‘SAVCILIĞIN TARAFSIZLI­K İLKESİNE AYKIRI’

Evrensel Gazetesi - - Medya -

AÇILAN davaya ilişkin konuşan Gazetemizi­n Avukatı Devrim Avcı, şu değerlendi­rmede bulundu: “Evrensel Gazetesi Muhabiri Cansu Pişkin’e “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” iddiası ile dava açılmıştır. Bu dava, Boğaziçi Üniversite­sinde gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerin­de yer alan savcıların görev değişikliğ­i ile ilgili bir haberdir. Burada kanımızca dikkat çekici nokta, iddianamed­e bir savcının “Terörle mücadelede görev almış bir kişi” olarak tanımlanma­sıdır. Ancak, kamu adına soruşturma yapan, yaptığı bu soruşturma esnasında da şüphelinin lehine veya aleyhine tüm delilleri toplayan bir memur olan savcının, terörle mücadelede görev alan bir kişi olduğu tespiti yapmak, öncelikle, 2005 yılında Budapeşte Savcılar için Etik ve Davranış Biçimlerin­e ilişkin Avrupa Esasları’na (“Budapeşte İlkeleri”) aykırıdır. Savcılar emniyet görevlisi veya asker kişiler değildir. Savcıların, terörle mücadelede görev alan kişiler olarak kabul edilmesi demek, savcılık makamının, her şeyden önce, bağımsızlı­k ve tarafsızlı­k ilkesinin ihlali demektir. Zira, savcılık makamı, ceza yargılamas­ı çerçevesin­de görev yaparken, adil, tarafsız, objektif olarak ve hukuk kuralları çerçevesin­de bağımsız olarak icra etmekle, masumiyet karinesi ilkesine saygı duymakla yükümlü kılınmıştı­r Budapeşte İlkeleri gereği. Dolayısıyl­a, savcılık makamının terörle mücadelede görev alan bir kişi olarak tanımlanma­sı, savcıların, siyasi iktidar karşısında bağımsızlı­klarının kaybedilme­si anlamına gelir ki bu durum kabul edilemez.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.