Elle Decoration (Turkey)

DENIZ DOKUZER Tasarımcı İç Mimar

-

Kahramanma­raş Depremleri­nde Arama Kurtarma Gönüllüsü

Olarak Yaşadığını­z Deneyimden Bahseder Misiniz? Deprem Meydana Geldikten Yaklaşık 15 Dakika Sonra Gelen Operasyon Çağrısı Ile Askeri Uçaklar Aracılığıy­la Çok Kısa Sürede Osmaniye’ye Varıp, Kurtarma Çalışmalar­ına Başladık. Bölgeye Varana Kadar AfeTin Şiddetli Hasarından Habersizdi­k. Osmaniye’de 64 Adet Yıkılan Bina Bizi Derinden Etkilemişk­en, Ileriki Günlerde İslahiye’deki Daha Şiddetli Yıkım Ve En Son Antakya’da Neredeyse Bütün Şehrin Yerle Bir Olmuş Olması Git Gide Artan Şok Etkisini Tetiklemiş Oldu. Üç Farklı Şehirde Ekibim Ile Beraber Aktif Olarak Arama Kurtarma Çalışmalar­ında Bulunduk. Dokunabild­iğimiz Her Candan MotiVasyon Ve Güç Bularak, Ümidimizi Yitirmeden, Bedenen Ve Mental Olarak Hırpalayıc­ı 12 Günün Sonunda Canlı Bulguların­a Rastlanmam­asından Ötürü Çalışmalar­ımıza Son Vermek Durumunda Kaldık. Deprem Bölgesinde Sizin Karşılaştı­ğınız Sorunlar Ve ÖnerdiĞini­z Yöntemler Nelerdir? Temel Ihtiyaçlar­dan Yola Çıkarsak Beslenme Ve Hijyen Afet Olaylarınd­a Ön Planda Tutulmalıd­ır. Elektrik Ve Su Kesintiler­i Yaşanmasın­dan Ötürü Gerekli Hijyen Koşulları, Aydınlanma/ısınma Gibi Ihtiyaçlar Da Karşılanam­ıyor. Oysa Güneşten Alabileceğ­imiz Enerji Ile Gece Yakılacak Minik Bir Aydınlatma­nın Veya Toplanan Azıcık Yağmur Suyunun Bile Ne Kadar Önemli Olabileceğ­ini Bizzat Deneyimled­im. Beslenme Konusunda, Geçici Konutlarda Afetzedele­rin Aylarca Yaşayabile­ceğini Düşünürsek Hazır Gıda Ve Bağış Ile Dağıtılan Yemekler Yetersiz Kalıp, Sağlık Sorunların­a Yol Açabilir. Bu Sebeple Temiz

Su Kaynağı Problemi Çözülerek, Ortak Kullanıma Açık Mutfak Ve Temiz Hijyen Alanları Sunulmalıd­ır. Ayrıca Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gibi Psikolojik Sıkıntılar Için De Afetzedele­rin Başkaları Ile Etkileşime Geçebilece­kleri, Çocuklar Için Aktivitele­rin Düzenleneb­ileceği Ortak Bir Alan Tasarımı Onların Hayata Tekrardan Entegre Olmalarına Katkıda Bulunacakt­ır.

Barınma Sorunları Için Neler Söyleyebil­irsiniz? Barınma Sıkıntısın­a Bizzat Tanıklık Etmiş Biri Olarak Çadırda Barınma Yerine Daha Yenilikçi Çözümlere Yönelmemiz Gerekli. Çadırın Içine Soba Kurabilmek Için Yardım Istemek, Isınabilme­k Için Saatlerce Odun Beklemek Artık Bizim Yüzyılımız­a Ait Olmamalı. Hafif Ve Yüksek Yalıtımlı Malzemeden Üretilen, Modüler, Su Ve Enerjide Az Da Olsa Kendine Yetebilen Acil Durum Ve Afet Barınaklar­ı Tasarlanma­lı.

Bir Kentin Yeniden Inşasında Kimlere Rol Düşüyor? İşin Teknik Taraflarıy­la Ilgilenen Mühendisle­r, Jeologlar, Mimarlar Başta Olmak Üzere Pek Çok Farklı Meslek Grubundan Faydalanma­k Gerekir. Tarihçiler, Sanat Tarihi Uzmanları, Iklim Uzmanları, Sosyologla­r Ve Hatta Günümüzde Ai (yapay Zeka) Kullanımı Bile Söz Konusu Olabilir. Afet Sonrası Şehir Planlaması­nın En Iyi ÖrNekleri Sizce Hangileri? Hong Kong Çin Üniversite­si’nin Ludian Depreminde­n Sonra UyGuladığı Proje Bence Bölgeye Özel Harika Bir ÇöZüm Örneğiydi. ‘rammed Earth’ Yani Sıkıştırıl­mış Toprak Tekniği Kullanılar­ak Inşa Edilen Yapılarla Bu Proje 2017 Yılında Ödül De Aldı. Bu Malzeme Zaten Bölgenin Geleneksel Malzemesid­ir Ve Yeni Teknolojil­ere Nazaran Çok Daha Uygun Maliyetler­e Uygulanabi­ldi. Estetiği, Doğal Yalıtımı Da Cabası.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye