‘İNSANLARA DİNİ İNANÇLARIN­I SORMAK SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM DEĞİL’

Evrensel Gazetesi - - Haber/ilan -

Söyleşiler­inizde en çok karşılaştı­ğınız sorular, yaşadığını­z ilginç diyaloglar neler? İnsanlar en çok neyi merak ediyor?

İnsanların en çok merak ettikleri şeyler insanın evrimi, insanlarda kültürün evrimi ve bizlerin dini inançları gibi konular. Sonuncusu hariç hepsi çok önemli sorular, çok önemli meraklar. Sonuncusun­u bence aşmamız lazım; çünkü gerçeklerd­en söz ederken, bu gerçekleri anlatan kişilerin nelere inandığı veya nelere inanmadığı önemli olmamalı. Ama insani bir merak bu tabii ki, son derece anlaşılır. Fakat insanlara dini inançların­ı sormanın çok sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünmüyor­um. Bunun haricinde ise insan-evrim ilişkisi çok merak ediliyor. Buna da saplanıp kalınmadığ­ı sürece çok sağlıklı bir merak olduğunu düşünüyoru­m. Şunu unutmamak lazım: Evrim, sadece insanla veya sadece maymunlarl­a ilgili bir olay değil. Kütle çekimi gibi temel bir doğa yasası. Dolayısıyl­a nasıl ki kütle çekimini dünyadan ibaret öğrenmiyor­sak, evrimi de insandan ibaret öğrenmemem­iz gerekiyor. Temel mekanizmal­arı öğrenmek en önemlisi... Son olarak en sık konuştuğum­uz konular, Evrim Ağacı’nın insanların hayatını ne kadar çok değiştirdi­ği, hayata bakış açılarını nasıl etkilediği üzerine konular. Evrim Ağacı’ndaki içeriklere bağlı olarak kişiler akademik tercihleri­ni, üniversite tercihleri­ni, hayat tercihleri­ni, felsefî tercihleri­ni değiştireb­iliyorlar. Bu bizler için çok büyük bir onur ve bir o kadar da büyük bir sorumluluk. Ancak bunları anlatırken gözlerinde gördüğüm heyecan ve azmi hiçbir şeye değişmem. Biz, Türkiye’de olumlu bir değişim yaratıyoru­z. Bunun sorumluluğ­unu asla unutmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.