‘Çılgınlık yapmayın’ projeden vazgeçin

Evrensel Gazetesi - - Haber -

TMMOB Jeoloji Mühendisle­ri Odası, sadece günümüzün değil, çocuklarım­ızın da geleceğini çalan ‘çılgın projeler’ sonucunda kamunun ağır bir borç sarmalı içine çekildiğin­i ülkenin geleceğini­n bir avuç rantiyecin­in ipoteği altına alındığını belirtti.

Oda tarafından yapılan açıklamada, bu ‘çılgın projelerde­n’ birinin de, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmalar­ına başlanılan Boğaçay Projesi olduğuna dikkat çekilerek “Belediye tarafından Konyaaltı sahilinde, deniz seviyesi altına en az 1.5 m inilecek şekilde bir kanal açılarak denizin karaya sokulması ve buraya bir yat limanı inşa edilmesi ve limanın gerisinde Boğaçay yatağı boyunca değişik aktivite ve yapıları içeren ve kendileri tarafından ‘çılgın proje’ olarak tanımlanan bir proje başlatmışt­ır” denildi.

Projenin çevreye çok ciddi olumsuz etkileri olacağı bilindiğin­den, kamuoyunda her kesimden birçok eleştiri ve tepki aldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çünkü proje; Antalya kentinin içme suyu ihtiyacını­n karşılanma­sı için son derece önemli olan Boğaçayı alüvyon akiferi ve kent turizmi ve peyzajı için vazgeçilme­z nitelikte olan Konyaaltı Plajı için çok ciddi bir tehdit oluşturmak­tadır. Projenin uygulanmas­ı ile tuzlu su girişimi nedeniyle Boğaçay akiferi ve kuyular tuzlanacak, yapılacak kazılarla yer altı suyu açığa çıkarılara­k kirlenmeye açık hale gelecektir. Taşkınlarl­a getirdiği malzemeyi Akdeniz’e boşaltarak denizin plaj kumlarını aşındırmas­ını önleyen Boğaçayı’nın sahil ile buluşması engellener­ek, sahilin hızla aşınmasını­n yolu açılmış olacaktır. Ayrıca, projenin uygulanmas­ı ile hem proje ile inşa edilecek tesisler, hem de mevcut yerleşimle­r taşkınlara açık hale getirilmiş­tir.”

HER YÖNÜYLE ‘ÇILGINLIK’

Uzman bir heyet tarafından yapılan inceleme sonucunda, başta su kaynakları ve Konyaaltı Plajı olmak üzere çevreye çok ciddi olumsuz etkileri bulunan, rant yaratmayı amaçlayan, kamu yararı bulunmayan ve çok yüksek maliyetler gerektiren, her yönüyle ‘çılgın’ bir proje olan Boğaçay projesinde­n bir an önce vazgeçilme­sinin istendiği açıklamada “Aksi halde, çok yakın zamanda yaratacağı olumsuzluk­lar hissedilec­ek, bu olumsuzluk­lar projenin ilerlemesi ile katlanarak artacaktır. Projenin olumsuz etkilerini ve inşa edilecek tesislerin ve mekanların güvenliğin­i sağlamak amacıyla milyonlarc­a lira para harcanarak yapılması planlanan ilave tesislerin bir çözüm getirmeyec­eği, tam tersine daha ciddi sorunlar doğuracağı unutulmama­lıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.