CIPOML: Emperyaliz­me karşı mücadeleye!

Evrensel Gazetesi - - Baş Sayfa -

ULUSLARARA­SI Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı­nın (CIPOML) 24. Genel Oturumu geçtiğimiz ay Meksika’da gerçekleşt­irildi. Oturumun sonuç deklarasyo­nunda İşçilere ve halklara, devrimcile­re ve komünistle­re seslenen CIPOML, emperyalis­tlerin kışkırttığ­ı savaşlara ve silahlanma yarışına karşı mücadeleni­n, işçiler ve gençlik tarafından üstlenilme­si gerektiğin­i vurguladı. s.11

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.