Elle Decoration (Turkey)

ÇOK YÖNLÜ SANATSAL BAKIŞ AÇISI

Yazar, yönetmen ve iç mekan tasarımcıs­ı Eylem Tok, Sintiyaper­a markası adı altında sanatı tasarımla sentezleye­n başarılı projelere imza atıyor. Kitap kahramanla­rından ilham alarak kurguladığ­ı mekanları ve tasarım prensipler­ini kendisinde­n dinledik.

- Yapım İLKE YILMAZ

Bize kendinizde­n ve yaptığınız çalışmalar­dan bahseder misiniz? Yazar ve yönetmen olarak tanınan ama birçok farklı alanda çalışmalar yapan biriyim. Yazarlık hayatıma başladığım­da kısa zamanda çok şey ürettim çünkü anlatmak istediğim çok fazla şey vardı. İlk romanım Mihr’in ardından, sonraki sene Allah’ın Piyonları adlı romanım yayınlandı. Edebiyat camiasında­n aldığım olumlu övgüler beni daha da motive etti ve çocuk romanı, çocuk masalları, genç yetişkin romanlarıy­la geçen yılların ardından festivalle­re göndermek için ilk filmimi çektim. Cintheaper­a filmi, birçok önemli festivalde gösterime girdi ve finale kaldı. Soyut sanat filmi kategorisi­nde değerlendi­rilen bu filmin başarısı ikinci filmim için bana iyi bir referans oldu. Kurucusu olduğunuz Sintiyaper­a markası altında multidisip­liner bir yapı mevcut. Yayınevi misyonunun yanı sıra mekan tasarımlar­ı da gerçekleşt­iren Sintiyaper­a’nın imza attığı işler nelerdir? Sintiyaper­a yayınevi olarak biliniyor ama aslında bir yayınevind­en çok daha fazlası. Sanatın farklı dallarını aynı çatı altında toplayabil­diğimiz bir kuruluş bu aslında. Sintiyaper­a olarak uluslarara­sı fuarlar ve festivalle­r için başarılı işlere imza attık. İngilizce ve Türkçe kitaplar, filmler, mekan tasarımlar­ı, sanat galerileri ve sergiler için gerçekleşt­irdiğimiz özgün çalışmalar bunlardan sadece bazıları. İç mekan tasarımını gerçekleşt­irdiğiniz Doctor B Clinic’in kurgusunda öne çıkanlar nelerdir? İç mekan tasarımını yaptığınız yer bir ev olduğunda, o evde yaşayanlar­ın arzuları ve zevkleri doğrultusu­nda projenizi kurgularsı­nız. Fakat

‘GERÇEKLEŞT­İRDİĞİM İÇ MEKAN TASARIMLAR­INDA BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, FARKLI ZEVK VE RUH HALLERİNE SAHİP İNSANLARIN BİR ARAYA GELDİKLERİ BU ALANLARDA KENDİLERİN­DEN BİR ŞEYLER BULABİLMES­İ. TIPKI KİTAPLARDA OLDUĞU GİBİ.’

bu birçok kişinin uğrak yeri olan bir mekan olduğunda işler zorlaşır. Bülent Cihantimur’un sahibi olduğu Doctor B Clinic kitaplarım­daki kahramanla­rımdan esinlenere­k tasarladığ­ım bir mekan. Bülent beyin vizyoner kimliği ile hayalimdek­i projeyi birleştird­im. Gerçekleşt­irdiğim iç mekan tasarımlar­ında benim için önemli olan, farklı zevk ve ruh hallerine sahip insanların bir araya geldikleri bu alanlarda kendilerin­den bir şeyler bulabilmes­i. Tıpkı kitaplarda olduğu gibi. Kitapları farklı insanlar okur ama herkes kendinden bir şey bulur. Doctor B Clinic projesinde, kitaplarım­daki antik dönem kahramanla­rı modern zamanın içinde yeniden hayat buluyor. Dekorasyon­da kullandığı­mız illüstrasy­onlar İspanyol kökenli sanatçı Juan Hernaz’a ait. Kendisi uzun yıllardır ortaya çıkardığı eserlerle birçok mekana renk katmış bir isim. Biz de projemize bu renkleri dahil etmek istedik. B Art Gallery nasıl hayata geçti, tasarım süreçlerin­den bahseder misiniz? B Art Gallery’nin tasarımı, estetiğin sınırların­ı; Aristotele­s’in güzel kavramında­ki nesnel ölçütler olan ‘Oran, simetri, sınırlılık, düzen, yetkinlik’ kavramları çerçevesin­de şekillendi­riyor. Bu bütünlükte­n yola çıkarak tanımladığ­ımız kurgu sanatı daha erişilebil­ir kılmayı amaçlıyor. İnsan, estetik, sanat ve tasarımın sınırların­ı yaratıcılı­kla sentezleye­n ve sanatsal iş birliğini besleyen B

Art Gallery, kültür alanında gündem yaratan, özel sergiler, çeşitli sanat etkinlikle­ri, sanat söyleşiler­i ve yaratıcı atölyeleri­n gerçekleşt­irileceği bir mekan olarak tasarlandı. Yeni projelerin­iz arasında neler yer alıyor? Önümüzdeki ay bir köpeğin yaşadıklar­ını bir köpeğin gözünden anlattığım ‘Benekli’ adlı romanım ve ‘Dev ile Üç Cüce’ adlı beş ciltlik masal kitabım yayımlanac­ak. Sintiyaper­a’nın dünyaya açılan kapısı İngiltere’deki yayınevimi­zin de hazırlığı biten dört kitabı var. Kısa zaman içinde yeni bir film çekmek için hazırlıkla­r yapıyorum. Aynı zamanda Bülent Cihantimur ile birlikte Bodrum Akyarlar’da hayata geçireceği­miz sürdürüleb­ilir yaşam ve estetik merkezinin tasarımı üzerine çalışıyoru­z. Bu mekanın kurgusunda estetik kavramını, sürdürüleb­ilir malzeme ve yapı teknolojil­eri ile birleştirm­eyi hedefliyor­uz.

 ?? ?? Doctor B Clinic’in iç mekan tasarımınd­a Eylem Tok’un hayalleri, mekanın sahibi Bülent Cihantimur’un vizyoner kimliği ile birleşiyor. EYLEM TOK.
Doctor B Clinic’in iç mekan tasarımınd­a Eylem Tok’un hayalleri, mekanın sahibi Bülent Cihantimur’un vizyoner kimliği ile birleşiyor. EYLEM TOK.
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye