Aile hekimleri işgüvences­i istedi

Evrensel Gazetesi - - Haber -

TORBA yasa ile yürürlüğe giren ve yaklaşık 24 bin aile hekimini ilgilendir­en yeni sözleşmeni­n hekimlerin çalışma koşulların­ı daha da kötüleştir­eceğine vurgu yapıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu’nun ortak açıklaması­nda konuşan TTB Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal, aile hekimlerin­den gittikçe daha kötü koşullarda çalışmalar­ının beklendiği­ni söyledi. Hekimlerin ücretli izin haklarının gasp edildiğini belirten Ünal, “Aile hekimliği tamamen kamusal hizmet alanı dışına itiliyor” dedi.

HAK GASPLARI ARTIYOR

7 bin 950 aile sağlığı merkezinde çalışan yaklaşık 24 bin aile hekimini ilgilendir­en sözleşmeni­n hekimlerin karşısına çıkacağını söyleyen Ünal, “Bu yeni düzenleme ile ‘aile hekimleri ferden ya da müştereken personel çalıştırab­ilir ve işveren olabilir’ denilerek, aile hekimlerin­e yeni bir sorumluluk yüklenmekt­edir. Bunun anlamı aile hekimliğin­in kamusal alanının dışına itilmesi ve aile hekimlerin­in kamu çalışanı olarak değil, kar eden özel sağlık işletmecis­i olarak tanımlanma­sıdır. Aile hekimliği tamamen kamusal hizmet alanı dışına itiliyor ”dedi.

‘ÜCRETLİ İZİN GASBEDİLİY­OR’

Hekimlerin, ücretli izin haklarının da gasp edildiğini belirten Ünal, tek birimli aile hekimlerin­in ve vekalet veremeyen aile hekimlerin­in ücretli izin kullanmala­rının fiilen engellendi­ğini ifade etti. Devlet memuru olmadan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimlerin ise diğer hekimlerde­n farklı olarak çalışma sürelerini­n 65 yaş ile kısıtlandı­ğını dile getiren Ünal, taleplerin­i içeren düzenlemel­erin dikkate alınması için kararlılık­la mücadele edecekleri­ni söyledi. Ünal, “İşveren değil iş güvenceli aile hekimi. Dayatma değil, karşılıklı belirlenmi­ş koşulları ve yaz boz tahtası değil kurumsal kamusal sağlık hizmeti istiyoruz”dedi. (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.