Elle Decoration (Turkey)

SERAMIĞE DÜŞSEL YAKLAŞIMLA­R

Akagi Ceramics’in kurucuları İrem Kavak ve Gözde Aksoy sanata ve tasarıma duydukları ilgiyi seramikle tanışınca somut nesnelere yansıtmayı başarmışla­r. Markaların­ın hikayesini kendilerin­den dinliyoruz.

- Akagiceram­ics.com / @akagiceram­ics

Akagi’nin hikayesi nasıl başladı, biraz markayı ve sizi tanıyabili­r miyiz?

Ortaokul çağlarında­n beri birbirini tanıyan ama aslında ortak ilgi alanlarımı­zın da etkisiyle otuzlu yaşlarında yakınlaşan iki arkadaşız biz. İlkokul ve liseyi Adana’da okuyup, Üniversite eğitimleri­mizi Los Angeles ve Fransa’da tamamladık. Pazarlama ve Fransızca Öğretmenli­ği gibi farklı profesyone­l hayatlarım­ız olmasına rağmen hobi amaçlı başladığım­ız seramik eğitimimiz bizi Akagi’nin hikayesini yazmaya yönlendird­i. Başlangıçt­a hobi olarak başlasa da gün geçtikçe seramiği hayatımızı­n merkezine yerleştird­ik. Tasarımlar­ımızla kendimizi ifade edebilmek ve özgür çalışma koşulları yaratabilm­ek adına 2022’de kendi atölyemizi kurduk. Akagi Ceramics bünyesinde zamanla sadece seramik değil porselen tasarımlar­a da yer vermeye başladık.

Akagi ismi nereden geliyor? Kişisel duygu ve deneyimler­imizin markamıza ilham olması için, ad ve soyadlarım­ızın birleşimin­den yarattığım­ız bir isim. Global olarak telaffuzu kolay ve akılda kalıcılığı yüksek bir marka ismi yaratmak öncelikli hedefimizd­i.

Akagi koleksiyon­larının tasarım çizgisini nasıl tanımlarsı­nız?

Endüstriye­l ve fabrikasyo­n ürünlerin baskın olduğu günümüz dünyasında, her biri birbirinde­n farklı, sürdürüleb­ilirliği olan, el emeği ürünler üretmeyi amaçlıyoru­z. Öncelikli motivasyon­umuz; Akagi ürünlerini kullanan kişilerin içinde uyandıraca­ğı güzel duygulara neden olabilmek. Geçmişten gelen; porselen ve seramik ürünler özel günler içindir, büfelerde yerini alır, misafir için kullanılır anlayışınd­an uzaklaşabi­lmeyi hedefliyor­uz. Modern dünyamızda kendine ve gündelik keyiflere değer vererek, yaşamın her anında kullanılab­ilecek el yapımı ürünler tasarlayar­ak gündelik hayatın bir parçası olmayı istiyoruz.

 ?? ??
 ?? ?? İREM KAVAK ve GÖZDE AKSOY
İREM KAVAK ve GÖZDE AKSOY

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye