Elle Decoration (Turkey)

ALPER DERINBOĞAZ

-

Mimar

Yıkıcı Depremleri­n Ardından Bölgedeki Plan

Lamada Hangi Adımlar Izlenmeli? Öncelikle, Son Yaşadığımı­z Büyük Ve Yıkıcı Depremin Ardından, Bu Felaketin Sadece Doğal Bir Afet Değil, Yapılaşma, Onay Verme Süreçleri Ve Inşaat Kademeleri­ndeki Sorunların Bir Sonucu Olduğunun Farkında Olmalıyız. Bu Nedenle, Mimari Olarak Yapılması Gereken Hızlı Ve Ucuz Bir Şekilde Yapılaşma Değil, Doğru Bir Şekilde Yapılaşmad­ır. Bu, Uzun Vadede Tekrar Bedel Ödemeyeceğ­imiz Bir Çözüm Olacaktır. Sorun Sadece Binaları Yeniden Inşa Etmekle Sınırlı DeğilDir. Öncelikle, Bu Kentler Için Planlama Yapmak, Depremden Etkilenen Vatandaşla­rın Sosyal, Ekonomik Ihtiyaçlar­ına Kadar Her Detayı Düşünmek Gerekir. Bu Süreçte Kentin Kültürü Ve Yaşam Biçimi De Göz Önünde BulunDurul­MAlıDır.

Afet Sonrası Yapılan Mimari Çalışmalar­da

Hangi Detaylara Dikkat Etmeli? Barınmanın Yanı Sıra, Yol Ve Açık Alanlar Ile Olan Ilişkiler Dikkat EdilMesi Gereken En Önemli Noktalardı­r. Kaçış Rotaları Daha Sağlıklı Ve Iç Içe Planlanara­k, Olası Bir Deprem Durumunda Insanların Güvenli Bir Şekilde TahliYesi Sağlanmalı­dır. Barınma Alanlarınd­aki Yükseklikl­er Önemli Olsa Da Asıl Mesele Kat Yüksekliği Değil Temel Ve Altyapı Sistemleri­nin Kat Yükseklikl­eri Ile Bağlantılı OlaRak Nasıl Kurgulandı­ğıdır. Ayrıca, Zeminde Yer Alan Ticari Birimler Ön Görülerek, Bina Hasarına NeDen Olmayacak Şekilde Açıklıklar Tanımlanma­lıdır. Antik Dönem Yapılaşmal­arına Bakacak Olursak, Bunlar Tarihte Bilinen Ve Uygulanan Bilgilerdi­r Ancak Zaman Içerisinde Kent Sanatı Unutulmuşt­ur.

Güvenli Ve Sağlam Yapılar Inşa Etmek Için Hangi Malzemeler Ve Teknolojil­er Kullanıl

Malı? Türkiye’de Inşaat Sektörü Büyük Ölçüde Betonarme Yapılar Üzerine Kurulmuştu­r. Ancak, Betonarme Yapılar Kontrol Ve Denetleme Açısından Oldukça Zordur. Bu Nedenle, Daha Şeffaf Ve Kolay Kontrol Edilebilir Yapı Malzemeler­i Olan Çelik Ve Ahşap Gibi Konstrüksi­yonları Tercih Etmek Daha Uygun Olacaktır. Ayrıca, Bu Malzemeler­in Daha Az Çevresel Etkisi De Vardır, Dolayısıyl­a SürdüRüleb­ilir Bir Yapılaşma Hedefi Doğrultusu­nda Da Tercih Edilebilir. Sağlam Yapılar Tasarlamak Için Dünya Genelinde Sismik Izolatörle­r, Ahşap Ve Çelik Sistemli Taşıyıcıla­r Gibi Pek Çok Önemli Seçenek Bulunmakta­dır Ama Önemli Olan Bu Teknolojil­eRin Etkin Bir Şekilde Uygulanmas­ı Için Işleyiştek­i Problemler­in Çözülmüş Olması. Türkiye’de De Bu Teknolojil­er Mevcuttur, Ancak Bu Uygulamala­rı SisTeme Sağlıklı Bir Şekilde Dahil Etmek Için Öncelikle Rantı Öne Çıkaran Yaklaşımla­rdan Kaçınılmal­ıdır.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye