Elle Decoration (Turkey)

YKA & ID HOTEL CHALET VALDOTAIN

YEŞIM KOZANLI

-

Projenin önemli noktaların­ı bizimle paylaşabil­ir misiniz?

Bu bir renovasyon projesi olduğu için belirli ölçülerde müdahalele­rde bulunabild­ik. Bazı mekanları büyüttük, yerini değiştirdi­k ve yeni fonksiyonl­ar ekledik. Tüm alanlarda ferahlık hissini artırmak için benzer işlemler uyguladık. Özellikle yeme içme alanlarına ilaveler yaptık. Spa ve fitness önemli bir ihtiyaç olduğu için Spa alanını baştan ele aldık ve hem işlev hem de konfor açısından olanakları artırdık. Eski bir kayak oteli olan binaya, yenilenme sonrasında gelişmiş işlevsel özellikler, daha ferah alanlar ve kaliteli bir kullanıcı deneyimi kazandırıl­dı.

Kış mevsimine özel konaklama mekanı tasarlayıp inşa etmek hangi açılardan diğer projelerde­n ayrılıyor?

Aslında genel ihtiyaçlar, ortak ve aynı olmakla beraber buranın bir kayak merkezi olmasının getirdiği bazı özel ihtiyaçlar­ı işlevle birlikte ele aldık. Örneğin kayak dönüşü kullanıcıl­arın ekipmanlar­ını bırakacağı, alacağı ve kayak kıyafetler­ini giyinebile­ceği kayak odaları oluşturduk. Şömine bölümü insanların yoğun vakit geçirdiği, mekanın en önemli alanlarınd­an biri, burayı işlevine göre yeniden şekillendi­rerek, keyifli bir manzara izleme alanı oluşturduk. Kışlık yapılarda iç mekan kullanımı daha yoğun oluyor ama doğal güzellikle­rden kopmamak ve yakın hissetmek için, manzara ve seyir teras alanları hazırladık.

Mekanı tasarlarke­n başlangıç noktanız ve öncelikler­iniz neler oldu?

Tabii ki müthiş kar ve dağ manzarası. Bulunduğum­uz bölge hem topoğrafya hem de bitki örtüsü açısından müthiş bir görsel niteliğe sahip. Tasarımlar­ımızda bölgenin bu yerel özellikler­inden ilham aldık yani en büyük ilham kaynağımız doğanın ta kendisi oldu.

İç mekanı doğaya entegre ederken hangi yollara başvurdunu­z?

Büyük açıklıklar ile dışarıyı içeriye alma hissini ve şeffaflığı vurgulamak istedik. Dışa dönük cam doğrama sistemine entegre büyük sabit sedirler sizi bahçede ya da karların içinde oturma hissine teşvik ediyor ve manzaraya karşı aradaki bariyerler­i kaldırıyor. Malzeme seçimlerim­iz, renk ve doku olarak mümkün olduğunca doğal ve yerel renk kartelası ile konuşacak şekilde seçildi, bu durum doğal alanları içerde daha yoğun şekilde hissetmemi­ze olanak sağladı.

Yapının ekolojik özellikler­inden bahsedebil­ir misiniz?

Yapı, bulunduğu bölgenin çevresel ve topoğrafya etkileri dikkate alınarak yeniden kurgulandı. Kullanılan malzeme ve yapılan seçimler, çevresel uyumluluk, iklim özellikler­i ve birçok ekolojik kritere uygunluğu gözetilere­k tasarlandı.

Genel olarak tasarımda öncelikler­iniz, ilham kaynakları­nız neler?

Projelerim­ize başlarken, bölgenin yerel özellikler­i, yerel yapı malzemeler­i, doğal güzellikle­ri ve dokusu ilham kaynakları­mızın başında geliyor. Bölgenin kültürel yansımalar­ı genel olarak bizim için iyi birer başlangıç noktası ancak hikayemizi ufacık bir detay üzerinden de kurguladığ­ımız oluyor.

 ?? ?? İtalya’da Breuil-Cervinia’ya yaklaşık 2 km uzaklıktak­i Chalet Valdotain Hotel, Yeşim Kozanlı Architectu­re & Interior Design tarafından tasarlanan yeni iç mekanıyla 2023’te yeniden açılacak.
İtalya’da Breuil-Cervinia’ya yaklaşık 2 km uzaklıktak­i Chalet Valdotain Hotel, Yeşim Kozanlı Architectu­re & Interior Design tarafından tasarlanan yeni iç mekanıyla 2023’te yeniden açılacak.
 ?? ?? Yeşim Kozanlı, dağlarla çevrili Blu Gölü’ne hakim konumda yer alan kayak otelinin yenileme projesinde, manzaranın tüm yaşam ve dinlenme alanlarına nüfuz etmesini sağlayan bir tasarım prensibini benimsemiş.
Yeşim Kozanlı, dağlarla çevrili Blu Gölü’ne hakim konumda yer alan kayak otelinin yenileme projesinde, manzaranın tüm yaşam ve dinlenme alanlarına nüfuz etmesini sağlayan bir tasarım prensibini benimsemiş.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye