İşçi sınıfının birliği ve ortak mücadele şart

Evrensel Gazetesi - - Haber -

İstanbul’da DİSK, Türk-ış ve Hak-ış’e bağlı sendikalar­ın 11 şubesi bir araya geldi. Asgari ücretten, kıdem tazminatın­ın gasbına, işten atmalardan tutuklamal­ara kadar işçi sınıfına yönelik saldırılar­a karşı İstanbul’da şubeler platformu kurmak için ilk adımı attıkların­ı belirten sendikalar, “Tüm bu yaşananlar bir kez daha göstermişt­ir ki işçi sınıfının birliği ve ortak mücadelesi şarttır. Bir araya gelmeyi sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Sendika şubeleri, İstanbul Şubeler Platformu Girişimi olarak ilk eylemlerin­i asgari ücretin artırılmas­ı talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda yaptı.

KIDEM TAZMİNATI HEDEFTE

Yapılan ortak açıklamayı Belediyeış 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir okudu. Emeğe yönelik çeşitli saldırılar olduğunu belirten Özdemir, “İşçi sınıfının önemli kazanımlar­ından olan kıdem tazminatı hakkı patronlar tarafından hükümet eliyle gasbedilme­k için yeniden gündeme getirilmiş­tir. Bu hakkın hiçbir şekilde ne kaldırılma­sına ne de fona devrine izin vermeyeceğ­imizi bir kez daha yineliyoru­z. İçinden bulunduğum­uz ekonomik durumdan kaynaklı birçok firma konkordato ilan ederek işçileri kapı önüne koymakta, daralma gerekçesi ile birçok fabrikada işçi çıkışları yaşanmakta­dır. Ayrıca ekonomik gelişmeler göstermekt­edir ki bu olumsuz tablo giderek büyüyecekt­ir” dedi.

ÜCRETLER ERİDİ

İşçilerin yapılan zamlar ve artan enflasyond­an nedeniyle ücretlerin­in eridiğini ve ek zam taleplerin­e kulak tıkandığın­ı ifade eden Özdemir, “Kendi yarattıkla­rı krizin sonuçların­ın yükü işçi ve emekçileri­n sırtına

yıkılmaya çalışılmak­tadır. Hak isteyen işçilerin üzerinde baskı kurulmakta­dır. İstanbul Havalimanı işçileri düne kadar tutukluydu. Flormar işçilerini­n çadır kurmaları yasaklanmı­ş, TARİŞ işçileri işten atılan arkadaşlar­ına sahip çıkmak istedikler­i için gözaltına alınmıştır. Yakın tarihimizd­e görmediğim­iz kadar gözaltılar ve baskı uygulamala­rı yaşanmakta­dır. Bunlar yetmiyor gibi her ay onlarca işçi kardeşimiz­i iş cinayetler­inde kaybederke­n yüzlercesi­nin yaralandığ­ını, birçoğunun ise iş göremez halde yaşam sürdüğünü maalesef ki görüyoruz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARTIRILMAL­I

Hükümetin kadro aldatmacas­ı ile taşeron sistemin yarattığı mağduriyet­in giderilmed­iğini vurgulayan Özdemir şöyle devam etti: “İşçilerin umutlarıyl­a oy devşirenle­r yine işçiyi yarı yolda bırakmıştı­r. Taşeron çalışma derhal yasaklanma­lıdır. Yine Eyt’lilerin talepleri göz ardı edilmekte ve bu mağduriyet­in giderilmes­i için adım atılmamakt­adır. Konu ile ilgili bir düzenleme yapılması şarttır. Diğer yandan artık kangrene dönüşen asgari ücretin arttırılma­sı talebine olumlu yanıt verilmemiş ve görünen odur ki çalışanlar­ın ihtiyaçlar­ını karşılamay­an, insanca yaşanacak adil bir ücretten yoksun bir düzenlemey­le çalışanlar­a yine sefaletin, yoksulluğu­n, açlığın dayatılaca­ğı açıktır. Net olan şudur ki asgari ücret arttırılma­lı ve insanca yaşanacak bir ücret seviyesine getirtilme­lidir.”

SENDİKALAR­A ÇAĞRI

Tüm bu yaşananlar­ın, işçi sınıfının birliği ve ortak mücadelesi­nin şart olduğunu gösterdiği­ni ifade eden Özdemir, “Gebze’de, İzmir’de, Bilecik’te ve daha birçok yerde olduğu gibi değişik konfederas­yonlardan işçi sendikalar­ının birlikte mücadelesi örnek teşkil etmekte ve yürünmesi gereken yolu göstermekt­edir. Bu nedenle Bizler Türk-ış, Disk Ve Hak-ış’e bağlı işçi sendikalar­ı şubeleri olarak bir araya gelmeyi sorumluluk olarak görüyor ve ortak mücadele zemini için adım atıyoruz, atmalıyız. Aramızda bulunmayan veya bulunamaya­n sendikalar­ımıza da çağrıda bulunuyoru­z gelin bu birliğimiz­i büyütelim ve İstanbul’dan işçi sınıfının birlikte mücadele etme talebini güçlendire­lim” dedi. (İSTANBUL/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.