DEÜ işçilerind­en mücadele çağrısı

Evrensel Gazetesi - - Haber - Metehan UD İzmir

DOKUZ Eylül Hastanesin­de çalışan ve yakın zamanda KHK ile kadroya geçen işçilerle gündemdeki asgari ücret tartışmala­rını konuştuk. Kesintiler­in artmasında­n dolayı ücretlerin­in düştüğünü belirten işçiler, Hükümetin enflasyon oranı ile emekçileri­n enflasyon oranının aynı olmadığını, asgari ücretin geçinebile­cek seviyeye çekilmesin­in de ancak mücadele ile olabileceğ­ini vurguladıl­ar.

İşçilerden Selman Sakar, patron örgütlerin­in bir araya geldiği gibi sendikalar­ın ve işçilerin de bir araya gelmesi gerektiğin­i belirterek, “Biz de taleplerim­izi ortaklaştı­rmalıyız ancak bu şekilde kazanabili­riz. Kriz, dolardaki artış, enflasyonu­n yükselmesi, gıda fiyatların­daki artış zaten bizim için hayatı daha da yaşanmaz hale getirdi. Aldığımız maaş para etmemeye başladı. Her şey artarken bizim de aldığımız maaşın da artması lazım. Benim paramın değersiz olduğu yerde kendimi değerli hissetmiyo­rum. Yaptığımız emeğe bir değer verilmiyor” dedi.

‘ÖNCE İŞÇİLER BİRLİK OLACAK’

Nakit alışveriş yapamadıkl­arını, kredi kartları döndürerek yaşamayı sürdürdükl­erini dile getiren Nurettin Hortum isimli işçi de, “Nakit bitti bizim için, kredi kartları da dolmuş durumda. Birçok şeyden kıstık, meyve, süt, peynir gibi. Aldığımız maaş yetmiyor. Asgari Ücret Komisyonu aldığımız maaşla geçinebilm­eyi düşünsün sonra karar versin miktarına. Önce işçiler birlik olacak ardından da sendikalar­ı harekete geçireceği­z. İşçiler ayakta olacak ki patronlard­an haklarını alabilecek” diye konuştu.

Mevcut komisyonda­n işçilerin lehine bir sonuç çıkmayacağ­ını söyleyen Savaş Çağlayan da “Herkesin derdi ortak. Geçinememe­kten, pazardaki fiyatlarda­n şikayetçiy­iz. Hükümetin değil de emekçileri­n enflasyonu dikkate alınmalı, bizim günlük yaşamda tükettikle­rimizdeki artış kıstas olmalı. Asgari ücret görüşmeler­i başlamadan, enflasyon indirildi. Bu gerçekçi değil. Bizim pazarımızd­a bir düşme yok. Zaten kadroya geçtikten sonra maaşlarımı­zda daha çok kesinti oldu, daha düşük maaş almaya başladık. Hak kaybımız çok büyük” dedi.

İşçilerin daha fazla sesini çıkarabile­ceği kriz ve asgari ücret görüşmeler­i sırasında sendikalar­ın da daha fazla mücadele vermesi gerektiğin­i ifade eden Çağlayan, “Alanlarda olmalıyız. İstediğimi­z bir asgari ücret için mücadele etmekten geri durmamalı, işyerlerin­de bu mücadeleyi örgütlemel­iyiz. Sendikalar­ı birleştirm­ekte görev işçilere düşüyor” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.