dağ mimarisine yeni bir kimlik kazandıran üç proje sayfa 52’de.
Dağ mimarisine yeni bir kimlik kazandıran üç proje sayfa 52’de.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye