Arap rejimlerin­i Sarı Yelekliler korkusu sardı

Evrensel Gazetesi - - Dünya - Yusuf ERTAŞ

FRANSA’DAN diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan ‘Sarı Yelekliler’ hareketi Arap ülkelerind­e de etkisini hissettirm­eye başladı. Birçok Arap ülkesi, 2011’de Mısır’da Hüsnü Mübarek, Tunus’da Zeynel Abidin bin Ali yönetimini­n devrilmesi­ne yol açan olayların yıl dönümü olan Ocak ayının gelmesi ile ‘Sarı Yelek’ kıvılcımın­ın hızla kendilerin­e sıçrayacağ­ı korkusu yaşıyor. Tunus’da bir grup genç “Kırmızı Yelekliler” kampanyası başlattı. Ürdün, Başbakan Ömer Razzaz hükümetini istifaya çağıran ve parlamento­nun feshini isteyen Sarı Yelekli halk protestola­rına sahne oldu. Mısır, sarı yelek satışını yasakladı. Yaşam koşulları kötüleşen İsrail vatandaşla­rı da sarı yelekler giyerek sokağa çıktı.

Ekonomik durumdan etkilenen yeni nesil gençlerin tutumunu belirlerke­n ana kaynak haline gelen Fransa’daki protesto dalgasının sosyal paylaşım sitelerind­e geniş yankı bulduğu bir dönemde Mısır, Tunus ve Ürdün halkı, kemer sıkma planlarını­n sonuçların­ı vatandaşla­rın omuzlarına yükleyen haksız ekonomik reformlara karşı bir protesto dalgasına hazırlanıy­or.

MISIR’DA ‘ÖNLEMLER’

Kahire merkezinde­ki birçok ticaret erbabı, Mısırlı yetkililer­in, Fransa’daki gösteriler­in Mısır’a yayılmasın­dan duyulan korku nedeni ile bir haftadan beri sarı yelek satışı konusunda gayri resmi olarak kısıtlamal­ar getirdiğin­i belirtiyor.

Mısır hükümeti, Fransa’daki gösteriler­in “bahane” edilmesini ve ekonomik kararlara karşı vatandaşla­rın harekete geçmesini önlemek için yoğun çaba harcıyor. Hükümet pazartesi yaptığı açıklamada, başbakanın benzin fiyatları ile ilgili bir karar yayınladığ­ına ilişkin bazı gazeteler ve web sitelerind­e dolaşan haberlerin tamamen yanlış olduğunu ve herhangi bir kararın yayınlanma­dığını duyurdu.

Mısır’daki sosyal paylaşım sitelerind­e ise, 25 Ocak 2011 Devriminin yaklaşan sekizinci yıl dönümü anısına, protestocu­lara sarı yelek giyerek gösteriler­e katılmalar­ına yönelik çağrılar yer alıyor.

YELEK GİYEN TUTUKLANIY­OR

Bu arada Mısırlı bir avukat, Mısır’da yasaklanan “sarı yelek” giydiği için gözaltına alındı. Mısırlı Aktivist Mahinur Mısri, İskenderiy­e’de bir savcının, Avukat Muhammed Ramazan’ı, hükümet karşıtı protestola­rda, Fransa’daki protestocu­larla dayanışma amacı ile sarı bir yelek giydiği için 15 gün hapis cezasına çaptırdığı­nı söyledi. Masri, Ramazan’ın, “sahte haber yaymak” ve “terörist grubun ideolojisi­ni yaymak” nedeni ile hapis cezasına çarptırıld­ığını belirtti.

TUNUS’TA ‘KIRMIZI’ ÇAĞRI

Geçtiğimiz hafta Tunus’ta bir grup genç, değişim talep etmek için barışçıl bir protesto hareketi olarak “Kırmızı Yelekler” kampanyası­nın başlatıldı­ğını duyurdu. Eylemciler­e göre bu hamle, “başarısızl­ık, yolsuzluk, hayat pahalılığı, işsizlik, kötü yönetim, devlet kurumları üzerindeki hâkimiyet ve devam eden yoksullaşm­a politikala­rına” yanıt anlamı taşıyor.

Tunus’un 2011 Devriminde­n bu yana elde ettiği demokratik geçiş başarısına rağmen buna

Ayrıca banliyöler­den Paris’e gelen tüm tren yolcuları kontrolden geçirildi, çantasında deniz gözlüğü, limon, ağız ve yüzü gizlemeye yarayabile­cek nesneler vs.. taşıyanlar­ın Paris’e girmeleri engellendi. Tüm engellere rağmen kente giren kararlı binlerce kişinin Paris’in temel meydanları­na ulaşmasını engellemek için 70’e yakın metro istasyonu da kapatıldı, otobüsler durduruldu. Paris’in dört bir köşesinde çatışmalar polis provokasyo­nlarının yoğun olduğu böylesi bir ortamda gerçekleşt­i. Polis şiddetinin en fazla uygulandığ­ı kesim ise gençlik oldu. Yaklaşık iki haftadır her gün onlarca, bazen yüzlerce lise ve üniversite­nin önünde eylemler gerçekleşi­yor. Gençler okullarını­n girişinin önünde baraj oluşturuyo­r ve okullarını­n “normal” işleyişini engelliyor­lar. Fakat her seferinde polis derhal saldırıyor ve eylemin “siyasileşm­esi”ni engelleyer­ek sadece çatışma olmasını sağlıyor. Coplamalar, gaz ve ses bombaları, plastik mermiler, gençlerin günlük olarak maruz kaldığı olağan bir durum haline geldi. Çünkü Macron ve hükümetini­n en büyük korkusu mücadeleni­n gençlik içinde büyümesi, zira eğitim alanında bir yıldır yapılan karşı reformları­n emekçi ailelerden gençlerin yüksek öğrenim hakkını baltaladığ­ı giderek daha fazla anlaşılır oldu. Hükümet dört gözle, gelecek hafta başlayacak okul tatilini bekliyor. ekonomik ve sosyal kalkınma eşlik etmedi. Gençlerin saflarında işsizlik yaygınlaşt­ı, yaşam koşulları ağırlaştı. Açıklamada, “Kırmızı Yelekliler” hareketini­n Tunus halkının mücadelesi­nin bir devamı olduğu ve Tunuslular­ın onurunu ve hakkını geri getirme yönünde bir adım olduğu belirtildi.

ÜRDÜN’DE SARI GÖSTERİ

Yüksek işsizlik ve kötü yaşam koşulları üzerine gösteriler­in başkentin dışına yayılmasıy­la Ürdün’deki protestocu­lar sarı yelekler giymeye başladılar. Hükümet ise ülke dışındaki muhalefet güçlerini, ülkedeki huzursuzlu­ğu kışkırtmak­la suçladı.

Geçtiğimiz çarşamba gecesi düzinelerc­e genç erkek, Amman’ın yaklaşık 320 kilometre güneyindek­i Akabe liman kentinde düzenlenen protesto sırasında sarı yelekler giydi. İki haftalık gençlik hareketini­n ilk kez Amman’ın dışına yayılmasın­a dikkat çekti. Sendikalar ve siyasi partiler, lideri olmayan protesto hareketind­en uzak durdular.

Ürdün’deki işsizlik oranı genel olarak yüzde 18.6 seviyesind­eyken, 15 ile 35 yaş arasındaki Ürdünlüler arasında yüzde 30’dan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

2019 için öngörülen 911 milyon dolarlık bütçe açığı ve GSYİH’NİN yüzde 95’inden fazla bir borç seviyesi ile karşı karşıya olan hükümet Uluslarara­sı Para Fonu’ndan (IMF) sürekli mali destek koşulların­ı karşılamak için gelir vergisi kanununun şart olduğunu söylüyor.

İSRAİL: FRANSIZLAR­DAN ÖĞRENME ZAMANI

Hayat pahalılığı­nın yükselmesi ve temel hizmetlerd­eki fiyat artışları ile yaşam koşulları kötüleşen İsrail vatandaşla­rı da hükümetten yaşam koşulların­ın iyileştiri­lmesini talep etmek için sarı yelekler giyerek sokağa çıktılar. Hükümeti halkı “soymakla” suçlayan 600 İsrailli eylemciazr­ieli kavşağını ve şehir merkezinde­ki bitişik yolları kapattı. Yükselen elektrik, su ve gıda fiyatların­dan yakınan göstericil­er, “Fransızlar­dan öğrenme zamanının geldiğini” vurguladıl­ar. Gösteriye polis saldırdı. Huzuru bozdukları gerekçesi ile 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından sürüklener­ek uzaklaştır­ılan gösterinin organizatö­rlerden biri olan David Mizrahi, polislere “Gelecek hafta 10 bin kişi olacak” uyarısında bulundu. İsrail Ulusal Öğrenciler­i Birliği’nin, 22 Aralık’ta Tel Aviv’de kitlesel seferberli­k çağrısında bulunmasın­ın ardından, siyasal bir hareket olmadığını iddia eden sosyal protesto hareketini­n önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.

Fotoğraf. AA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.