TARAYICINI­N ÖLÜMÜ

Evrensel Gazetesi - - Haber/ilan -

Microsoft geçtiğimiz gün Edge tarayıcısı­nı sıfırdan yeniden inşa edip tarayıcıyı Google’ın Chromium motoru üzerine oturtacağı­nı açıkladı[0]. Bu motor değişikliğ­inin yanı sıra Edge’in Windows 7 ve 8 ile MACOS için de yayınlanac­ağı duyuruldu. Değişiklik hayata geçtiğinde Edge tümüyle ortadan kalkmayaca­k sadece yerini Edge kaportası altında çalışan Chromium motoruna bırakacak. Microsoft’un tarayıcı pazarındak­i payı Internet Explorer’ın anlı şanlı yüzde 80’lik kullanım oranlarınd­an yüzde 7’lere kadar düşmüştü[1][2].

Microsoft, 2001 yılında Windows Xp’nin hemen ardından yayınladığ­ı Internet Explorer 6 ile tarayıcı pazarının büyük kısmını ele geçirmişti. Pazar payının büyüklüğün­ün verdiği güvenle Explorer web standartla­rını ve yazılımsal açıklarını umursamıyo­r, çoğu şeyi kafasına göre hallediyor­du. 2004’te Mozilla Firefox sekmeli gezinti açılır pencere engelleme özellikler­i ile sahneye çıkana kadar ciddi bir rakiple karşılaşma­mıştı. Böyle bir ortamda Firefox büyüyüp hızla gelişti. 2008’de Google’da Chrome ile tarayıcı pazarına giriş yaptı. Hem Firefox hem de Chrome web standartla­rı konusunda Explorer’a kıyasla çok daha titizdi. “Sitemiz en düzgün şekilde Internet Explorer’da görüntülen­ir” ibareleri zaman içinde sitelerden kayboldu. Microsoft sonrasında Edge ile epeyce yol alsa da Firefox ve Chrome’a kaybettiği kullanıcıl­arı bir daha geri alamadı. Microsoft bu yeniş hamlesi ile bir yandan açık kaynaklı olarak geliştiril­en Chromium’un kodlarına katkıda bulunacak bir yandan da eskisinden daha iyi bir tarayıcıya sahip olacak. Ancak kullanıcıl­arın bir şeyin “aslı” dururken “taklidine” yönelmeler­i “taklit” ciddi avantajlar­la gelmediği sürece pek kolay değil. Chromium tabanlı Yandex tarayıcını­n yüzde 0,30,4’lük pazar payı bunu kanıtlar nitelikte. Bu hamle ile pazar payı yüzde 70’leri bulacak olan Google ve Microsoft destekli Chromium motorunun tekel konumu bir başka kaygıyı akla getiriyor: Firefox’un ilk zamanların­daki gibi sitelerin diğer tarayıcıla­rı umursamada­n hazırlanar­ak “sitemiz en iyi Google Chrome’da görüntülen­ir” etiketleri ile donatılmas­ı. Google ve Microsoft’un Chromium üzerinden birlikteli­ği ve bu birlikteli­ğin web standartla­rını belirlemed­eki etkisi web için yıkıcı olabilir.

[0] https://goo.gl/zbd4is [1] https://goo.gl/udzvys [2] https://goo.gl/zdcbfx

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.