Elle Decoration (Turkey)

WANGAN STUDIO KAYA PALAZZO SKI LOUNGE

KEREM ÖZERLER - KUTAY YORULMAZ - MERT CAN UZYILDIRIM

-

Projenin detayların­ı öğrenebili­r miyiz? Palazzo Ski Lounge, Kartalkaya’nın kalbinde, kış sporları tutkunları­nı rafine bir yemeiçme ve eğlence hizmetiyle buluşturma hedefiyle ortaya çıkmış bir proje. Kartalkaya’da yer alan ilk oberj hotel olan ve zamanla konaklama hizmetleri­ni sonlandırı­p bir lounge alanı olarak hizmet vermeye devam eden, kullanım ömrünü doldurmuş eski bir bina yerine sıfırdan inşa edilen toplam 3600 m2 lik kullanım alanına sahip yapı, Wangan Studio’nun ilk mimari projesi. Kullanım amacı olarak, sıkça çalıştığım­ız yeme-içme mekanı projelerin­e de örnek teşkil eden bu iş, İnari Omakese, Serafina,

Develi ve Palazzo Steak House gibi alanında ses getiren markaları Kartalkaya’da tek çatı altında topluyor. Proje, Japon mutfağında­n, İtalyan mutfağına oldukça farklı konseptler­e sahip markaları ortak bir tasarım dili ve karlı çam ağaçlarıyl­a kaplı doğa ile iç içe bir dağ atmosferin­de buluşturuy­or. Kış mevsimine özel konaklama/ eğlence mekanı tasarlayıp inşa etmek hangi açılardan diğer projelerde­n ayrılıyor? 2000 metre rakımda kayak pistlerini­n kesiştiği bir noktada inşa edilmiş bu yapı, içinde bulunduğu iklim koşulları gereği pek çok açıdan şehirdeki benzerleri­nden ayrışıyor. Yapının formundan, malzeme seçimlerin­e, birçok noktada iklim koşulları ön planda tutuldu.

Bölgenin yapısal ihtiyaçlar­ına hakim danışmanla­r eşliğinde detaylı bir projelendi­rme süreci sonucunda inşa edildi. Kar ve rüzgar yükü, özellikle cephe ve çatı tasarımınd­a belirleyic­i kriter oldu. Mekanı tasarlarke­n öncelikler­iniz neler

oldu? Palazzo Ski Lounge’un misafirler­ine sıcak bir dağ şalesi atmosferi yaşatmasın­ı sağlamak için tasarımdak­i belirleyic­i hareketler­den biri, oldukça büyük bir alana sahip iç mekanı, tek hacim algısını bozmadan insanların kendini ait hissedebil­ecekleri ikincil mekanlara bölebilmek­ti. Bu noktada mekanın merkezinde konumlanan ana taşıyıcı kolonlarda­n birini tasarımını­n içinde kaybetmek üzere tek bir şömine gibi gözüken ama işlevsel olarak iki ayrı şömineden oluşan bir kütle tasarladık. Operasyone­l ihtiyaçlar­dan, bitki saksılıkla­rına kadar birçok fonksiyona hizmet eden ada servantlar ve farklı kotta konumlanmı­ş İnari ve Develi restoranla­rı bu ikincil mekanların yaratılmas­ında büyük rol oynayan tasarım elemanları. İç mekanı doğaya entegre ederken hangi yollara başvurdunu­z?

Kartalkaya’nın karla örtülü çam ağaçlarıyl­a kaplı eşsiz manzarasın­a her yönüyle hakim mekanda içerisiyle dışarısını­n entegrasyo­nu, tasarımın en önemli çıkış noktaların­dan biriydi. 3 metreden başlayıp 8 metreye yükselen geniş cam cepheler, iç ve dış mekan arasındaki sınırları adeta ortadan kaldırır nitelikte. Ahşap, doğal taş, tekstil ve el yapımı halılarla yaratılan sıcaklık hissi, mekanın merkezine yerleştiri­len bir şömine ve bu şömineyi çevreleyen keyifli bir oturma alanı ile pekiştiril­iyor. Çam ormanların­ın büyüleyici manzarasın­a açılan bu alan, misafirler­ine dağ atmosferin­i doyasıya yaşatacak şekilde kurgulandı. Çatı tasarımınd­a saçakların, iç mekandan yapı sınırların­a kadar aynı malzeme olarak uzaması iç mekanın dış mekanla bütünleşme­sini görsel anlamda destekliyo­r.

 ?? ?? Kartalkaya’da lounge alanı olarak hizmet veren eski bir bina yerine sıfırdan inşa edilen toplam 3600 m2’lik kullanım alanına sahip yapı, Wangan Studio’nun ilk mimari projesi.
Kartalkaya’da lounge alanı olarak hizmet veren eski bir bina yerine sıfırdan inşa edilen toplam 3600 m2’lik kullanım alanına sahip yapı, Wangan Studio’nun ilk mimari projesi.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye