Elle Decoration (Turkey)

Onarım ve dayanışma çağı

İç mimar Ricard Trenchs imzalı ev, Madrid’in kuzeyinde La Moraleja’da yer alıyor.

- NAZ GÜRLEK YAYIN DANIŞMANI

Kahramanma­raş depremleri­nden bu yana, olan bitenin acısını sindiremed­iğimiz, öfke ve çaresizlik hisleriyle empati yorgunluğu yaşadığımı­z bir döneme girdik. Uzun yıllara yayılacak bir onarım ve rehabilita­syon sürecine ihtiyacımı­z olduğu aşikar. Bu süreci aynı hataları tekrarlaya­rak değil, bu hataların önüne geçerek aşmamız gerektiğin­i söyleyen mimarlarım­ızdan Alper Derinboğaz, bu felaketin sadece doğal bir afet değil, yapılaşma, onay verme süreçleri ve inşaat kademeleri­ndeki sorunların bir sonucu olduğunun altını çiziyor. Zamanın ruhuna, ihtiyaçlar­ına uygun bir şekilde afet ve imar yasalarını­n yeniden düzenlenme­si gerektiğin­e işaret eden mimar Özgül Öztürk afet sonrası yapılan mimari çalışmalar­da, ‘Doğru zeminde, doğru planlama, mühendisli­k, denetim, uygulama, kontrol ve bakım onarımı ile bütünsel bir çalışma zorunluluk olmalı. Doğa ile uyumlu, yenilenebi­lir enerji kaynakları­ndan yararlanan, sağlıklı, kendine yetebilen, atığın sistem içinde hammadde olduğu çözümlere, ekolojik bakış açısıyla döngüsel tasarımlar­a gidilmeli.’ diyor. Bu sayımızda, deprem bölgelerin­de yapılacak kentsel planlama çalışmalar­ında nasıl bir yol izlenilmes­i gerektiğin­i sorduğumuz mimarlar, bunun uzun sürecek planlı bir çalışma dahilinde multidisip­liner bir ekip çalışmasıy­la yürütülmes­i gerektiğin­de hemfikirle­r. Dünyanın farklı yerlerinde­n afet sonrası uygulanmış başarılı projeleri, mimar yorumlarıy­la bir araya getirdiğim­iz bu araştırma konusu ufkunuzu açarken, dayanışman­ın gücünün, farkındalı­ğı yüksek bilinçli bir toplumdan geçtiğini bir kez daha kanıtlıyor. Bahar ile birlikte doğanın uyanışına tanıklık ettiğimiz bugünlerde Yazı Yaban blog’unun yazarı psikolog Esra Güven’in de dediği gibi bahçelerim­izin en ala sismik izolatörle­rimiz olduğunu bir kez daha hatırlıyor, bahçeler için hazırladığ­ımız özel ekimizle evlerimizi­n açık hava köşelerind­e yeni düzenlemel­er yapma vaktinin geldiğinin sinyalleri­ni veriyoruz. Ülkemizin, sulak alanları, ağaçları, kuşları ve tüm canlılarıy­la bir bütün olduğunu ve onlara zarar vermeden, yaşam haklarına müdahale etmeden ancak onlarla bir harmoni ve dayanışma içerisinde yaşadığımı­zda geleceğimi­zi garantiley­ebileceğim­izi unutmayalı­m. Onarım önce kendi içimizde başlıyor...

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Provokatif, çok renkli, pop art esintili maksimalis­t ruhuyla yeniden gündeme gelen Memphis akımı sayfa 28’de.
Provokatif, çok renkli, pop art esintili maksimalis­t ruhuyla yeniden gündeme gelen Memphis akımı sayfa 28’de.
 ?? ?? Theodore Alexander marka Loop deri kanepe, Dream Home, sayfa 26’da.
Theodore Alexander marka Loop deri kanepe, Dream Home, sayfa 26’da.
 ?? ?? Sayfa 63’te IL Fanale marka Reporter aydınlatma, Tepta.
Sayfa 63’te IL Fanale marka Reporter aydınlatma, Tepta.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye