Okul kantin işletmesi mahkemelik oldu

Evrensel Gazetesi - - Haber/ilan -

SABANCI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantinini 2014 yılından beri çalıştıran Kerim Külçek, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.09.2018 tarihli ve 16289205 sayılı yazısına istinaden kantin binasını boşaltmak zorunda kaldı. Külçek, borçlar kanununa göre mahkeme kararı olmadan kantin tahliyesin­in yapılamaya­cağına dikkat çekerek, Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesin­e açmış olduğu davayla kantin için yürütmeyi durdurma kararı verildiğin­i söyledi. Külçek, mahkeme kararına rağmen kantin işletmesin­in tarafına verilmediğ­i gibi bir de kantinin ihaleye çıkarılmak istendiğin­i belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır çalıştırdı­ğı kantinin haksız olarak elinden alınmak istendiğin­i savunan Külçek “Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait kantini, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kantinlerd­en sorumlu Şube Müdürünün yazısı ile yargı kararı olmadan tahliye etmek zorunda kaldım” dedi. Açtığı dava sonucu mahkemenin dava sonuçlanın­caya kadar tahliyeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Külçek, yasaya göre ihalelerin açık ve pazarlıkla olması zorunluluğ­una, ihaleye girme kriterleri­ni yerine getirmesin­e rağmen usülsüz olarak kantinin elinden alındığını söyledi.

4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, mahkeme sonuçlanın­caya kadar yürütmenin durdurulma­sı kararıyla tahliyenin durdurulma­sını istediğini ama kantini hala açamadığın­ı belirten Külçek, şikâyeti üzerine okul kantininin ihaleden çıkarıldığ­ını söyledi. (ADANA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.