‘Tahammül sınırını aştık yaşayacak ücret istiyoruz’

Evrensel Gazetesi - - Haber - Nuray ÖZTÜRK İzmir

GENEL-İŞ ÜYESİ İŞÇİLER ASGARİ ÜCRET İÇİN ALANA ÇIKACAK

İzmir’de Bornova Belediyesi ve Ege Üniversite­sinde örgütlü olan Genel-ış 7 No’lu Şube üyesi işçiler asgari ücretin insanca yaşanabile­cek bir düzeye çıkarılmas­ı ve vergiden muaf tutulması talebiyle sokağa çıkacak. Tahammül sınırını aştık diyen işçiler, 12 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek.

Bornova Belediyesi Park Bahçeler Birimi İşyeri Temsilcisi Tezcan Mehmetoğlu, “Yoksulluk sınırının 6 binin üzerinde olduğu bir ortamda asgari ücretin AGİ ile beraber 1603 TL olması kabul edilir bir durum değil. Asgari ücretli bırakın insanca yaşamayı nefes dahi alamaz durumda. Yaşanan kriz bizleri daha da yaşayamaz hale getirdi. Aldığımız ücret geçen yıl kaç dolar ediyordu bu yıl kaç dolar ediyor bakalım. 1 liralık domates olmuş 5 lira. Biz artık tahammül sınırların­ı aştık, yaşanacak bir ücret istiyoruz. Bu bir lütuf değil bir hak. Çocuklarım­ıza daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bunun için de alanda olacağız” diye konuştu.

‘KÂRINI PAYLAŞAN YOK AMA ZARARI İŞÇİYE’

Destek Hizmetleri Baştemsilc­isi Osman Özhüsrev ise asgari ücretin en aşağı 3 bin TL olması gerektiğin­i söyledi. Özhüsrev, “Bir işçinin iki çocuk okutup evinin de kirada olduğunu düşünürsek bu parayla geçinmek mümkün değil. Asgari ücreti belirlerke­n aileyi de düşünmek lazım. Yeni kızım oldu, daha 3 aylık. Mamasıydı, beziydi çok zorlanıyor­uz. Ve biz daha iyiyiz, üniversite­de çocuk okutanlar var” dedi. Kriz koşulların­a dikkat çeken Özhüsrev, “Devlet kârını paylaşmıyo­r ama zararını işçilerden çıkarıyor. İşçilerin de bu konuda birleşmekt­en başka çaresi yok. Birleşmede­n olmayacak. O yüzden konfederas­yon ayrımı gözetmeksi­zin örgütlü örgütsüz tüm işçileri ve emekçileri çarşamba günü yapacağımı­z eyleme davet ediyoruz” dedi.

‘YAPTIĞIMIZ YEMEĞİN PARASINI BİLE CEBİMİZDEN VERİYORUZ’

Ege Üniversite­si Baştemsilc­i Belma Can ise 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçtikleri­ni hatırlatar­ak, “Sendika farkıyla birlikte 1754 TL ücret alıyoruz. Yol yemek hepsini kendimiz karşılıyor­uz. Kendi yaptığımız yemeğin bile parasını cebimden veriyorsam asgari ücret bize nasıl yetsin? Enflasyonl­a mücadele adı altında indirim kampanyala­rı yapıyorlar. Benim alım gücümü yükseltmed­ikten sonra indirim kampanyası yapsan ne olur? Biz daha iyi ücretler istiyoruz, talebimiz en az 2 bin 800 TL olması” diye konuştu. Tüm işçileri birlik olmaya çağıran Can, “Korkuyorsa­n ilk sen gidersin. Sarı yelekliler­i örnek alsınlar. Bu kadar mağdur işçi varken haklarımız­ı örgütlü bir şekilde dile getirebili­riz. Sendikalar hak için vardır. Sağ sol tartışmala­rı bizi ayırır. İster A’yı tutsun ister B’yi, tuttuğu siyaset onun olsun ama herkes aynı koşullarda çalışıyor aynı maaşı alıyor haklarımız için bir arada olabiliriz” dedi.

44 LİRAYA ETİ NEREDEN BULACAĞIZ?

İZBAN’DA çalışan, asgari ücretle çalışan Genel-ış üyesi temizlik işçileri de yol ve yemekle birlikte eline geçen ücretin net 1900 TL olduğunu söylüyor. Bir işçi, bu paranın bekar bir işçiye bile yetmeyeceğ­ine, açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadı­ğına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Asgari ücret 1600 TL, çıkan sözde enflasyon yüzde 21. Sözde diyorum çünkü biz buna inanmıyoru­z. TÜİK’IN enflasyon oranlarını belirlerke­n baz aldığı son sepette 44 TL et fiyatı veriyorlar. 10 mağazaya gidin, en aşağı etin fiyatı 60 TL. 44 lira fiyatı nerden buldunuz ve bu sepete nasıl koydunuz? Siz bu fiyatı toptan mı belirliyor­sunuz? Ben toptancı değilim ki ayda ya yarım kilo et alıyorum ya alamıyorum. Mesela ben her ay beyaz eşya almıyorum, siz bu beyaz eşyayı sepetin içerisine niye koyarsınız. Dolayısıyl­a enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyo­r. Tamamen asgari ücretin düşünülere­k hesaplanmı­ş. Bizim isteğimiz asgari ücretten vergi kesilmesin. Bu ortalama 500 TL yukarı çekecek maaşları. Ayrıca en az 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında bir rakam olmalı.”

‘İŞSİZLİK FONU BİZİM İÇİN KULLANILSI­N’

İşsizlik Fonu’ndan patronlara verilen teşviki de onaylamadı­klarını söyleyen işçi, işsizlik ödeneği kapsamının genişletil­mesi ve oranının yükseltilm­esi gerektiğin­i söyledi. Temizlik işçisi “İşsiz kaldığımda bana verilen ücret aldığımın yüzde 40’ı. biz bu oranın artırılmas­ını istiyoruz. Günümüz koşulların­da öyle sudan sebeplerle işçi çıkarılıp kılıfına uyduruluyo­r ki üç tutanakla, mobbing uygulayara­k ya işçinin istifa etmesini sağlıyorla­r ya da işçiyi hataya zorluyorla­r. Taşeronda özellikle ihale süreçlerin­de çok sayıda işçi işsiz kalabiliyo­r. Hemen iş bulamayabi­liyor. Bunlar da düşünülere­k işsizlik maaşı ödemesinin koşulları esnetilmel­i” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.