‘ÖĞRETMENLE­R GÜVENCELİ ÇALIŞTIRIL­MALI’

Evrensel Gazetesi - - Haber -

MÜLAKAT sınavına dayalı tüm uygulamala­rın ayrımcılık, haksızlık ve adaletsizl­ik ürettiğini vurguladık­larını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Mülakat uygulaması­nın nesnel olmadığı Danıştay tarafından da tespit edilmiş ve çok sayıda karar verilmişti­r. Bu sınavlarda sonucu belirleyen, sınavı yapanların siyasal tutumları olmaktadır. Yargısal denetimi olanaksız kılan sözlü sınavların, özellikle bizim gibi ülkelerde torpile ve siyasal kayırmacıl­ığa neden olduğunu düşünüyoru­z. Bunların yaşanmamas­ı için eğitimde ve kamunun tümünde ehliyete ve liyakata dayalı kadrolu istihdam politikala­rının benimsenme­si, iş güvencesin­i açıkça tehdit eden sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenli­k uygulaması­na son verilmesi gerekir. Olması gereken tüm öğretmenle­rin kadrolu/güvenceli olarak çalıştırıl­masıdır” değerlendi­rmesinde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.